афиша

Ән салу өнері

Білім беру бағдарламасы: «5В040300 – Вокалдық өнер» 


І. МАМАНДЫҚ 

ІІ. МУЗЫКАЛЫ-ТЕОРИЯЛЫҚ ПӘНДЕР

ІІІ. ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ ПӘНДЕР