афиша

Дәукеева Дина Тұтқабайқызы

ТҮЙІНДЕМЕ


ДАУКЕЕВА.jpg

 Азаматтығы: Қазақстан Республикасы;


 Байланысу деректері:


 Email: dina_daukeyeva@mail.ru;

    

 

Лауазымы: «Ішекті аспаптар» кафедрасының доценті (КСРО ЖАҚ 1991ж.), Құрманғазы атындағы ҚҰК фортепиано секциясының меңгерушісі.

 

Білімі: «фортепиано Э № 173851» преподаватель фортепиано

 

Штатық       

 

1. БІЛІМІ /БІЛІКТІЛІГІ: (ЖЫЛ, ЕЛ, ОҚУ ОРНЫ): 


Құрманғазы атындағы АМК «фортепиано» мамандығы бойынша бітірді.   

Диплом Э № 173851, 1971ж. Фортепиано оқытушысы.

 

2. ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ: (ЖЫЛЫ, АЙЫ, МЕКЕМЕ, ЛАУАЗЫМЫ):

1971 - 1973 жылдан аралығында А.Жұбанов атындағы РММ фортепиано    

мамандыгынын оқутышысы және концертмейстері, Каз. Мемл. Қыздар

Педагогикалық Институтта фортепиано оқутышысы.

1973 жылдан бері Құрманғазы атындағы АМК жалпы фортепиано кафедрасында жұмыс істеп келеді.

1980 ж. ХАФ фортепиано секциясының меңгерушісі, 1990 ж. МКФ фортепиано меңгерушісі, 

1999 - 2017 ж. Ішекті аспаптар кафедрасының АОФ секциясының меңгерушісі. Оның фортепиано классын әр түрлі мамандықта оқиған 429  

  студент бітірді.

1993-1995 Аспирантураның меңгерушісі.

 

 

3. КОНЦЕРТНАЯ (ТВОРЧЕСКАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

  1. Конcерваторияның Камералық залында, Әміре Қашаубаев атындағы мектебінде, Әбілхан Қастеев атындағы көркемөнер музейі концерттер өтті.
  2. Орындаушылық қызметі – фортепианолық дуэттер, халық және вокал музыкасының концерттері, Б. Қосбасаров, М. Өтеуов, Р. Мұсабаевпен бірлестікте радио және теледидар жазбалары, еқі фортепианоға арналған өндеулер мен лайықтаулар жасады.

 

ОСНОВНОЙ РЕПЕРТУАР

Дуэттік фортепиано шығармалары:

1. И.С.Бах-А.Вивальди Органный концерт a moll

2.В.А.Моцарт Сонаты C dur, D dur в четыре руки.

3. И.Брамс Вариации на тему Бетховена

4.Г.Гендель Аллегро Музыка на воде. F dur

5. Ф.Шопен Рондо

6. Ф.Шуберт-С.Прокофьев   Вальсы

7. Р.Шуман Новеллетта ор.21 №5 D dur

8. К.Сен-Санс   Карнавал животных

9. М.Равель   Сюита. Моя матушка-гусыня.

10. К.Дебюсси   Маленькая сюита

11. Б.Барток   Картина на венгерские народные танцы. Четыре румынских танца.

12. Ф.Пуленк   Соната.Каприччио.

13 .П.Хиндемит Колокола.

14. В.Лютославский   Вариации на тему Паганини.

15.Д.Шостакович   Концертино.

16. Р.Щедрин Отрывки из балета «Конек-Горбунок»

17. Б.Кутавичус Колизей D dur

18. Лагидзе   Сачидао

19. Х.Мидзоками   Цикл «Книга с картинками без картинок»

20. С Курмангазы Кюй «Балбрауын» обработка А.Исаковой

21. Е.Брусиловский Экспромт.

22. Г.Жубанова Вальс и Адажто из балета «Легенда о белой птице» переложение Д.Даукеевой.

23. К.Кумысбеков Ноктюрн. Концертный вальс. Енбек салтанаты.   переложение Д.Даукеевой

24. К.Дуйсекеев Рапсодия на тему кюя Даулеткерея «Косалка»

      Концерты вокальной и народной музыки – солисты Ш.Абилов, Б.Косбасаров,

 

4. БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ (ТӘЖІРИБЕЛЕР, ТРЕНИНГТЕР, СЕМИНАРЛАР, КУРСТАР):

Жыл сайын біліктілігін жоғарлату – профессорлардың орындаушылықдәрістерінең шеберлік - класстарына қатысады (сертификаттар).

