афиша

Махмуд (Ахметова) Диана Ерболатқызы

Т Ү Й І Н Д Е М Е


махмуд.jpg

    Азаматтығы:  Қазақстан; 

    Байланыс мәліметтері:


    E-mail: diana-viola@mail.ru;


    Skype:


    Академиялық лауазымы: Доцент; 


    Ғылыми дәрежесі: Өнертану ғылымы магистрі; 


Жоғары білімі туралы дипломында көрсетілген мамандығының атауы мен нөмірі (шрифты): «Альт»;


Қызметкер    *                     қоса қызметкер


1. БІЛІМІ /КВАЛИФИКАЦИЯСЫ: (ЖЫЛ, ЕЛ,  ОҚУ ОРНЫ):                                                                 


2011-2012  Өнертану ғылымы магистрі, Құрманғазы атындағы ҚҰК Аспапта  орындаушылық «Альт» мамандығы, жетекші профессор Гаухар Мурзабекова

Ғылыми жетекші өнер кандидаті, доцент Галия Бегембетова;

2002-2004      Қүрманғазы атындағы ҚҰК  Ассистентура-стажировка «Альт» мамандығы, ғылыми жетекші профессор Яков Фудиман;

1997-2002      Құрманғазы атындағы ҚҰК Аспапта үздік дипломы «Альт» мамандығы профессор Яков Фудиман.

 

2. ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:  (ЖЫЛЫ, АЙЫ, МЕКЕМЕ, ЛАУАЗЫМЫ):

 

2005-  Құрманғазы атындағы ҚҰК, «Альт» мамандығы;

2006- А. Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған республикалық қазақ   мамандандырылған музыка мектеп-интернаты, «Альт» мамандығы;

 

3. БІЛІКТІЛІК АРТТЫРУ (ТӘЖІРИБЕЛЕР, ТРЕНИНГТЕР, СЕМИНАРЛАР, КУРСТАР):


М.Глинка атындағы Новосибирск мемлекеттік консерваториясында наурыздың 2009 ж. 21-26 аралығында біліктілікті арттыру жөнінде сертификаті берілді;

«Білім беру аясындағы басқару құзыретін дамыту» семинар-тренингі (18-23 қантар 2016);

«Құзыреттілік тәсіл аясындағы білім беру бағдарламасының жаңа дизайны» семинар-тренингі (25-30 қантар 2016);

В.Г.Иголинский (скрипка) и Ф.Ф.Якунин (виолончель), Р.Балашов (альт), Лида Чен-Аргерих (альт, Швейцария), Пол Сильверстоун (Англия), Элио Орио (Италия), Массарский А.З. (виолончель), Лиана Исакадзе – көрнекті профессорлардың қатысқан мастер-класстар.

 

4. ЛАУРЕАТТАР:


1.  Бегаилов Ерасыл

2.  Мурзабекова Акмарал

3.  Кожахметова Айгерим

4.  Сайлаубайулы Бекзат

5.  Сугурова Зарина

6.  Максут Жангани

 

5. a)  (ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ) БАСЫЛЫМДАР: 


#

   Басылым атауы

Баспаның аты

ISBN, орны, жылы

1

2

3

4

Оқу әдістемесі, оқулық:

АО «Баспалар үйі»

Альт пен фортепианоға Д.Ахметова ыңғайлаған және өңдеген Қазақстан композиторларының пьесалар жинағы

ISBN 9965-9464-2-6 Алматы қ. 2006 ж.

  

#

                                              Название публикации

                                                          Название издания,место, год

6.

Исполнительский стиль Марата Бисенгалиева 

Камерная музыка: история жанра, исполнительства, интерпретации: Материалы межд. науч.-практич. конф. – Алматы: КНК им. Курмангазы, 2010.

7.

Проявление национального стиля в струнно-смычковом исполнительстве Казахстана

Искусство Казахстана в евразийском пространстве. Материалы межд. Науч.-практич. Конф. – Алматы: ҚазҰӨА, 2012.

8.

Аутентичность как одна из тенденций в смычковом исполнительстве на рубеже ХХ-ХХI веков

Журнал // Білім әлемінде. В мире образования. In the world of Education. № 4, 2012.

9.

Формирование и совершенствование исполнительского аппарата альтиста (на примере упражнений Я.Фудимана)

«Яков Фудиман и современное исполнительское искусство»: Материалы международной научно-практической конференции, г. Алматы: КНК им. Курмангазы, 2014.

10.

Роль исполнительского искусства в культурном и инновационном развитии Казахстана

 

«Актуальные проблемы, опыт и перспективы развития традиционной и современной музыки», материалы Международной научно-практической конференции г. Алматы: КНК им. Курмангазы, 2014.

11.

Исполнительский стиль Гаухар Мурзабековой

«Новейшие достижения и успехи развития гуманитарных наук», материалы международной научно-практической конференции г. Краснодар: 2016.

12.

Kazakh symphonic kuy – The counterintuitive convergence of traditions // International Journal of Environmental and Science Education. – 2016. – V.11. - Iss. 11. – P. 4184-4193

Журнал «International Journal of Environmental and Science Education» (Turkey), ISSN 1306-3065, входит в базу данных Scopus

13

Содержание и структура теоретической категории

«смычковый исполнительский стиль»

Журнал «Известия НАН РК. Серия общественных и гуманитарных наук», № 5, 2016

  

b) Басылымдағы журналдарды рецензиалау: 

 

#

Басылым атауы

 

 

Баспаның аты, ISBN, орны, жылы

 

Басылымдағы журналдарды рецензиялау

ККСОН

 ҚР БЖҒМ, ВАК РФ

Scopus

Impact Factor

1

2

3

4

5

6

1.

