афиша

Ахтаева Надия Селиханқызы

Т Ү Й І Н Д Е М ЕАхтаева.jpg     Азаматтығы: Қазақстан


      Байланысу деректері: 


      E-mail: nadiyans@mail.ru;


      Академиялық лауазымы: профессор;


      Ғылыми дәрежесі:  психология ғылымдарының докторы;


Жоғары білімі туралы дипломда көрсетілген мамандығының атауы және шартбелгі:

«17.27.37. – орыс тілі мен әдебиеті».

 

Штаттық                            

 

1. БІЛІМІ/БІЛІКТІЛІГІ: (ЖЫЛЫ, ЕЛ, ОҚУ ОРНЫ):                                                               


1. 1971 - 1975 ж.ж. Семейдің Н..К. Крупская атындағы педагогикалық институты, филологиялық факультет;

2. 1981-1984 жж. Аспирантура. 13.00.01 – педагогика теориясы мен тарихы мамандығын Мәскеу мемлекеттік педагогикалық университеті (бұрынғы МГПИ им. В.И. Ленина) жоғары мектебінің педагогика және психология кафедрасының жанындағы аспирантураны бітірген соң алды;

3. 2009 ж. 19. 00. 07. –  педагогикалық  психология мамандығын Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жанындағы мамандандырылған кеңесте докторлық диссертациясын  қорғаған соң алды.   


2. АТАҚТАРЫ, МАРАПАТТАРЫ, СЫЙЛЫҚТАРЫ (ұлттық, халықаралық):


Жыл

Атағының, марапаттың, сыйлықтардың атауы

Ұйым

Ел

2010 ж.

Теориясы мен практикасын дамытуға қосқан ерен үлесі үшін Психология ғылымдарының халықаралық академиясы президиумының Құрмет грамотасымен марапатталған.

МАПН

Ресей

2016 ж.

2016 жылғы «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» атағының иегері болып табылады 

Қазақстан Республикасы білім және ғылым Министірлігі

Қазақстан

2018 ж.

Теориясы мен практикасын дамытуға қосқан ерен үлесі үшін Психология ғылымдарының халықаралық академиясы президиумының Құрмет медалімен марапатталған.

 

Құрманғазы ат. ҚҰК

Қазақстан

. 1976- 1979 ж.ж.       Аң терісі-мех техникумы комсомол комитетінің босатылған хатшысы қызметін атқарды.

3.1979 жылдан бастап 1981 жылға дейін Мәскеу мемлекеттік педагогикалық университеті жоғары мектебінің педагогика және психология кафедрасының ізденуші-стажері, 1981 жылдан бастап 1984 жылға дейін аспиранты болды. 4.1984 жылы Мәскеу қаласында 13.00.01 - «Теория и история педагогики» мамандығы бойынша кандидаттық диссертациясын сәтті қорғап шықты.  5.1984-1993 жж. Қ. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті педагогика және психология кафедрасының оқытушысы, Е. А. Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті педагогикалық коррекция мен әлеуметтік бейімдеу кафедрасының аға оқытушысы, кафедра меңгерушісі болып қызмет атқарды.  

6.1993-1996 жж. Қазақ Ұлттық аграрлық университеті жалпы және кәсіби психология кафедрасының доценті,

7. 1996-2001 жж. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті педагогика кафедрасының доценті болып қызмет атқарды.  

8. 2009 ж. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде «Системно-психологическая подготовка современного преподавателя вуза» атты тақырыпта докторлық диссертациясын қорғап шықты.

9. 2002 жылдан бастап Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті жалпы және қолдаңбалы психология кафедрасының доценті, профессоры.


3. БІЛІКТІЛІКТІ КӨТЕРУ: (МАШЫҚТАНУЛАР, ТРЕНИГТЕР, СЕМИНАРЛАР, КУРСТАР):


1. Куәлік. Компьютерлік технология негіздері. ЖОО-дан кейін білім беру және аграрлық сала мамандарының біліктілігін арттыру институты.

2. Сертификат. Жоғары мектепте оқытудың инновациялық әдістері. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.

