афиша

Қалиақбарова Ләйлә Төкенқызы

Т Ү Й І Н Д Е М ЕКАЛИАКБАРОВА.jpg     Азаматтығы: Қазақстан Республикасы


     Байланыс мәліметтері:


     E-mail: lkaliakbarova@mail.ru;


     Skype:


     Тел. моб.: +77013494912;


Академиялық лауазымы: профессор;


Ғылыми дәрежесі: педагогикалық ғылымдар кандидаты, PhD;


Жоғары білімі туралы дипломында көрсетілген мамандығының атауы мен нөмірі (шрифты): 

«Фортепиано».


Қызыметкер


1. БІЛІМІ /КВАЛИФИКАЦИЯСЫ: (ЖЫЛ, ЕЛ, ОҚУ ОРНЫ):


1. 1988, Қазақстан, Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясы (фортепиано оқытушысы, камералық ансамбль солисті, концертмейстер);

2. 1995, Қазақстан, Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясы аспирантурасы (Музыкалық педагогика); 1996 - педагогикалық ғылымдар кандидаты (PhD). Шифр: 13.00.02 " Музыкалық педагогика";

3. 2015 - "Іскерлік әкімшілік магистрі (МВА)" дәрежесі. Алматы менеджмент университеті жанындағы Мемлекет және қоғамдық саясат мектебінде "Білім беру саласындағы менеджмент" мамандығы бойынша диссертация қорғады, Қазақстан.


2. АТАҚ, МАРАПАТ, СЫЙЛЫҚТАРЫ (ұлттық, халықаралық):


Жыл

Атақ, марапат, сыйлықтар атаулары

Ұйым

Ел

1996

Педагогикалық ғылымдар кандидаты, PhD

ҚР ЖАК

Қазақстан

2004

Ассоциациялық профессор

ҚР ЖАК

Қазақстан

2006

ЖОО Үздік оқытушысы - 2006

ҚР БҒМ

Қазақстан

2007

Халықаралық педагогикалық білім беру ғылым академиясының (ХПБҒА) корреспондент мүшесі

ХПБҒА

Ресей

2011

ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтің «Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20-жылы» мерейтойлық медалі

"Ақорда"

Қазақстан

2012

ЖОО Үздік оқытушысы - 2012

ҚР БҒМ

Қазақстан

2013

Халықаралық педагогикалық білім беру ғылым академиясының академигі

ХПБҒА

Ресей

2013

2013 жылы Еуропалық ғылыми-өнеркәсіп палатасы Музыкалық білім беру саласындағы озық қызметтері үшін Еуроодақтық Алтын медаль және еуропалық сапа дипломы

Европалата, Бельгия, Брюссель

Евроодақ

Бельгия

2013

"Ғылымдағы өмір" ғылыми энциклопедиясына енгізілді (2013 ж., т.1, 125 бет);

"Ғылым"

баспасы

Қазақстан

2014

А.Байтұрсынов атындағы күміс медаль

Қазақстан ЖОО

Ассоциациясы

Қазақстан

2014

«Қазақстан Республикасы ғылымын дамытудағы сіңірген еңбегі үшін» ҚР БҒМ медалі

РК БҒМ

Қазақстан

2015

«Қазақстан ғалымдары» ғылыми  энциклопедиясына енгізілді (2015 ж., 97 бет);

ҚР ЖООА

Қазақстан

2015

Ресей Жаратылыстану Академиясы «Ресей ғалымдары» Интернет-энциклопедиясының қатысушысы куәлігі, сертификатын және кеуде белгісі

Ресей Жаратылыстану Академиясы

Ресей

2015

"Білім беру саласындағы менеджмент" мамандығы бойынша Іскерлік әкімшілік магистрі (МВА)

Алматы менеджмент университеті

Қазақстан

2015

ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтің «Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20-жылы» мерейтойлық медалі

"Ақорда"

Қазақстан

2016

2016 жылы Еуропалық ғылыми-өнеркәсіп палатасы Музыкалық білім беру саласындағы озық қызметтері үшін Еуроодақтық Алтын медаль және еуропалық сапа дипломы

Европалата, Бельгия, Брюссель

Евроодақ

Бельгия

 

3. ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ (ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ): (ЖЫЛ, АЙ, МЕКЕМЕ, ЛАУАЗЫМ):


