info@conservatoire.kz

Қажетті құжаттар тізімі

Дайындық курсына түсушілерге қойылатын емтихан талаптары

(түсу емтихандарын қашықтықтан өткізу түрінде)

«ВОКАЛДЫҚ ӨНЕР»

  I.    Мамандық

1-ші дайындық курсына түсушілерге:

 • Романс немесе кез келген халық әнін орындау

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

 • Ескі ария

 • Классикалық романс (қазақша, орысша, батыстық)

 • Қазақ халық әні

 

II.   Музыка теориясы

1-ші дайындық курсына түсушілерге:

 • Музыкалық қабілеттердің диагностикасы (ырғақ, есту, жады)

 

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

 • Сольфеджио бойынша номерді парақтан оқу

 • Қарапайым музыка теориясы бойынша коллоквиум

 

«ДӘСТҮРЛІ МУЗЫКАЛЫҚ ӨНЕР»

«Домбыра»

I.    Мамандық

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

 • Қазақстандық композиторлардың шығармалары

 • Әртүрлі сипаттағы 2 күй (төкпе, шертпе)

 

II.  Музыка теориясы

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

 • Сольфеджио бойынша номерді парақтан оқу

 • Бір тоналды кезең, секвенция ойыны

 

«Үшішекті аспаптар»

 

I.    Мамандық

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

 • Ірі формадағы шығарма (концерт, соната және т.б.)

 • Қазақстандық композиторлардың шығармалары

 • Күй (шертер үшін)

 

II. Музыка теориясы

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

 • Сольфеджио бойынша номерді парақтан оқу

 • Бір тоналды кезең, секвенция ойыны

 

«Қылқобыз»

I.    Мамандық

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

 • Қазақстандық композиторлардың шығармалары

 • Қорқыттың күйі (өз таңдауы)

 • Ықыластың күйі (өз таңдауы)

 

II.Музыка теориясы

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

 • Сольфеджио бойынша номерді парақтан оқу

 • Бір тоналды кезең, секвенция ойыны

 

«Прима қобыз»

I.    Мамандық

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

 • Ірі формадағы шығарма (концерт, соната және т.б.)

 • Қазақстандық композиторлардың шығармалары

 

II.  Музыка теориясы

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

 • Сольфеджио бойынша номерді парақтан оқу

 • Бір тоналды кезең, секвенция ойыны

 

«Баян, аккордеон»

I.    Мамандық

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

 • Ірі формадағы шығарма

 • Халық музыкасын өңдеу немесе Қазақстан композиторларының шығармасы


II.  Музыка теориясы

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

 • Сольфеджио бойынша номерді парақтан оқу

 • Бір тоналды кезең, секвенция ойыны

 

«Фольклорлық аспаптар»

I.    Мамандық

1-ші дайындық курсына түсушілерге:

 • 2 түрлі сипаттағы күй

 

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

 • Қазақстандық композиторлардың шығармалары

 • 2 түрлі сипаттағы күй

 

II.  Музыка теориясы

1-ші дайындық курсына түсушілерге:

 • Музыкалық қабілеттердің диагностикасы (ырғақ, есту, жады)

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

 • Сольфеджио бойынша номерді парақтан оқу

 • Бір тоналды кезең, секвенция ойыны

 

«Халық әні»

I.    Мамандық

1-ші дайындық курсына түсушілерге:

 • Халық әні

 • Халық композиторларының әні немесе терме-толғау

 

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

 • Халық әні

 • Халық композиторларының әні немесе терме-толғау

 • Қазіргі композиторлардың әні

 

II.  Музыка теориясы

1-ші дайындық курсына түсушілерге:

 • Музыкалық қабілеттердің диагностикасы (ырғақ, есту, жады)

 

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

 • Сольфеджио бойынша номерді парақтан оқу

 • Қарапайым музыка теориясы бойынша коллоквиум

 

«ДИРИЖЕРЛЕУ»

«Хорды дирижерлеу»

I.    Мамандық

1-ші дайындық курсына түсушілерге:

 • Екі маршты дирижерлеу

 • Кіші формадағы шығармаларды (инвенция, этюд, пьеса және т. б.) фортепианода жатқа ойнау

 • Есту талдауы (интервалдар)

 • Қарапайым музыка теориясы бойынша коллоквиум

 

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

 • Біртекті құрамға арналған екі қарапайым хорды дирижирлеу (біреуі – acappella, екіншісі – сүйемелдеумен)

