info@conservatoire.kz

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БЕДЕЛДІ АГЕНТТІК РЕЙТИНГІНДЕ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ КОНСЕРВАТОРИЯСЫНЫҢ ОЗЫҚ ПОЗИЦИЯЛАРЫ

 

Жоғары білім берудің сапасы мен бәсекеге қабілеттілік көрсеткіштерінің бірі, ЖОО-ның әлемдік академиялық рейтингтерге қатысуы болып табылады.

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Қазақстан-2050» «Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Стратегиясында ЖОО- әлемнің жетекші университеттерінің рейтингіне кіруге ұмтылуы тиіс екенін атады.

Шетелдік жетекші сарапшылардың пікірі бойынша, жаһандық рейтингтерде ең алдымен, ұлттық саралау«қымбат» болып табылады. ЖОО-ның бағалау көрсеткіштерінің негізгі критерийлері: білім беру бағдарламаларының сапасы, талантты студенттердің жоғары концентрациясы, бастамашыл оқытушылар мен зерттеушілер, академиялық ұтқырлық, түлектердің бәсекеге қабілеттілігі және оқытушылардың, магистранттар мен докторанттардың ғылыми басылымдары.Қазақстан Республикасы ЖОО-ның жыл сайынғы рейтингтерімамандарды даярлаудың деңгейлері мен бағыттары бойынша талапкерлердің және олардың ата-аналарының мүдделері мен қажеттіліктерін қанағаттандыруға ықпал етеді.

2016, 2017 жылдары Консерватория «Рейтинг және Аккредиттеу жөніндегі Тәуелсіз Агенттігінің» мамандарды даярлау деңгейі мен бағыттары бойынша, ҚР-дажоғары білім алуға деген сұраныспен Ұлттық рейтингке өтті. Ол «Казахстанская правда» газетінде 2018 жылы 15 мамырда № 88 (28717) және сайтта http://iaar.kz/ru/rejting/rejting-vuzov-2018 жылы жарияланған. 


Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша білім беру бағдарламаларын  саралаудың басты рейтинг


№ және мамандық атауы

  2016

   2017

  2018

Бакалавриат

5В040200 Аспаптық орындаушылық

 1 орын

 1 орын

 1 орын

5В040300 Вокалдық өнер

 1 орын

 1 орын

 1 орын

5В040400 Дәстүрлі музыкалық өнер

 1 орын

 1 орын

 1 орын

5В042300  Арт-менеджмент

 1 орын

 2 орын

5В041100 Композиция

 1 орын

5В040100 Музыкатану

 1 орын

5В040500 Дирижирлау

 1 орын

5В010600 Музыкалық білім   

 1 орын

1 орын

Магистратура

6М040200 Аспаптық орындаушылық

 1 орын

 1 орын

6М040300 Вокалдық өнер

 1 орын

 1 орын

6М040400 Дәстүрлі музыкалық өнер   

 2 орын   

 1 орын

 1 орын

6М040500 Дирижирлау

 1 орын

6М041100 Композиция

 1 орын

6М040100 Музыкатану

 1 орын

Докторантура PhD

6D040100   Музыкатану

 1 орын

 1 орын

6D040200   Аспаптық орындаушылық

 1 орын

 1 орын

6D040500   Дирижирлау

 1 орын

 1 орын

6D042300 Арт–менеджмент

 1 орын

 1 орын

6D040400 Дәстүрлі музыкалық өнер  

 1 орын

 1 орын 


Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының бакалавриат, магистратура, докторантурадан мамандарды даярлау бағыттары бойынша жоғары оқу орындарының басты рейтингі    


Бағаттың атауы

 2016

 2017

 2018

Музыкальное искусство

1 орын

1 орын 

1 орын   


Консерватория осы рейтингтердің нәтижелерін, жоғары оқу орны   қызметінің  бағасын салыстыру мақсатында  және сауатты талдау үшін, бәсекеге қабілеттілігін арттырып, жоғары білім беру жүйесін стратегиялық дамыту   және жоспарлау үшін ; Консерваторияны жаһандық білім беру кеңістігіне және жаһандық академиялық рейтингтерге ынталандыру құралы ретінде; сондай-ақ өзінің даму стратегиясының өзекті мәселелерін шешу үшін пайдаланады.