афиша

МАГИСТРАТУРАҒА ТАПСЫРУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ

2019-2020 ОҚУ ЖЫЛЫ


7M02101 - Mузыкатану

7М02102 - Аспаптық орындаушылық

7М02103 - Вокалдық өнер

7М02104 - Дәстурлі музыкалық өнер

7М02105 - Дирижерлеу

7М02111 - Композиция

7М01103 - Педагогика және психология

 

Магистратура және докторантура білім беру бағдарламалары бойынша оқуға қабылдау Ережесі


Оқу құны


Қосымша 1
Қосымша 2
Қосымша 3
Қосымша 4
Қосымша 5
Қосымша 6
Қосымша 7

КТ-нің бағасы– 8292 тенге

Реквизиттер

«Ұлттық тестілеу орталығы» РМҚК  ҚР БҒМ

010011 Нұр-Султан қ., Жеңiс даңғылы, 60

БИН 000140001853

ИИК KZ536010111000001515

БИК HSBKKZKX     КБE 16

«Қазақстан Халық банкі» АҚ


Магистратураға түсуге қатысты барлық сұрақтарды поштаға жіберуге болады: info@conservatoire.kz

Байлыныс: +7 701 711 3510


Магистратураға түсушілердің өтініштерін қабылдау 2019 жылдың 03-25 шілде аралығында жүргізіледі. 
Қабылдау емтихандарын өткізу мерзімі: 08-16 тамыз аралығында.
Қабылдау күниізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.