Әкімшілік және қызметтер

 1. Оқу үдерісін жоспарлау және ұйымдастыру қызметі

 2. Оқуды жоспарлау бөлімі

 3. Тіркеуші офисі

 4. Оқу-әдістемелік бөлім

 5. Біліктілікті жоғарлату және қосымша білім беру бөлімі

 6. ЖОО кейінгі білім беру бөлімі

 7. Ғылым бөлімі

 8. Халықаралық бөлім

 9. Кітапхана қорын сақтау және қызмет көрсету бөлімі

 10. Әдебиеттерді жинақтау және каталогтау бөлімі

 11. Кітапхананың электронды ресурстар бөлімі

 12. Фольклорлық ғылыми-зерттеушілік  лабораториясы

 13. Студенттер және түлектермен жұмыс жасау бөлімі

 14. Жатахана қызметін қамтамасыз ету бөлімі

 15. Шаруашылық қамтамасыз ету және ғимаратты эксплуатациялау қызметі 

 16. Шаруашылық бөлімі

 17. Музыкалық аспаптарды жөндеу бөлімі

 18. Қауіпсіздік бөлімі

 19. Ақпараттық технологиялар бөлімі
 20. Полиграфиялық сектор
 21. Радиостудиялық  сектор
 22. Персоналмен жұмыс жасау бөлімі
 23. Қаржы экономикалық бөлімі
 24. Заң бөлімі
 25. Құжаттармен қамтамасыз ету бөлімі

 26. Мемлекеттік сатып алу бөлімі

 27. Концерттерді ұйымдастыру қызметі