афиша

Берекешев Галимжан Карибжанулы

Т Ү Й І Н Д Е М ЕБерекешев Г.jpg  Азаматтығы: KAЗАКСТАН


  Байланыс мәліметтері:


  E-mail: ( bereckeshev68 @mail.ru);


  Тел. моб.: 87772957768;


   Академиялық лауазымы: доцент;
  

Жоғары білімі туралы дипломында көрсетілген мамандығының атауы мен нөмірі (шрифты): 

«ЖБ 0001166, хормейстер, мұғалім».

 

Қызыметкер √                              қоса қызыметкер

 

1. БІЛІМІ /КВАЛИФИКАЦИЯСЫ: (ЖЫЛ, ЕЛ, ОҚУ ОРНЫ):  

                                                                

1. Жоғары, хормейстер, мугалим. Құрманғазы атындағы Қазақ Ұлттық консерваториясы.

 

2. ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ: (ЖЫЛЫ, АЙЫ, МЕКЕМЕ, ЛАУАЗЫМЫ):


1. 18 жыл. Дирижерлеу пәнінің мұғалімі. Педагогика ғылымдарының магистрі. Доцент.

 

3. БІЛІКТІЛІК АРТТЫРУ (ТӘЖІРИБЕЛЕР, ТРЕНИНГТЕР, СЕМИНАРЛАР, КУРСТАР):

     (күні, семинар / тренингтің атауы, ел және құжатты берген ұйымның атауы)

1. С.Калинин откизген мастер-класска катысуы 2011ж.

2. «Менеджмент в образовании» семинарга катысуы 2013ж.

3. Е.А.Слесарь откізген семинарға қатысуы 2016ж.

4. П.И.Чайковский атындағы Мәскеу Мемлекеттік консерваториясының өткізген тәжірибе курстарына қатысуы 2017 ж.


4. a)  (ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ) БАСЫЛЫМДАР:


  

#

                                                                    Басылым атауы

Баспаның аты

ISBN, орны, жылы

1

2

3

4

Басылымдағы ғылыми мақалалар, бөлімі, басқы монографиясы:

1

«Активизация музыкального восприятия студентов в процессе освоения вокально-хорового материала»

Казакстан жогары мектеби

2013ж.

2

Хабаршы «Көркемөнерден білім берү»

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

2013ж.

3

Хабаршы, Филология сериясы

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

2015ж.

Авторлық кітаптары:

«Шабыт толкынында»

хорга арнайы хрестоматия.

Курмангазы атындагы Консерватория

2012ж.

 

«Арнау»хорға арнайы хрестоматия

Құрманғазы атындағы Консерватория

2017ж.

 

5. КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЛАРЫ (2010 - 2017):

 

#

Конференцияның атауы

Name of the conference

Мекеме атауы

 Name of the organization

Елі

Country

Күні

Date

1

2

3

4

5

ҚР (Республикалық, халықаралық):

 

«Казiргi жаhандык сын-катерлер  жагдайындагы тауелсiз Казакстаннын гылымы, бiлiмi мен мадениетiнiн дамуы»

М.Ауэзов атындагы онтycтiк Казакстан  мемлекеттiк университетi

Казакстан

2013ж.

 

ХХI Ғасырдағы Қазақстанның орындаушылық өнері

Құрманғазы атындағы Консерватория

Қазақстан

2017ж.

 

VI-БОРАНБАЕВ ОҚУЛАРЫ: «Замануи коркем білім жүйесі.қалыптасуы.дамуы,инновациялар»

ЭКСПО-2017

Қазақ Ұлттық Университеті

Қазақстан

2017ж.

 

6. АТАҒЫ, МАРАПАТЫ, СЫЙЛЫҒЫ (халықтық, халықаралық):

 

Жылы

Марапаттау, атақ, сыйлау атауы

Мекеме

Ел

2008

1 дарижели диплом

Халыкаралык фестивали,Обзор каласы

Болгария

2009

1 дарижели диплом(G3 кат.)

Халыкаралы байкауы,Венеция каласы

Италия

2009

1 дарижели диплом(Fкат.)

Халыкаралык байкауы,Венеция

Италия

 

7. ШЕТ ТІЛДЕР МЕҢГЕРУІ:


Шет тілдерін білемін □                                     шет тілдерін білмеймін □

Шет тілдер білетіндерге:

 

Тіл

Деңгейі

Деңгейін белгілеу (√)

Сертификат болған жағдайда IELTS/TOEFL және т.б. балдарын көрсету

агылшын

Бастауыш /beginning

 

 

 

Орташа /Pre-Intermediate

 

 

Жалғастырушы /Intermediate

 

 

 

Озат /Advanced

 

 

 

Кәсіби /Academic writing