1. 1988 – І.Жансүгіров ат. Талдықорған мемлекеттік университеті, музыкалық аспаптар кафедрасы оқытушысы, фортепиано;

2. 1992-1992 – ҚазМемҚыздар ПИ музыкалық аспаптар кафедрасының стажер-зерттеушісі;

3. 1992-1995 - 13.00.07 - Музыкалық педагогика мамандығы бойынша Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының аспиранты;

4. 1996 - 13.00.07 - Музыкалық педагогика мамандығы бойынша (PhD) кандидаттық диссертация;

5. 1995-2004 - фортепиано кафедрасы оқытушысы, аға оқытушы, доцент (ҚР ЖАК);

6. 1997 - 2004 - Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы Қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы;

7. 2004 – ҚР ЖАК доцент (ассоциациялық профессор) ғылми атағы, мамандық шифры Педагогика, Диплом (куәлік) № ДЦ 0005702, ҚР БҒМ ЖАК;

8. 1998 - 2007 - Құрманғазы ат.ҚҰК аспирантурасы меңгерушісі;

9. 2007 -2015 - Құрманғазы ат.ҚҰК оқу ісі жөніндегі проректоры;

10. 2008 -2010 - Құрманғазы ат.ҚҰК оқу және ғылыми ісі жөніндегі проректоры;

11. 2012 - 2013 - Құрманғазы ат.ҚҰК оқу және ғылыми ісі жөніндегі проректоры;

12. 2007 жылдан осы күнге дейін - Құрманғазы ат.ҚҰК "Музыкалық білім беру және педагогикалық инновациялар" кафедрасының меңгерушісі;

13. 2011 жылдан осы күнге дейін - Құрманғазы ат.ҚҰК профессоры.


4. ЛАУРЕАТТАР (оқушылар):

1. Темиргалиева А. - халықаралық студенттік ғылыми жұмыстар (Ресей) олимпиадасының 3-ші орын жүлдегері;

2. Матназарова Ш. – 2012 ж. ҚР БҒМ Республикалық пәндік олимпиада лауреаты, 1 орын;

3. Боровикова А. - 2012 ж. ҚР БҒМ Республикалық пәндік олимпиада лауреаты, 2 орын;

4. Окасова А. - 2012 ж. ҚР БҒМ Республикалық пәндік олимпиада лауреаты, 2 орын;

5. Жуманкулова Ф. - 2012 ж. ҚР БҒМ Республикалық пәндік олимпиада лауреаты, 3 орын;

6.Сулейменова А. - 2012 ж. ҚР БҒМ Республикалық пәндік олимпиада лауреаты, 3 орын;

7. Калдаякова А.А. – өнертану ғылымдарының магистрі, 2013 ж.;

8. Завацкая Г.А. – педагогикалық ғылымдар магистрі, 2014 ж.;

9. Кожахметова Ж.С. - өнертану ғылымдарының магистрі, 2014 ж.;

10.Мусапирова Ж.Т. - өнертану ғылымдарының магистрі, 2015 ж.;

11.Садыкова А.А. - өнертану ғылымдарының магистрі, 2015 ж.;

12. Калдаякова А.А. - докторант PhD (Музыкатану), 2016 ж.;

13. Койбагарова Ж.М. - магистрант (Педагогика және психология), 2016 ж.

 

5. a) МАҚАЛАЛАР (жергілікті және шетелдік):

 

Мақала атауы

Басылым атауы, орны, жылы-

1

Значение казахской фортепианной музыки в формировании педагогических и исполнительских навыков у студентов МПФ.

Областная научно-практическая конференция «Вопросы непрерывного педагогического образования»: тезисы докладов.-Талдыкорган, 1991, с. 114-115

2

Роль казахского фортепианного искусства в повышении педагогического интереса у будущих учителей музыки.