1982 және 1987 жылдары П.И.Чайковский атындағы ММК профессорлары  М.Г.Соколовтың, Т.П.Николаеваның, В.В.Горностаеваның класстарынан БЖФ өтті.   свидетельство № 838 и № 1153

 

         1.         Ресейдің еңбек сінірген әртісі, П.И.Чайковский атындағы Мәскеу мемлекеттік консерваториясысың профессоры Павел Нерсесьянның 2011 жылдың 26 қыркүйектен 2 қазан аралығындағы 56 сағат көлемінде өткізген шеберлік - класстарына.                                                                                                                            

         2.         П.И.Чайковский атындадағы ММК профессоры. Карелия республикасының еңбек сінірген өнер қайраткері (фортепиано) Рувим Островскийдің 2012 жылғы қазан айының 15 -28 аралыңында өткен 72 сағаттық шеберлік классына қатысқанын далелдейді. Дәукеева Д.Т. қатысқанын растайды.

         3.         Женева қаласының консераториясы (Швейцария), әлемдік конкурстың лауреаты (фортепиано) Алексей Головинаның 2012 жылы қарашаның 14-21 аралығындағы 56 сағаттық шеберлік – классына Дәукеева Д.Т. қатысқаның растайды.

         4.         СССР халық әртісі, Мемлекеттік премияның лауреаті, халыкаралык конкурстардың лауреаты (скрипка) Лиана Исакадзе 2015 жылы карашаның 10-19 аралығындығы шеберлік классына Даукееваның қатысуын растайды.

         5.         Құрманғазы атындағы ҚҰК-да 2016 ж 25-30 қаңтар аралығында «Құзіреттілік тәсіл аясындағы білім беру бағдарламасының жана дизайны» атты 72 сағат көлемінде өткен біліктілікті арттыру семинар тренингіне қатысқаны үшін Дэукеева Д.Т. берілді. №97

 

5. a) БАСЫЛЫМДАР (ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ):

Музыкалық орындаушылық бойынша 7 жұмыс, әр түрлі мамандықта оқитын студенттерге фортепианодан дәріс беру мәселелеріне байланысты музыка педагогикасы бойынша әдістемелік жинақтарда 18 жұмыс. «Қыл қобызған арналған пьесалар» Өнер 1984 ж. жинақ, «Музыкалық терминдер сөздігі итальян, неміс, француз, орыс, қазақ тілдерінде 2015 ж. шығарды.

 

 

#

Басылым атауы

Баспаның аты

ISBN, өткен жері, жылы

1

2

3

4

Басылымдағы ғылыми мақалалар, монографиядағы тараулар, бөлімдер

1

 

 

Программные требования для студентов по курсу фортепиано для новых специальностей: народное пение, этномузыковедение

(в соавторстве)

 

Хрестоматия по курсу фортепиано для студентов оркестрового факультета: «Полифония» , «Крупная форма», «Пьесы ХХ век», «Ансамбли для двух       фортепиано»

Сборники

 

 

 

 

 

 

Сборники

 

Алматы 1990

 

 

 

 

 

 

Алматы 2013-2015

2

«Қыл-қобызға арналған пьесалар» в соавторстве

Сборник для қыл-қобыза и фортепиано   33с.

Алматы 1984

3

 

 

«О некоторых структурных и гармонических особенностях фортепианных произведений композиторов Казахстана» на примере сборника «Фортепианные миниатюры» Өнер1982

Методическая разработка

по исполнительскому анализу 26с.

Алматы 1988

4

 

 

 

Традиционные казахские жанры в фортепианной музыке. Цикл Бахтияра Аманжола «Страницы из эпоса – Енлик-Кебек, Қозы-Көрпеш и Баян-Сұлү, Көруғлы»

Исполнительский анализ 28с.

Алматы 1990

5

 

Cпецифика обучения, методы и формы работы со студентами народного факультета. Курс общего фортепиано.

Сборник трудов «Проблемы музыкального образования и методики»

Алма-Ата, 1990

 

6

«Фортепианный цикл Жолана Дастенова «Листопад»

Исполнительский анализ 24с.

Алматы 1991

7

Фортепианный стиль А.В.Затаевича и использование миниатюр в педагогической практике

Сборник «А.В.Затаевич и проблемы современного этномузыковедения»

Алматы 1991

8

«Фортепианные сочинения Сергея Слонимского. «Миниатюры», «Соната»

Исполнительский анализ 24с.

Алматы 1991

9

Программа по курсу фортепиано для всех факультетов с рекомендациями по специальностям. 3 части. (В соавторстве).

Полифония. Крупная форма, концерты. Пьесы. Этюды. Ансамбли - по сборникам классического, современного и казахстанского репертуара.

Алма-Ата, 1991

 

 

10

Оптимизация процесса обучения по курсу общего фортепиано для студентов музыковедческо-композиторского факультета.

Роль фортепиано в процессе воспитания

творческого мышления студента-композитора.

