афиша

Жаулшақова Самал Саматқызы

Т Ү Й І Н Д Е М Е Жаулшакова.jpg  Азаматтығы:  Қазақстан


  Байланысу деректері:


  E-mail: samatova_samal@mail.ru;


  Академиялық лауазымы: оқытушы;


  Ғылыми дәрежесі: өнертану ғылымының магистрі;


  Жоғары білімі туралы дипломда көрсетілген мамандығының атауы және шарт белгі:

«6М040500 – Дирижерлеу»


Штаттық                              

 

1. БІЛІМІ/БІЛІКТІЛІГІ: (ЖЫЛЫ,ЕЛ, ОҚУОРНЫ):                                                                    


1.  2010 - 2014 жж. Қазақстан Республикасы- Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясы. «6М040500 – Дирижерлау» мамандығы бойынша, бакалавр.

2.  2014 – 2016 жж. Қазақстан Республикасы- Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясы.  «6М040500 – Дирижерлау» мамандығы бойынша, магистратура.


2. ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:(ЖЫЛЫ, АЙЫ, МЕКЕМЕ, ЛАУАЗЫМЫ):

1.2013 – 2018 жж.–Құрманғазы атындағы ҚҰК концерттік бөлімінің менеджері

2. 2016 ж. бастап - Құрманғазы атындағы ҚҰК дирижерлау кафедрасының оқытушысы;


3. БІЛІКТІЛІКТІ КӨТЕРУ: (МАШЫҚТАНУЛАР, ТРЕНИГТЕР, СЕМИНАРЛАР, КУРСТАР):

1. 07-09 сәуір 2017, ҚР Халық әртісі, мемлекеттік сыйлығының иегері, дирижерлау кафедрасының меңгерушісі, профессор Жаманбаев Базарғали Әжиұлының шеберлік классы. Қазақстан Республикасы, Құрманғазы атындағы ҚҰК.

2. 04-12 қараша 2017, Доктор Leo Day-дың вокал және дирижерлау сыныбынан шеберлік классы, Қазақстан Республикасы, Құрманғазы атындағы ҚҰК.


4. a) ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ(ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ):

#

              Жарияланымның атауы

Басылымның атауы

ISBN, орны, жылы

1

2

3

4

Ғылыми мақалаларды, монографиялардағы бөлімдерді, тарауларды жариялау:

1.

Вокально-хоровое творчество С.Мухамеджанова

Международная  научно-практическая интернет-конференция «Профессиональная подготовка педагогов творческих специальностей: поиск, тенденции и перспективы». Международный казахско-турецкий университет им. Х.А.Ясави

Түркістан, 2015

2.

Музыкальное творчество С.Мухамеджанова в контексте социокультурных перемен

II Международная  научно-практическая конференция, посвященная 70-летнему юбилею со дня основания Факультета Народной музыки Казахской национальной консерватории имени Курмангазы «Традиционная музыкальная культура: прошлое и настоящее».

Алматы, 2015

3.

Творчество С.Мухамеджанова в контексте вокально-хорового образования

«Традиции казахской и европейской школы искусств: новаторство творческих концепций и художественных интерпретаций». МатериалыМеждународной научно-практической конференции.

Астана, 20165. ШЕТ ТІЛДЕРІН МЕҢГЕРУІ:


Шет тілдерін білемін□                                     Шет тілдерін білмеймін□


Шет тілдерін білетіндер үшін:


Тіл

Деңгейі

Деңгейі белгіленсін (√)

Сертификат болған кездеIELTS/TOEFLбалдарын және т.б. көрсетіңіз

Ағылшын

Бастаушы/beginning

 

 

 

Орта/Pre-Intermediate

*

 

 

Жалғастырушы/Intermediate

 

 

 

Озық/Advanced

 

 

 

Кәсіби/Academic writing