Kazakh symphonic kuy – The counterintuitive convergence of traditions

 «International Journal of Environmental and Science Education» (Turkey), 2016.

ISSN 1306-3065

*

2.

Содержание и структура теоретической категории

«смычковый исполнительский стиль»

Журнал «Известия НАН РК. Серия общественных и гуманитарных наук», № 5, 2016

□ 

*

 

6. Конференцияларға қатысулары (2010 - 2016):

  

#

Конференцияның атауы


Мекеме атауы


Елі


Күні


1

2

3

4

5

ҚР (жергілікті және  жоғары оқу орындарының )

1.

«Камерная музыка: история жанра, исполнительства, интерпретации»

КНК им. Курмангазы

г. Алматы

2010

2.

«Искусство Казахстана в евразийском пространстве»

ҚазҰӨА

г. Алматы

2012

3.

«Яков Фудиман и современное исполнительское искусство»  

КНК им. Курмангазы

г. Алматы

2014

4.

«Актуальные проблемы, опыт и перспективы развития традиционной и современной музыки»

КНК им. Курмангазы

г. Алматы

2014

ҚР (Республикалық, халықаралық):

1.

«Новейшие достижения и успехи развития гуманитарных наук»

Федеральный центр науки и образования Эвенсис

г. Краснодар

2016


7. Ғылыми ізденомі  (іздену аймағы):


Аспаптық орындаушылық, орындаушылық стилдері;

  

8. Атағы, Мараппата, сыйлығы (халықтық, халықаралық):

 

жылы

Марапаттау, атақ, сыйлау атауы

Мекеме

Ел

2009

Грант на поездку для участия   в  Международном конкурсе им. Й. Брамса

«Фонд Первого Президента РК»

г. Портач, Австрия

 

2003  

Лауреат

VI Международного фестиваля творческой молодежи «Шабыт»

 г. Астана

 

2001    

Дипломант

I Международный конкурс скрипачей, альтистов и                     виолончелистов

г. Алматы

1998    

 Лауреат

Фестиваль «Мир мой - музыка» посвященный памяти Газизы

Жубановой

г. Алматы

 

1997

Лауреат

ХVIII Республиканский конкурса молодых исполнителей

г. Алматы

 

 

9. Шет тілдер меңгеруі: 


Шет тілдерін білемін *                                        шет тілдерін білмеймін □

Шет тілдер білетіндерге:

 

Тіл

               Деңгейі

Деңгейін белгілеу (√)

Сертификат болған жағдайда IELTS/TOEFL және т.б. балдарын көрсету

Ағылшын

Бастауыш /beginning

 

 

 

Орташа /Pre-Intermediate

 

 

 

Жалғастырушы /Intermediate

*

IELTS 6

 

Озат /Advanced

 

 

 

Кәсіби /Academic writing

 

 

 

11. Орындалатын репертуар:

Барток Б. - Концерт (ред. партии альта Е. Страхова)

Бах И.С. - Сонаты и партиты для скрипки соло

                 Сюиты  для виолончели соло (переложение Ф.Шпиндлера).    

                 Хроматическая фантазия (переложение З.Кодаи).

                 Три сонаты для альта и фортепиано, Бранденбургский концерт №6

Бетховен Л.В. – Романс, F-dur

Брамс И. - Сонаты № 1 и 2, ор. 120

Боуэн А. – Рапсодия, Фантазия

Василенко С. - Соната

Гендель Г. - Концерт си минор (обр. А. Казадезюса).

Глазунов А. - Концерт

Глинка М. - Неоконченная соната (ред. В. Борисовского)

Голубев Е. – Концерт

Йонген Й.  – Аллегро аппассионата

Крестон П. - Сюита

Левитин Н.  - Вариации для альта соло

Мартину Б. – Концерт-рапсодия

Мендельсон Ф. - Соната

Миненко В. - Соната для альта соло

Мийо Д. - Концерт №1

                Соната №1

                Четыре портрета

Моцарт В. - Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром

Онеггер А. - Соната

Пендерецкий К. – Каденция для альта соло

Рахмадиев Е. - Соната для альта соло

Регер М.  – Сюиты № 1 соль минор, для альта соло

Ролла А. - Концерт

Рубинштейн А.  - Соната

Стамиц К.  – Концерт Ре мажор (ред. В.Борисовского)

Телеман С. – Концерт Соль мажор

Уолтон У.   – Концерт

Франк С. – Соната для скрипки и фортепиано (в переложении для альта)

Хиндемит П. - Сонаты ор. 11 №5 и ор. 25 №1 для альта соло

                        Концерт «Шванендреер»

                        Соната для альта и фортепиано

                        «Траурная музыка»

Хофмайстер А.  - Концерт Ре мажор

Шостакович Д.  - Соната для альта и фортепиано,  ор. 147

Шуберт Ф. - Соната «Арпеджионе»

а также:

Дебюсси К.- Девушка с волосами цвета льна

Жубанова Г. -  Тема с вариациями (редакция Я. Фудимана)

Кодай З.- Адажио

Лист Ф. - Два сонета Петрарки: №№ 47, 104 (концертная обр. Е. Страхова).       Романс. Ноктюрн.

Новиков В. –  Поэма-импровизация

Прокофьев С. -Пьесы из балета «Ромео и Джульетта» (концертная обр. В. Борисовского)

Равель М. - Павана

Россини Дж. - Скерцо (обр. В. Борисовского)

Слонимский С. - Две пьесы

Тулебаев М. - Поэма

Шуман Р.     -            Сказочные картины

                       Адажио и Аллегро (обр. В. Борисовского)

Энеску Дж. - Концертная пьеса