 • Хор партитурасын фортепианода және комиссия таңдауы бойынша кіші формадағы (инвенция, этюд, пьеса және т.б.) фортепианолық шығармаларды ойнау (жатқа)

 • Есту талдауы (интервалдар, аккордтар)

 • Қарапайым музыка теориясы бойынша коллоквиум

 

II.  Музыка теориясы

1-ші дайындық курсына түсушілерге:

 • Қарапайым музыка теориясы бойынша коллоквиум

 

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

 • Сольфеджио бойынша номерді парақтан оқу

 • Бір тоналды кезең, секвенция ойыны

               

«Оркестрлік дирижерлеу»

I.      Мамандық

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

 • Екі түрлі сипаттағы шығармалармен дирижерлеу (симфонияның бір бөлігі, увертюра, поэма)

 • Комиссияның таңдауы бойынша шығарманы фортепианода ойнау (жатқа)

 • Есту талдауы

 

II.  Музыка теориясы

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

 • Сольфеджио бойынша номерді парақтан оқу

 • Бір тоналды кезең, секвенция ойыны

 

«Опералық-симфониялық дирижерлеу»

I.    Мамандық

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

 • Екі түрлі сипаттағы шығармалармен дирижерлеу (симфонияның бір бөлігі, увертюра, поэма)

 • Комиссияның таңдауы бойынша шығарманы фортепианода ойнау (жатқа)

 • Есту талдауы

 

II. Музыка теориясы

 • Сольфеджио бойынша номерді парақтан оқу

 • Бірінші дәрежелі туыстық модуляция, секвенция ойыны

 

«КОМПОЗИЦИЯ»

I.    Мамандық

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

 •     Кіші формадағы жанрлардың шығармасы:

аккомпанементпен авторлық мелодия;

вокалдық шығарма (ән, романс және т. б.);

кез-келген түрдегі аспаптық пьеса.

Шығармалар міндетті түрде орындалған (аудио/бейне жазба), жазбаша ноталық мәтін түрінде ұсынылады. Авторлық шығармаларға жазбаша түрде шығарманың ойы, музыканың сипаты, музыкалық құралдар мен аспаптарды таңдау, үндестігі және т. б. түсіндірме беріледі.

 

II.Музыка теориясы

 • Сольфеджио бойынша номерді парақтан оқу

 • Бірінші дәрежелі туыстық модуляция, секвенция ойыны


«МУЗЫКАТАНУ»

I.    Мамандық

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

 • Қазақ, батыс еуропалық, орыс-кеңестік музыка бойынша коллоквиум

 • Фортепианода музыкалық фрагменттерді ойнау (қазақ, батыс еуропалық, орыс композиторларының шығармаларынан кем дегенде 10 фрагмент)

 

II. Музыка теориясы

 • Сольфеджио бойынша номерді парақтан оқу

 • Бірінші дәрежелі туыстық модуляция, секвенция ойыны

 

 

«АСПАПТЫҚ ОРЫНДАУШЫЛЫҚ»

«Ішекті аспаптар»

I.    Мамандық

1-ші және 2-ші дайындық курсына түсушілер үшін:

 • Ірі формадағы шығарма

 • Гамма (штрихтар, арпеджио, қос ноталар)

 

II.  Музыка теориясы

1-ші және 2-ші дайындық курсына түсушілер үшін:

 • Сольфеджио бойынша номерді парақтан оқу

 • Бір тоналды кезең, секвенция ойыны

 

«Үрмелі және ұрмалы аспаптар»

І. Мамандық

2-ші дайындық курсына түсушілер үшін:

 • Түрлі сипаттағы 2 пьеса

 • Гамма 4 белгіге дейін, этюд

 

ІІ. Музыка теориясы

2-ші дайындық курсына түсушілер үшін:

 • Сольфеджио бойынша номерді парақтан оқу

 • Бір тоналды кезең, секвенция ойыны

     

«Фортепиано»

І. Мамандық

2-ші дайындық курсына түсушілер үшін:

 • ЖТК-дан прелюдия және фуга

 • Классикалық сонатаның бөлігі (І бөлім немесе ІІ-ІІІ б.)

 • Этюд


ІІ. Музыка теориясы

2-ші дайындық курсына түсушілер үшін:

 • Сольфеджио бойынша номерді парақтан оқу

 • Бір тоналды кезең, секвенция ойыны


 

 

ОҚУ ҚҰНЫ:

Дайындық бөлімі (1 курс)–490404 тг.

Дайындық бөлімі (2  курс)–520293 тг.