афиша

Домбыра

Білім беру бағдарламасы: 5В040400 – Дәстүрлі музыка өнері 

Мамандығы: Халық аспаптары (домбыра)


І. МАМАНДЫҚ 

ІІ. МУЗЫКАЛЫ-ТЕОРИЯЛЫҚ ПӘНДЕР

ІІІ. ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ ПӘНДЕР