афиша

Фортепиано

Білім беру бағдарламасы: 5В040200 – Аспаптық орындаушылық

Мамандығы «Фортепиано»

 

І. МАМАНДЫҚ 

ІІ. МУЗЫКАЛЫ-ТЕОРИЯЛЫҚ ПӘНДЕР

ІІІ. ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ ПӘНДЕР