Сборник научных статей «Некоторые вопросы музыкально-педагогического образования».-Талдыкорган, 1992, с. 7 - 11

3

Вопросы изучения фортепианного искусства Казахстана в контексте самостоятельной учебно-теоретической дисциплины

Сборник научных статей «Некоторые вопросы музыкально-педагогического образования».-Талдыкорган, 1992, с. 53 - 58

4

Воспитание студентов МПФ средствами казахского фортепианного искусства

Региональная научно-практическая конференция по проблемам возрождения и развития национальных культур в республиках Средней Азии и Казахстане: тезисы докладов. – Шымкент, 1992, с. 87-88

5

К вопросу об активизации слухового контроля у учащихся в фортепианном классе

Сборник статей молодых ученых консерватории. – Алматы, 1994, с. 86 - 91

6

Психофизиологические особенности развития слухового контроля пианиста-исполнителя

Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы музыкального образования».- Алматы, 1994, с. 51-59

7

Психолого-педагогическое обоснование эффективности методов фортепианного обучения

Научно-методическая конференция «Мировые образовательные технологии: основные тенденции, проблемы адаптации и эффективность».-Алматы,.1997, с. 153-157

8

Музыка как один из факторов ментального здоровья

Материалы Национальной конференции «Актуальные проблемы формирования здорового образа жизни в рамках стратегии «Казахстан-2030»-Алматы, 1998, с. 145-147

9

Перспективы развития научного сопровождения актуальных проблем музыкальной педагогики в Казахстане

Республиканская научно-практическая конференция «Казахстанское общество сегодня: социально-институциональные сдвиги и экономическое развитие».- Алматы, 1998, с. 276-280

10

Концептуальная модель эстетического воспитания подрастающего поколения средствами музыкальной культуры.

Республиканская научно-практическая конференция «Казахстанское общество сегодня: социально-институциональные сдвиги и экономическое развитие».- Алматы, 1998, с. 280-284

11

Некоторые методологические аспекты в процессе фортепианного обучения

Международная научно-практическая конференция

«Музыкальное образование: проблемы и перспективы».- Алматы, 2001, с. 86-89

12

Психологические вопросы организации фортепианно-исполнительской деятельности учащихся в курсе педагогической практики студентов-пианистов.

Международная научно-практическая конференция «Исполнительское творчество: история и проблемы развития на современном этапе».- Алматы, 2002, с. 251-254

13

Хрестоматия по казахской музыке в переложении для фортепиано (1-2 классы ДМШ)

(учебно-методическое пособие)

Учебно-методическое пособие для учащихся 1-2-ых классов ДМШ, преподавателей детских музыкальных школ, Талдыкорган, 1990.

14

Хрестоматия по казахской фортепианной музыке

(учебно-методическое пособие)

Учебно-методическое пособие для студентов муз.-пед. факультетов, Талдыкорган, 1991

15

Рабочая учебная программа по курсу «История исполнительского искусства» (фортепиано, орган)

Алматы, 1998, с. 1-30

16

«Новогодняя сказка» - музыкальная постановка для детей.

(учебно-методическое пособие)

Учебно-методическое пособие для воспитателей, музыкальных руководителей детских садов и учителей начальных классов.- Алматы, 1998, с. 1-30

17

Слуховой контроль в фортепианном обучении младших школьников и условия его эффективного развития.

(учебно-методическое пособие)