3. Сертификат. Коммуникативті тренинг. «Кайнар» университеті.

4. Халықаралық психология ғылымдары академиясы. «Препарадигмальный, мультипарадигмальный интегративный подход в психологии» білім беру бағдарламасы. Жалпы көлемі – 36 сағат.

5. Сертификат. ЖОО оқытушыларының білім беру қызметіндегі жаңа инновациялық әдістер. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.

6. Certificat of attendance and progress. Attend English language course beginer at the linguistic center. 2011 year.


4. a) ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ (ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ):

                                   

 

                                        Жарияланымның атауы

Басылымның атауы

Кол-во печат. стр.

ISBN, орны, жылы

1       

Психологическая служба в школе: Учебное пособие. – Изд. 2-ое, дополн. и перераб.

Алматы: Қазақ университеті, 2011.–269 с.

16, 75 п.л.

2       

Теория и практика психологической подготовки преподавателя вуза: Монография. –

Алматы: Издательство «Ұлағат» КазНПУ имени Абая, 2011. – 327 с.

20,375 п.л..

3       

Психологиялық эксперименттің теориясы мен практикасы: Оқу құралы.

Алматы: Қазақ университеі, 2014. – 256

16-00 б.т.

4       

Әлеуметтік психология:оқу құралы

Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 475 б.

29,68 б.т.

5       

Психологическая служба в школе. Учебное пособие. Электронная книга.

Издательство BOOK PLUS WWW.bookhlus. 2012 г.- 269 с.

16,75

п.л.

6       

Психогенетика

Алматы: Қазақ университеті, 2017.

158б.

Байшукурова  А.К.

7

Басқару психологиясы

Алматы: Қазақ университеті, 2018.

452 б.

Абдигапбарова А.И., Бекбаева З.Н.

7       

Совладающий интеллект как конструктивный механизм в профессиональной деятельности  (Coping intelligence as important constructive mechanism in professional activities).

Кейптаун 2012 г. С.607.  Thomson Reuters.

0,4 п.л

.

8       

 Влияние общения с домашними животными на нравственное развитие младших школьников. (The influence of childrens communication with pets on their moral development in family).

Кейптаун 2012 г. С. 598. Thomson Reuters.

9       

Адаптация советских ученых к рыночным условиям. Social-psychologikal adaption of former Soviet seintist to market c0nditions (совместно с А.К. Байшукуровой). Thomson Reuters.

Кейптаун 2012 г.- С.607.

Байшукурова А.К.

10   

4. Management and understading features in cjmmunication depending on level of emotional intelligence/.Thomson Reuters.

2015г.- Т.171.- С.401-405.Kyrenia. CYRPUS

Толегенова А.А., Мадалиева З.Б., Таумышева Р., Джакупов М.С.)..

11   

 в изданиях, включенных в перечень Комитета (кроме материалов конференции):

12   

1. Вклад Я. Корчака в возрастную психологию./

«Достояние нации» - 2011 - № 2.- С. 257-263.

6 с

12

Чувство собственной значимости в пожилом возрасте как стержень личности.

/ «Достояние нации». – 2011. - № 2.- С. 253-256.

.

0,2 п.л.

13

Психологические особенности восприятия в пожилом возрасте.

Хабарши-Вестник КазНУ  им. аль-Фараби. -  2011 № 1 (36) – С. 12-17.

6 с.

14

Психологические основы полового воспитания» //

Высшая школа Казахстана. – 2011. - № 3. – с. 140-145.

6 с

15

Психолого-педагогические основы полового воспитания./

Хабаршы/ Вестник Серия «Начальная школа и физическая культура», 2011. - № 3(30), с. 31-35.

6 с.

16

Басшының жұмыс қабілеттілігін көтерудің психологиялық аспектілері.

Хабаршы / Вестник Серия «Начальная школа и физическая культура», 2011. - № 3(30), с. 36 - 39. (

8.с

  Иманалиева  А.Б.)

17

.Психолог Януш  Корчак как эталон гуманности».