 

Чтение нот с листа в классе фортепиано со студентами музыковедами и композиторами

Сборник статей «Проблемы музыкального образования и методики» Курс фортепиано на музыковедческо-композиторском факультете. 3 статьи

Алма-Ата, 1993

 

 

 

11

Фортепианное обучение разных специальностей

Сборник «Исполнительское творчество: история и проблемы развития на современном этапе»

Алматы 2002

12

Курс фортепиано в становлении исполнительской культуры студентов оркестрового факультета (струнные, духовые и ударные инструменты).

Сборник «Актуальные проблемы музыкальной науки и музыкального образования» Материалы международной научно-практической конференции к 60-летию КНК им.Курмангазы.

Алматв 2005

 

 

13

Инновационные методы преподавания фортепиано студентам оркестровых специальностей инструментально-исполнительского факультета. (струнные, духовые и ударные инструменты).

В книге «Традиции и развитие» к 150-летию Дины Нурпеисовой.

Конференция в рамках фестиваля традиционной          

            музыки

«ДИНА-ГЕНИЙ ТРАДИЦИЙ»

Алматы 2013

14

Импровизация по курсу учебного процесса в классе фортепиано

Сборник Актуальные проблемы, опыт и перспективы развития традиционной и современной музыки» 2 том

Материалы конференции к 70-летию КНК им.Курмангазы

Алматы 2014

15

«Словарь музыкальных терминов на итальянском, немецком, французском, русском и казахском языках» 4 издание

Сборник 96с.

Алматы 2015

16

«Фортепиано – наша общая любовь», Сборник трудов по методике преподавания фортепиано студентам разных специальностей

Монография, 352с.

Алматы: Service Press 2016

 

6. Конференцияларға қатысуы (2010 - 2016): 

Мәскеуде Гнесиндер атындағы РМА профессор В.Д.Ныркова, профессор В.М.Калнынь Рига қаласындағы консерваторияның фортепиано кафедра меңгерушісімен серіктестікте жалпы фортепиано мәселелері бойынша конференцияларға және Құрманғазы атындағы ҚҰК өткен 10 ғылыми - тәжірибелік конференцияға қатысты.

 

#

Конференцияның атауы

Name of the conference

Мекеме атауы

Name of the organization

Елі

Country

Күні

Date

1

2

3

4

5

ҚР (Республикалық, халықаралық )

1

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ«ДӘСТУР ЖӘНЕ ДАМУ»

«ДИНА ДАРА ДӘСТУР»      

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы.

Дина Нұрпейісованың 150-жылдығына арналған

Қазақстан Республикасы Алматы

2013

 

2

ДӘСТҮРЛІ ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ МУЗЫКА ДАМУЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ, ТӘЖІРИБЕСІ ЖӘНЕ КЕЛЕШЕГІ

Құрманғазы атындағы   

Қазақ ұлттык

Консерваториясының 70- жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік     конференция

Қазақстан Республикасы

Алматы

қараша 2014

 

7. ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ:


ЖЫЛЫ

Зерттеу жұмысының тақырыбы

ЖОО/мекеме

Грант болған жағдайда (ҚР БҒМ, Erasmus Mundus  және т.б.)  шығу көзі мен соммасы

Нәтижесі

1

2

3

                                               4

      5

51983

Құрмет грамотасы

Құрманғазы атындағы ҚҰҚ

Қазақстан Республикасы

1994

Құрмет грамотасы

Құрманғазы     атындағы ҚҰҚ

Қазақстан Республикасы

2004

Құрмет  грамотасы

  Құрманғазы атындағы ҚҰҚ

Қазақстан Республикасы

16.12.2006

Алғыс  хат

  Құрманғазы атындағы ҚҰҚ

Қазақстан Республикасы

16.12.2008

Алғыс  хат

   Құрманғазы атындағы ҚҰҚ

Қазақстан Республикасы

16.12.2009

Алғыс  хат

   Құрманғазы атындағы ҚҰҚ

Қазақстан Республикасы

2014

 Құрмет грамотасы

  Құрманғазы атындағы ҚҰҚ

Қазақстан Республикасы

2017

 Ахмет Байтұрсынов атындағы алтын медаль

Құрманғазы атындағы ҚҰҚ

Қазақстан Республикасы

        2018         

Құрмет грамотасы                                                                                             

Құрманғазы

Қазақстан Республикасы

Атындағы ҚҰҚ


  

8. Шет тілдерді меңгеруі: 


Шет тілдерін білемін   v                                     шет тілдерін білмеймін □

Шет тілдер білетіндерге:

 

Тіл

Деңгейі

Деңгейін белгілеу (√)

Сертификат болған жағдайда IELTS/TOEFL және т.б. балдарын көрсету

 

Бастауыш /beginning

 

 

Неміс

Орташа /Pre-Intermediate

 

 

 

Жалғастырушы /Intermediate

v

 

 

Озат /Advanced

 

 

 

Кәсіби /Academic writing