афиша

Дирижерлау

Білім беру бағдарламасы: 5В040500 – ДИРИЖЕРЛЕУ

Мамандығы: «Хормен дирижерлеу», «Оркестрмен дирижерлеу»


    І. МАМАНДЫҚ 

    ІІ. МУЗЫКАЛЫ-ТЕОРИЯЛЫҚ ПӘНДЕР

    ІІІ. ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ ПӘНДЕР