Учебно-методическое пособие по курсу пед. практики для студентов-пианистов среднего и высшего звена, преподавателей ДМШ.
Алматы, 2001, с. 1- 47
18 Психологические вопросы организации фортепианно-исполнительской деятельности учащихся в курсе педагогической практики студентов-пианистов Межд. научно-практ. конф.» исполнительское творчество: история и проблемы развития на современном этапе».- Алматы, 2002,
с. 251-254
19 Типовая учебная программа по курсу «История исполнительского искусства» (фортепиано, орган) Алматы - Астана, 2003,
20 Актуальные проблемы внедрения достижений современной науки в практической деятельности будущего учителя музыки Республиканская научно-практическая конференция
«К 100-летию со дня рождения А.Жубанова». Алматы, 2006
21 Актуальные проблемы внедрения достижений современной науки в практической деятельности будущего учителя музыки Хрестоматия (учебное пособие) «Музыкальное образование в Казахстане».-вып.2, Алматы, 2006
22 Психолого-педагогические аспекты профессиональной подготовки педагога-музыканта на современном этапе Межд. Научно-практ. конференция на тему:"Алдамжаровские чтения", Костанай 2007
23 Значение творчества братьев Рубинштейнов в развитии казахского фортепианного искусства Материалы научно-практического семинара «Актуальные проблемы музыкальной педагогики», Саратов, 2007
24 Роль и значение принципов русской пианистической школы в развитии личности музыканта на современном этапе Межд. научно-практ. конференция на тему: «Актуальные вопросы гармонического развития личности на современном этапе», Астана, 2007
25 Актуальные проблемы подготовки педагогических кадров на современном этапе Республиканская научно-практ. конференция на тему: «Актуальные вопросы педагогического образования в условиях реализации компетентностного подхода», Уральск, 2007
26 И это все о ней… Сборник статей, посвященных юбилею Нар. артистки РК, Ректора КНК им.Курмангазы, пианистки Жании Аубакировой
27 Роль и значение современных научных тенденций в профессиональной подготовке педагога-музыканта V-ая Межд. научно-практ. конференция на тему: «Художественно-педагогические чтения», Харьков, 2007
28 К вопросу о преемственности традиций русской пианистической школы и их значение в развитии фортепианного искусства Казахстана Межд. научно-практ. конференция на тему: «Наука и образование на современном этапе развития общества», Алматы, 2007
29 Интегрированный процесс взаимодействия музыки и психологии в практической деятельности будущего педагога-музыканта как проблема исследования Межд. научно-практ. конференция на тему: «Научное обеспечение функционирования 12-летнего среднего образования», Алматы, 2007
30 «Педагогика музыкального образования: поиски и перспективы развития»// Сборник научных статей Рецензент сборника научных статей – Алматы, 2007
31 К вопросу активизации инновационных процессов в профессиональном становлении музыканта; Педагогика музыкального образования: поиски и перспективы развития//Сборник научных статей – Алматы, 2007
32 О значении инновационных подходов в профессиональном становлении педагога-музыканта; «Современные проблемы музыкального образования»//Материалы Международной научно-практической конференции-Алматы,2008
33 Болонский процесс и музыкальное образование «Проблемы обеспечения качества высшего педагогического образования на современном этапе»//Сб. статей-Алматы,2008
34 Болонский процесс: за и против. «Болонский процесс и проблемы музыкального образования»//Материалы Международной научно-практической конференции-Алматы,2008
35 Модернизация музыкального образования в Казахстане: опыт, проблемы и перспективы «Музыка народов Центральной Азии»// Материалы Международной научно-практической конференции «Традиционные музыкальные культуры народов ЦА»-Алматы,2009
36 Приветственное слово участникам конференции «Культура и образование: проблемы и перспективы глазами молодого поколения»//Материалы научно-практической конференции студентов и магистрантов КНК им.Курмангазы-Алматы,2009
37 О проблемах реформирования
музыкального образования в Казахстане
Республиканский научно-методический, педагогический журнал «В мире музыки»,
№4-5 – 2009, Алматы
38 «Музыка народов Центральной Азии»// Материалы Международной научно-практической конференции «Традиционные музыкальные культуры народов ЦА» Главный редактор  Калиакбарова Л.Т.- Алматы,2009
39 Культура и образование: проблемы и перспективы глазами молодого поколения//Материалы научно-практической конференции студентов и магистрантов КНК им.Курмангазы Составитель Калиакбарова Л.Т. – Алматы,2009
