афиша

Композиция

Білім беру бағдарламасы «5В041100-Композиция»


І. МАМАНДЫҚ

ІІ. МУЗЫКАЛЫ-ТЕОРИЯЛЫҚ ПӘНДЕР 

ІІІ. ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ ПӘНДЕР