афиша

№04 ХАТТАМА 23 сәуір 2019 жыл

1. Оспанова Тогжан Умирзаковна – Восприятие в музыкознании (проблемы и перспективы) учебное пособие для магистрантов

 2. Сулеева Гүлжан Созақбайқызы – Қазақ тілі. Музыкалық оқу орындарының «Аспаптық орындаушылық» мамандықтарына арналған оқу құралы

3.Үсенбаев Ербол Тұңғышұлы – Музыкалық білім кеңестігіндегі дәстүрлі өнердің кейбір ерекшіліктері атты оқу құралы