40 Опыт, проблемы и перспективы
реформирования музыкального образования в Казахстане
«Музыкально-педагогическое наследие Гарифоллы Курмангалиева»// Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения – Уральск,2009
41 Личность и время Сайт КНК – www.conservatoire.kz -  Алматы, 2009
42 Дань глубоким традициям Сайт КНК -  www.conservatoire.kz – Алматы, 2009
43 Музыка тюркских народов Интервью для «Новой музыкальной газеты», №2-4, 2009
44 Актуальные  проблемы подготовки
конкурентоспособного музыканта-профессионала
в условиях реформирования высшего образования
Проблемы учебно-методического, методологического и информационно-технологического обеспечения подготовки специалистов в системе высшего педагогического образования//Материалы РУМС КазГосЖенПУ – Алматы,2010
45 По страницам истории фортепианного искусства Казахстана Электронное учебное пособие
(CD).-Алматы, 2010
46 Cтратегия развития музыкального образования РК на 2007-2012 гг.  Результаты и достижения КНК им.Курмангазы. Пособие.- Алматы,2010
47 Функционирование кафедры Инновационных музыкально-педагогических технологий в режиме открытых систем Учебный фильм-отчет, 2010, Алматы
48 Музыкальное образование в Казахстане: опыт, проблемы и перспективы Алматы,2010
49 Казахстан-США: через музыку к взаимопознанию Алматы,2010
50 Система оценки учебных достижений обучающихся Материалы внутривузовского обучающего семинара, декабрь, 2010 (составитель и ответ.редактор) - Алматы,2010
51 Приветственное слово участникам внутривузовского семинара Материалы внутривузовского обучающего семинара, декабрь, 2010(составитель и ответ.редактор) - Алматы,2010
52 Перспективы развития музыкального образования Казахстана в контексте Болонской декларации(на примере КНК им.Курмангазы) Материалы международного обучающего семинара «Международная аккредитация: проблемы и перспективы», ноябрь, 2011, Талдыкорган
53 Инновационные подходы в подготовке специалиста ХХ1-го века в условиях реализации стратегических планов развития  музыкального образования в Казахстане (на примере КНК им.Курмангазы) «Музыкальное образование ХХ1 века: реалии и перспективы// Материалы Международной научно-практической конференции – Алматы, 2011
54 «Музыкальное образование ХХ1 века: реалии и перспективы// Материалы Международной научно-практической конференции – Алматы, 2011 Под общей редакцией Калиакбаровой Л.Т. 2011
55 Перспективы инновационного развития в музыкальном образовании Казахстана
(на примере КНК им.Курмангазы)
Материалы международного форума «Развитие педагогического профессионализма в современном образовании: международный опыт, задачи и перспективы», ноябрь, 2011, Тараз
56 Инновационные подходы в подготовке музыканта в контексте интеграционных процессов (на примере КНК им.Курмангазы) Сборник докладов научно-практического круглого стола «Пути интеграции казахстанской культуры
в мировое пространство»
декабрь,2011, Алматы. Институт культурной политики и искусствознания
57 Перспективы инновационного развития в музыкальном образовании Казахстана
(на примере КНК им.Курмангазы)
Материалы международного форума «Развитие педагогического профессионализма в современном образовании: международный опыт, задачи и перспективы», ноябрь, 2011, Тараз
58 Инновационные подходы в подготовке музыканта в контексте интеграционных процессов (на примере КНК им.Курмангазы) Сборник докладов научно-практического круглого стола «Пути интеграции казахстанской культуры
в мировое пространство»
декабрь,2011, Алматы. Институт культурной политики и искусствознания
59 Музыкальное образование-культура-искусство Казахстана ХХ-го века//Сб.статей, посвященных 65-летию КНК им.Курмангазы Сборник статей, посвященных 65-летию КНК им.Курмангазы под общей редакцией Аубакировой Ж.Я., Калиакбаровой Л.Т..Алматы -2012
60 Современные тенденции в подготовке будущего педагога-музыканта в контексте стратегических приоритетов развития музыкального образования в Казахстане Повышение статуса и уровня профессиональной компетентности педагога-стратегический ресурс образования//Материалы РУМС КазГосЖенПУ – Алматы,2012
61 Современные тенденции в классическом музыкальном образовании Казахстана (на примере КНК им.Курмангазы) «Современное музыкальное образование: традиции, новаторство, модернизация, перспективы»// Материалы Международной научно-практической конференции Алматинского музыкального колледжа им.Чайковского– Алматы, март 2012
