афиша

Даму стратегиясы

                                                        Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің

РММ «Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы»


2018 жылғы 20 қантар №01

Ғылыми кеңестің хаттамасы бойынша қаралып бекітілген«ҚҰРМАНҒАЗЫ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ КОНСЕРВАТОРИЯСЫ» РММ

2018-2022 жылдарға СТРАТЕГИЯЛЫҚ ДАМУ ЖОСПАРЫ

Міндеті

·      Біз әлемді өз өнерімен танытатын көшбасшыларды тәрбиелейміз

·      Біз әрқайсысының шығармашылық даралығын дамытамыз

·      Біз болашаққа ұмтылатын, бай мұра және заманауи музыкалық шығармашылық мәдениеті бар Қазақстан имиджін (бейнесін) нығайтамыз.

Көзқарасы

·       2022 жылы консерватория - жетекші халықаралық музыка университеті.

Құндылықтары

·       Біліктілік негізде және инновациялық бағытта тиімді оқыту.

·               Қазақстан Республикасының музыкалық мұрасын сақтау және жаңа замандағы мәдени жетістіктерді дамыту.

·               Қоғамды музыкалық мәдениетпен қоғамның тұрақты дамуының маңызды құралы ретінде кеңінен таныстыру

2022 жылға стратегиялық мақсаттар

•       Қазақстандағы №1 музыка университетінің позициясын күшейту *.

•       Әлемдік музыкалық білім кеңістігінде көшбасшылықты жариялау.

•       Орталық Азиядағы мәдениет менеджерлерін дайындауда көшбасшылыққа ие болу.

•       Халықаралық институционалдық және мамандандырылған аккредиттеуден өту.

* НААР рейтингі

Консерваторияның алдына қойылған мақсаттарға жетуді қамтамасыз ететін негізгі стратегиялық бағыттары:

1. Білім беру бағдарламаларын (бакалавриат, магистратура, докторантура PhD, қайта даярлау курстары) әзірлеу және енгізу.

2. Оқу-педагогикалық әлеуетті дамыту - «мұғалім-кеңесші-орындаушы-зерттеуші» моделін қалыптастыру.

3. Консерваторияның ғылыми және шығармашылық қызметін дамыту.

4. Басқару үдерістерін жүйелік дамуы.

5. Материалдық-техникалық базаны дамыту.

6. Әлемдік білім беру кеңістігіне бірігу.

7. Мемлекет, бизнес және азаматтық қоғаммен жүйелі қарым-қатынастарды дамыту.

8. Консерваторияның брендін дамыту және аспандату.

Бұл стратегиялық бағыттар консерваторияның бәсекелестік артықшылықтарын толығымен пайдалануды және дамудың стратегиялық мақсаттарына жетуді анықтайды.

Басымдық стратегиялық бағыттар

1. Білім беру бағдарламаларын (бакалавриат, магистратура, докторантура PhD, қайта даярлау курстары) әзірлеу және енгізу.

2. Оқу-педагогикалық әлеуетті дамыту - «мұғалім-кеңесші-орындаушы-зерттеуші» моделін қалыптастыру.

3. Консерваторияның ғылыми және шығармашылық қызметін дамыту.

4. Материалдық-техникалық базаны жүйелі түрде дамыту.

 

     

«ҚҰРМАНҒАЗЫ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ КОНСЕРВАТОРИЯСЫ» РММ 2018-2022 жылдарға СТРАТЕГИЯЛЫҚ ДАМУ ЖОСПАРЫ