Евразия. – 2011. - № 4.- с. 16-27.

10 с,

18

Формирование творчества как приоритетной ценности будущего педагога (из уникального опыта формирования творчества) / Вестник КазНУ им. аль-Фараби. – Алматы, 2011. – С. 12-15.

/ «Высшая школа Казахстана», 2011. - № 3. – С. 140-145.

6 с,

.19

20

Психологические основы творческих заданий. Вестник

/ Хабаршы им. аль-Фараби. – Алматы, 2011 № 4 (39). – С.14-19

5 с.

21

Психологические основы клубной работы классного руководителя в школе.

Хабаршы/Вестник им. аль-Фараби, 2011 № 4 (39). – С.64-68.

6 с.

 Баткалова Ш.С.

22.

Чувства собственной значимости как стержень личности в пожилом возрасте.

Авразия (63). – С.106-109.

22

Формирование направлений в исследовании психологических компонентов счастья

/»Хабаршы-Вестник» № 2 (41) 2012 г. – С. 59-64. 

5 с.

Полывянная Н.В.).

23

14. Сорадование как противоядие от разрушительной зависти.

«Хабарши-Вестник» № 2 (45) 2013. – С.3-13.

11 с.

Тохниязова Е.А.).

24

15.Психологические особенности чувства сорадования младших школьников.

/ «Хабарши-Вестник» № 1 (44) 2013. – С.12-22.

10 с

Тохниязова Е.А.).

25

Влияние войны на нравственный выбор молодежи в произведениях Э.М. Ремарка и Ч.Т. Айтматова.

Вестник КазНУ имени аль-Фараби. Серия психологии и социологии. 2015, № 1 (52). Алматы «Қазақ университеті»- С.13-18.

 Ахметова Ф., Нуртаева М).

26

17. ӘЛЕУМЕТТІК ІЛКІ НАНЫМДАР НАҚТЫ ТҰЛҒААРАЛЫҚ ҚЫРЫМ-ҚАТЫНЫСТЫҢ РЕТТЕУШІСІ. .

Вестник КазНУ имени аль-Фараби. Серия психологии и социологии. 2015, № 1 (52). Алматы «Қазақ университеті»- С.13-18.

Совместно с Янчук В.А., Тастанова А). 

27

Ойының жеткіншектердің психологиялық денсаулығына әсері. –

Вестник КазНУ имени аль-Фараби. Серия  педагогики. 2014, № 1 (52). Алматы «Қазақ университеті»- С.153-159.

10 с.

 Толеген С.

29

19.  Қарттармен әлеуметтік жұмыс кезінде орын алатын психологиялық мәселелер.

ҚазҰҮ Хабаршы. Психология және социология сериясы № 4/(55). –  Алматы «Қазақ университеті» 2015.- С.4-9.

10 с.

Толенді Ш.Қ.

30

Қазақ әдет-ғұрыптарының күйзеліске әсер етүі. 

ҚазҰҮ Хабаршы. Психология және социология сериясы № 4/(55). –  Алматы «Қазақ университеті» 2015.- С.10-14

5 с.

 Смағұл Б.Е.

31

21. Психологические особенности подростков с девиантным поведением. –

Вестник. Серия «Психология». Каз НПУ им. Абая. -№2 (43), 2015.-. Алматы. – С. 49-54. (

5 с.

Мухамбетова А,  Байшукурова А.К., Сатыбалдина Н.К.).

32

Влияние финансового положения мужчин на ценностные ориентации и тип межличностных отношений.

 Вестник. Серия «Психология». Каз НПУ им. Абая. -№2 (43), 2015.-. Алматы. – С. 68-23.

5 с.

Сатыбалдина Н.К.,  Байшукурова А.К).

33

Орта жастағы әйелдердің этно-психологиялық ерекшеліктері

- Вестник. Серия «Психология». Каз НПУ им. Абая. -№2 (43), 2015.-. Алматы. – С. 82-87.

8 с.

 Болат Ж.

34

25. Мүмкіндігі шектеулі баласы бар отбасылардың негізгі әлеуметтік-психологиялық мәселелері.

– Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық нниверситеті. ҚазҰУ Хабаршы Психология және  социология сериясы. № 2(57) Алматы «Қазақ университеті», 2016. – Б. 35-45.

11 с.

Шерова

35

24. Ілкі нанымдар нақты тұлғааралық қарым-қатынастың реттеушісі. (Жалғасы)

ҚазҰҮ Хабаршы. Психология және социология сериясы № 1(56). –  Алматы «Қазақ университеті» 2016.- С.233-240.

8 с.

 Янчук В.А., Тастанова А.А).

36

The influence of parent on development of emotional intelligence among children

Абай атындағы ҚҰПҮ Педагогика және психология ғылыми-әдістемелік журнал№ 2(27) 2016. – С.96-100.

Autalipjva Y/N/

37

Теоретические подходы к проблемам девиантного поведения.

Журнал Социальный психолог, 2013 г. № 2 (26). Журнал для психологов, г. Ярославь. – С.41-51.

11 с.

Мухамбетова А.Ж.).

в конференциях стран дальнего и ближнего зарубежья:

38

1. The psychological features of neurological patients’ anxiety level

Япония-Йокогама, Международный Конгресс Психологов, 24-31 июля 2016 г.  Материалы Конгресса психологов. – С.144.

(Сутеева М, Мырзатаева Б, Садыкова Н., Толегенова А., Ли А., Наурзалина Д.).

39

. Influence of creative abilities on choice of strategy to cope with difficult circumstances.

Япония-Йокогама, Международный Конгресс Психологов, 24-31 июля 2016 г.-С.78.

Сатыбалдина Н., Садвакасова З, Бердибаева С., Мукашева А., Басыбекова К.)

40

3. Research-study of psychogenetic aspects of individual predisposition to alchogolism.

Япония-Йокогама, Международный Конгресс Психологов, 24-31 июля 2016 г.-С.624.

Байшукурова А., Молдашбаева А, Шугабаева Д. Сатыбалдина Н.).

41

Personal characteristics of school teachers with varying degrees of emotional burnout syndrome.

Япония-Йокогама, Международный Конгресс Психологов, 24-31 июля 2016 г. –С.513.

Сатыбалдина Н., Бердибаева С., Байшукурова А., Кабакова М.)

42

An internet addiction among young age

Япония-Йокогама, Международный Конгресс Психологов, 24-31 июля 2016 г. – С.1079

 Газизова К., Тастанова А, Байшукурова А., Сатыбалдина Н., Макеева Ж.)

43

Deviant behavior of teenagers in the intra-group communication condition.

Япония-Йокогама, Международный Конгресс Психологов, 24-31 июля 2016 г.-С. 24. 

Мухамбетова А., Касен Г., Сатыбалдина Н., Абдигапарова А., Иргебаева Н.)

44

 Psychological components of happiness and creativity.

Япония-Йокогама, Международный Конгресс Психологов, 24-31 июля 2016 г.-С.903.

Полывянная Н., Газизова К., Зайнеп Бекбаева., Ауталипова Е., Толегенова А.).

45

A device-addicion among kids as precondition of an internet addiction.

Япония-Йокогама, Международный Конгресс Психологов, 24-31 июля 2016 г.- С.1079. 

Газизова К., Байшукурова А., Файзуллина А., Басибекова К., Сейтнур Ж.)

46

Анализ чувств сопереживания в разных культурах. Materrialy X miedzynarodowej naukowi-praktycznej naykowa przestrzen europyю.naukova mysl informacy jnej powieki

2013 07-15 marca 2013 roku. Volume 18. Przemysl Nauka I studia 2013. –С.53-65 (Польша, г. Пшемысль

Тохниязова Е.

47

. Effekt future specialists. –

Materials of XI international research and practice conference 30 January – 07 February 2015, P. 71-73. Англия, г. Sheffeld UK (.

Немчинова Е.М., Байшукуровой А.К.).