62 Традиции и новаторство в воспитании музыканта-профессионала в контексте современных тенденций «Куляш Байсеитова: личность художника и пути развития современной национальной культуры»// Материалы Международной научно-практической конференции РССМШДОД, Алматы, апрель 2012
63 Наша современница – Жания Аубакирова Музыкальное образование-культура-искусство Казахстана ХХ-го века//Сб.статей, посвященных 65-летию КНК им.Курмангазы. Алматы -2012
64 Традиции и время Музыкальное образование-культура-искусство Казахстана ХХ-го века//Сб.статей, посвященных 65-летию КНК им.Курмангазы. Алматы -2012
65 К проблеме подготовки  музыкантов-профессионалов в Казахстане Музыкальное образование-культура-искусство Казахстана ХХ-го века//Сб.статей, посвященных 65-летию КНК им.Курмангазы Алматы -2012
66 «К 80-летию профессора Шариповой Н.А.»//Материалы Республиканской научно-практической конференции.- Алматы.2012 Под общей редакцией Калиакбаровой Л.Т. Алматы -2012
67 Kurmangazy Kazakh National Conservatory – the Leader of Music Kazakhstan: Culture, Traditions and Contemporary Issues (Volume II). International Center for Education and Technology. USA. 2012
68 Traditions and innovations in Kazakhstan’s music education Kazakhstan^s Reformation & Globalization Process. Conference Materials – November 2012. International Center for Education and Technology. Bozeman. - MT USA. 2012,
69 Innovative approaches to the preparation of 21st century professionals in the context of musical education development strategy in the republic of Kazakhstan Modern Issues in Kazakhstan International Center for Education and Technology. USA. 2012,
70 Подготовка будущего музыканта-профессионала в свете стратегических задач интеграции в международное образовательное пространство Традиции и развитие// Материалы Международной научно-практической конференции Алматы, 2013
71 Традиции и развитие// Материалы Международной научно-практической конференции Алматы, 2013 Под общей редакцией Аубакировой Ж.Я., Калиакбаровой Л.Т. Алматы 2013
72 Роль современных тенденций в развитии профессионального музыкального образования Казахстана В мире образования №1 - Алматы.2013.
73 Европейские подходы в подготовке будущего специалиста-музыканта в свете стратегических задач развития высшего образования в Казахстане В мире образования №2 - Алматы.2013.
74 Мукан Тулебаев и современная музыкальная культура // Материалы Международной научно-практической конференции Алматы. 2013 Редактор. Алматы 2013
75 Инновационные проекты КНК им.Курмангазы (Современная школа искусств) в рамках «Стратегии развития музыкального образования РК на 2007-2012 гг.» Редактор-составитель. Алматы.2012
76 Инновационные проекты КНК им.Курмангазы (Радиостудийный комплекс «КЛАССИКА.КZ) в рамках «Стратегии развития музыкального образования РК на 2007-2012 гг.» - Алматы.2012.- 84с.// Редактор-составитель. Алматы. 2012
77 Вклад кафедры социально-гуманитарных дисциплин в инновационное развитие КНК им.Курмангазы в рамках «Стратегии развития музыкального образования РК на 2007-2012 гг.» Редактор-составитель. Алматы.2012
78 Вклад факультета народной музыки в инновационное развитие КНК им.Курмангазы в рамках «Стратегии развития музыкального образования РК на 2007-2012 гг.» Редактор-составитель. Алматы.2012
79 Вклад факультета инструментального исполнительства в инновационное развитие КНК им.Курмангазы в рамках «Стратегии развития музыкального образования РК на 2007-2012 гг.» Редактор-составитель. Алматы.2012
80 Вклад факультета вокала и дирижирования в инновационное развитие КНК им.Курмангазы в рамках «Стратегии развития музыкального образования РК на 2007-2012 гг.» Редактор-составитель. Алматы 2012
81 Вклад факультета музыкознания и менеджмента в инновационное развитие КНК им.Курмангазы в рамках «Стратегии развития музыкального образования РК на 2007-2012 гг.» Редактор-составитель. Алматы.2012
82 Сборник статей молодых исследователей Редактор Алматы.2013
83 Вступительное слово Сборник статей молодых исследователей. Алматы.2013
84 Кредитная технология обучения: пути реализации Материалы внутривузовского семинара КНК им.Курмангазы Алматы.2013.
85 Кредитная технология обучения: пути реализации// Материалы внутривузовского семинара КНК им.Курмангазы. Редактор Алматы.2013
86 The Development of Musical Education in the Republic of Kazakhstan Modern Science Problems and Perspectives. Conference Materials – April 2013. International Center for Education and Technology. Las Vegas. -  USA. 2013
87 Music Higher Education in Kazakhstan//, с.29-30 European applied sciences №3-1 2013// Europaische Fachhochschule. Stuttgart. – Germany. 2013
