афиша

Ішекті аспаптар

Білім беру бағдарламасы: 5В040200 – Аспаптық орындаушылық

Мамандығы «Ішекті аспаптар»

 

І. МАМАНДЫҚ 

ІІ. МУЗЫКАЛЫ-ТЕОРИЯЛЫҚ ПӘНДЕР

ІІІ. ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ ПӘНДЕР