48

 Impact of war on A Moral cholce of youth in works by Ch. T/ Aitmatov. XI 

International research and practice conference ADVANCED SCIENCE. г. Шеффилд, 30 апреля – 07. Мая 2015 г.- С. 17-22. (

Нуртаева М.

49

 Психологическая компетентность как условие выбора совладающих стратегий в процессе разрешения педагогических ситуаций.

2014 г. - C.69-75. Materrialy X MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ NAYKOWA PRZESTRZEN EUROPY – 2014 07-15 kwietnia 2014 roku. Volume 26. Przemysl Nauka I studia 2014. –С.66-69 (Польша, г. Пшемысль).

Габит Ж.

50

Исследование причин неуспеваемости у старших школьников.Effektivi

NFSTROJE MODERNICH VED –2014 – P.61-67. PRAHA Publishing House/ (Прага).

Кудайбергенова А).

51

Художественная литература как источник поиска смысла жизни.

Effektivi NFSTROJE MODERNICH VED – 27.04.2014 – 05.05. 2014. P 9-12.. PRAHA Publishing House/ (Прага).

 Газизова К.)

52

Психологические особенности общения подростков с девиантным поведением в условиях ГУ СООДДП

Материали за х международна научна практична конференция. ключови въпроси в съвременната наука – 2014. 17-25 апреля, 2014. Том. 23. София «Бял ГРАД-БГ» 2014. – С.36-41.

Мухамбетова А.Ж.)

53

Essay as an educational task for universali zation of certain age phase.- (

Materials of the International scientific and practical conference. “SCIENCE AND CIVILIZATION- 2016. 30 January – 07 February 2016. volume 14 psychology and sociology pcilosophy. scieffield scirnce and education ltd 2016.- С.

 Абиева Ж и Байшукурова А.К.

54

Психологические особенности внутригруппового общения подростков с девиантным поведением

Психология  XXI столетия. //Сб. по материалам ежегодного Международного Конгресса «Психология XXI столетия» (Ярославль, 15-17 мая 2015). Под ред. Козлова В.В. – Ярославль, ЯрГУ, МАПН, 2015. – С.14-18.

Мухамбетова А., Тастанва А.А.

55.

в конференциях, симпозиумах, семинарах на территории Казахстана:

Художественная литература как источник практической психологии. - 

«Инновация в образовательной деятельности и вопросы повышения качества обучения».- Материалы 42-й Международной научно-методической конференции. Книга 3. Алматы «Қазақ университеті».- 2012.- С. 173-177.

.

56.

 Профессиональная компетентность субъектов деятельности как необходимое условие экономического развития  Независимого Казахстана - Культурологическая наука за 20 лет развития Независимого Казахстана: проблемы, поиски, решения.

Материалы Международной научно-теоретической конференции, посвященной 20-летию независимости Республики Казахстан и 20-летию образования кафедры куьтурологии в КазНУ имени аль-Фараби. Алматы, КазНУ имени аль-Фараби, 30 ноября 2011 г.- С. 270-274.

57

Из опыта организации и проведения вузовской практики. Круглый стол. Непрерывная профессиональная практика:организация, проведение и контроль. 

43 научно-методическая конференция «Компетентностная модель выпускника в системе современного непрерывного профессионального образования». (17-18 января 2013 года). Книга 5. С.41.

Полывянная Н.В.

58

Психологическая безопасность образовательной среды.

Материалы международной научно-практической конференции «Образовательный идеал как фактор социальных преобразований» 20-21 декабря 2012 г. – С. 158-163.

Полывянная Н., Габит Ж., Мухамбетова А.Ж.

59

Психология девиантного поведения подростков..

Сборник Материалов международной конференции студентов и молодых ученых «МИР НАУКИ», приуроченной к Посланию Президента Республики Ка «Казахстан – 2050», «Роль образования в формировании нового Казахстанского патриотизма». Часть III. Алматы «Қазақ университеті». –2013. – С. 303-306.

Мухамбетова А.

60..

