info@conservatoire.kz

Ішкі құжаттар

1. Оқу-әдістемелік бөлім туралы ЕРЕЖЕ
2. 2019-2020 оқу жылына арналған элективті пәндер каталогы
3. 2020-2021 оқу жылына арналған элективті пәндер каталогы
4. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру туралы ЕРЕЖЕ
5. Академиялық комитет туралы
6. Академиялық саясат
7. Республикалық оқу-әдістемелік бірлестік Ережесі
8. Дайындық курстары ережесі
9. МАК ережесі
10. Қашықтықтан оқыту режимінде аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу
11. Емтихан тапсыру мерзімін ауыстыру туралы өтініш үлгісі 2020
12. Мемлекеттік емтихан тапсыру мерзімін ауыстыру туралы өтініш үлгісі 2020
13. Оқытушы-профессорлық құрамның рейтингісі туралы ереже
14. Жазбаша жұмыстарды көшіріп алудың бар-жоғына тексеру жүргізу тәртібі
15. Оқу әдебиетін дайындау, сараптау және басып шығару жөніндегі жұмысты ұйымдастыру ЕРЕЖЕСІ
16. 2020-2021 оқу жылында күзгі семестр пәндерінің форматы
17. Құрманғазы атындағы ҚҰК оқу үрдісін ұйымдастыру бойынша коронавирустық инфекциясының таралуына жол бермеуге байланысты шектеу шаралары кезеңіндегі әдістемелік нұсқаулар
18. Major-Minor білім беру бағдарламаларын енгізу туралы ереже
19. Бейресми білім берудің оқыту нәтижелерін тану тәртібі туралы ереже
20. Бірлескен білім беру бағдарламаларын (ББББ) әзірлеу және іске асыру тәртібі туралы ереже