Анализ чувств сопереживания в разных культурах

Материалы международной научно-практической конференции в рамках Т. Тажибаевских чтений «Психолого-педагогические аспекты труда и личности преподавателя инновационного университета» 22-23 февраля. Алматы «Қазақ университеті» 2013. – С.226-232.

Тохниязова Е.А.

61

Профессиональное самосознание педагога и его развитие.

Материалы 44-ой научно-методической конференции «Компетентностно-ориентированная система оценки знаний 17-18 января 2014 года. Книга 1. Алматы «Қазақ университеті». – С.262-265.

Байшукурова А.К.

62

Влияние войны и ее последствий на психику молодых людей в произведениях Э.М. Ремарка.

– Материалы Международной научно-практической конференции «Академик Тулеген Тажибаев – основатель психологической и педагогической науки в Казахстане», посвященной 80-летию профессора Жолмухана Туркпенулы.- 21 ноября 2014. –С.47-50.

 Ахметова А.

63.

Тұлғаның аддиктивті мінез-құлқының психологиялық ерекшеліктері.

Материалы  Международной научно-практической  конференции «История формирования и перспективы развития практической психологии в Казахстане, посвященной 80-летию Казахского национального университета имени аль-Фараби в рамках традиционных ежегодных Тажибаевских чтений. Алматы, 2014. – с.408-412.

  Өскенбай Ф.С., Калымбетова., Базарбекова .

Толегенова А.

64.

Исследование влияние курения и физической культуры на уровень индивидуального благополучия студентов.

Материалы  Международной научно-практической  конференции «История формирования и перспективы развития практической психологии в Казахстане, посвященной 80-летию Казахского национального университета имени аль-Фараби в рамках традиционных ежегодных Тажибаевских чтений. Алматы, 2014. – с.106-114..

Полывянная Н.В.

65

Бастауыш мектеп жасында эмоциялық интеллектінің қалыптасуы мен дамуының алғы шарттары. 

Материалы международной научной конференции «Современные проблемы психологии: от истоков к современности», посвященной  65-летию профессора С.М. Джакупова. Алматы, 2015 г.- С. 45-48.

Ауталипова Е.).

66.

Влияние оценки знаний на формирование компетенций у субъекта обучения».

Материалы научно-методической конференции «Менеджмент качества образования в вузе». 10 апреля 2015 г., С.115-117. 

 Байшукурова А.К., Кабакова М.П., Басибекова  К.Е..

67.

Из опыта проведения лекции-визуализации как новой формы вузовского обучения».

Там же, С. 107-109.

68.

10. Из опыта руководства вузовской педагогической практикой докторантов.

Там же, С.109-112.

Ауталипова Е.

69.

11. Практико-ориентированное обучение – основа гарантии качества будущих специалистов.

. Материалы 46 научно-методической конференции «Модернизация образовательных программ: аккредитация и гарантия качества подготовки кадров. Алматы, 2016 год. Книга 2,.-С.100-104.

Байшукурова А.К., Аймаганбетова А.Х., Сатыбалдина Н.К., Басибекова К.Е.

70.

Жоғары оқу орында мамандарды қәсіби даярлау кензеңінде студенттердің өзіндік анықталуың ерекшеліктері.

- Материалы 46 научно-методической конференции «Модернизация образовательных программ: аккредитация и гарантия качества подготовки кадров. Алматы, 2016 год. Книга 2, с.80-84.

Садыкова Н.М.,  Н.С. Жубаназарова Н.С., Болтаева А.М).

71.

13. Эссе как учебное задание по обобщению определенного возрастного этапа.

Материалы 46 научно-методической конференции «Модернизация образовательных программ: аккредитация и гарантия качества подготовки кадров. Алматы, 2016 год. Книга 2, с.297-301.

 Абиева Ж., Байшукурова А.К., Ауталипова Е.Н., Болтаева А.М.)

72.

Проблемная лекция как разновидность активного метода обучения. -).

Материалы 46 научно-методической конференции «Модернизация образовательных программ: аккредитация и гарантия качества подготовки кадров. Алматы, 2016 год. Книга 2, с.301-305. 

 Нуртаева М., Садыкова Н.М., Болтаева А.М., Сатыбалдина Н.К

73.

Опыт преподавания дисциплины «Этика личного и социального успеха. -

Материалы 46 научно-методической конференции «Модернизация образовательных программ: аккредитация и гарантия качества подготовки кадров. Алматы, 2016 год. Книга 4, с.21-25.

Сатыбалдина Н.К., Аймаганбетова А.Х., Кунанбаева М.Н.,  Байшукурова А.К).

74.

.  Родительство как психологический феномен. 18

Материалы международной научно-методической конференции «Современное состояние психологической науки в Казахстане в условиях «Мәнгілік ел», проводимой в рамках ежегодных Тажибаевскмих чтений и посвященной 106-летию академика Тажибаева Т .- Алматы, 21 февраля 2016 года. – С. 83-86.

Есендикова Н.А.

75.

. Психологические особенности педагогов в выборе стратегий воспитания.

Материалы международной научно-методической конференции «Современные тенденции развития конкурентноспособной личности в образовании», посвященной 66-летию со дня рождения профессора Джакупова С.М.- – Алматы, 29 апреля 2016 года. – С. 162-165.

 Габит Ж.).

76

Бәсекеге қабілетті мамандарды даярлаудағы оқытудың инновациялық технологияларын пайдалану.

Материалы международной научно-методической конференции «Современные тенденции развития конкурентноспособной личности в образовании», посвященной 66-летию со дня рождения профессора Джакупова С.М.- – Алматы, 29 апреля 2016 года. – С. 306-310.

Болтаева А.М. , Лиясова А.А., Садыкова Н.М.).

77

Наличие патентов и предпатентов, авторских изобретений, государственная регитрация объекта интеллектуальной собственности

78

Право на объект авторского права под названием «Білім берудегі практикалық психология» (произведение науки),авторами которого по заявлению авторов являются Балгимбаева Зульфия Махмутовна, Ахтаева Надия Селихановна.

Запись в реестре за № 0051 от 11 января 2016 года имеется. Свидетельство ИС 003471

Балгимбаева З.М.

79

Право на объект авторского права под названием «Психологическая служба в школе» (учебное пособие), автором которого по заявлению автора является Ахтаева Надия Селихановна.

Запись в реестре за № 0050 от 11 января 2016 года имеется. Свидетельство ИС 003472

80

Право на объект авторского права под названием «Психологиялық эксперименттің теориясы мен практикасы» произведение науки-учебное пособие), автором которого по заявлению автора является Ахтаева Надия Селихановна..

Запись в реестре за № 0032 от 8 января 2016 года имеется. Свидетельство ИС 003453

81.

4. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде авторлардың өтініші бойынша авторлары Надия Селихановна  Ахтаева, Айткуль Искендировна Абдигапбарова, Зейнеп Нусиповна Бекбаева болып табылатын авторлық құқықпен қорғалатын объектіге айрықша мүліктік құқықтар «Әлеуметтік психология» (ғылыми туынды) атаумен  тіркелгені куәландырылады.

Тізілімде 2016 жылғы 25 наурызда жасаған № 0508 жазба бар.


5. ҒЫЛЫМИ ЫНТАЛАРЫ (ЗЕРТТЕУ САЛАЛАРЫ):

Ахтаева Надия Сейілханқызының қызығушылығы психологияның: педагогикалық психология, жас ерекшелігінің психологиясы, әлеуметтік психология, жеке тұлға психологиясы және т.б. салаларын зерттеуде жүзеге асты.


6. ШЕТ ТІЛДЕРІН МЕҢГЕРУІ: 


Шет тілдерін білемін □                                    Шет тілдерін білмеймін □

Шет тілдерін білетіндер үшін:


Тіл

Деңгейі

Деңгейі белгіленсін (III)

Сертификат болған кезде IELTS/TOEFL балдарын және т.б. көрсетіңіз

Ағылшын

Бастаушы/beginning

*

 

 

Орта/Pre-Intermediate

 

 

 

Жалғастырушы/Intermediate