88 Ключевые ориентиры современной системы подготовки музыкантов-профессионалов
в Казахстане
Новая индустриализация: философские, экономические социальные, экологические, политические аспекты//Материалы международной научной заочной конференции. РФ, Санкт-Петербург.2013
89 Фортепианная школа Казахстана на рубеже веков: исторический аспект Учебное пособие. Алматы. 2013
90 Актуальные проблемы проектирования новых образовательных программ в высшем музыкальном образовании Казахстана
(на примере КНК им.Курмангазы)
Информационно-аналитический журнал МОН РК «Высшая школа Казахстана» № 4, Астана. 2013
91 Information culture as a condition for forming innovative activities of future professional musicians 2nd the International Conference on the Transformation of Education.London//The collection includes 2nd the International Conference on the Transformation of Education. Held by SCIEURO in London 24-25April2014
92 К проблеме внедрения инноваций в музыкальном образовании Казахстана: опыт Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Музыкальное искусство и педагогика музыкального образования: проблемы и перспективы развития//Сборник научных статей. КазНПУ им.Абая.-Алматы, 2013
93 Актуальные проблемы, опыт и перспективы развития традиционной и современной музыки//Материалы международной научной конференции, посвященной 70-летнему юбилею КНК им.Курмангазы.т.1,2 Алматы.2014 Под общей редакцией Ж.Аубакировой, Л.Калиакбаровой, Г.Сулеевой Алматы,2014
94 Педагогические инновации как один из механизмов менеджмента учебным процессом в высшем музыкальном образовании в концепте его реформирования (из опыта КНК им.Курмангазы) Актуальные проблемы, опыт и перспективы развития традиционной и современной музыки//Материалы международной научной конференции, посвященной 70-летнему юбилею КНК им.Курмангазы.т.2 Алматы.2014
95 Совершенствование процесса развития педагогических инноваций в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы в концепте реформирования высшего музыкального образования Казахстана Информационно-аналитический журнал МОН РК «Высшая школа Казахстана» № 4, Астана. 2014
96 Психологизация музыкальной сферы Республиканский научно-практический, познавательно-психологический журнал "Қызықты психология" №11.Алматы.2014
97 Креативность как стержневая характеристика конкурентоспособной творческой личности Научная дискуссия: Инновации в современном мире№8. Москва.2014
98 Инфокоммуникационные технологии в учебном процессе специалистов-музыкантов Учебное пособие. КНК им.Курмангазы Алматы.2014Алматы.2014
99 Актуальные проблемы, опыт и перспективы
внедрения педагогических инноваций
в образовательном процессе творческого вуза
Инновационные процессы: традиции и современное состояние культуры и искусства//Материалы республиканской научно-практической конференции, посвященной.КНКим.Курмангазы. Алматы.2015
100 Инновационные процессы: традиции и современное состояние культуры и искусства//Материалы республиканской научно-практической конференции, посвященной.КНКим.Курмангазы. Алматы.2015 Под общей редакцией Аубакировой Ж.Я., Калиакбаровой Л.Т., Сулеевой Г.С. Алматы 2015
101 Қытай деректеріндегі қазақ айтысы туралы зерттеулер Инновационные процессы: традиции и современное состояние культуры и искусства//Материалы республиканской научно-практической конференции, посвященной.КНКим.Курмангазы. Алматы.2015
102 Песенное творчество Шамши Калдаякова: традиции и современность Профессиональная подготовка педагогов творческих специальностей: поиск, тенденции и перспективы// Материалы республиканской научно-практической интернет- конференции. МКТУ имени Ходжи Ахмеда Ясави, Туркестан, 2015
103 2014 - жылғы Алтай аймағы шіңгіл ауданындағы ақындар айтсының нақ майдандағы тексеру дерегі Профессиональная подготовка педагогов творческих специальностей: поиск, тенденции и перспективы// Материалы республиканской научно-практической интернет- конференции. МКТУ имени Ходжи Ахмеда Ясави, Туркестан, 2015
104 Гори, гори ее звезда Книга памяти "Я хочу оставить след за собой... Роза Бердигалиева"//Научный консультант Аубакирова Ж.Я.
105 Подготовка музыкантов-профессионалов в концепции развития высшего музыкального образования Казахстана Учебное пособие. КНК им.Курмангазы Алматы.2015
106 Вклад Г.И.Кононенко в развитие концертмейстерского мастерства в Казахстане Учебное пособие. КНК им.Курмангазы Алматы.2015
107 Шәмші Қалдаяқов – Қазақстандағы ән мәдениетінің көрнекті өкілі Материалы 2-ой международной научно-практической конференции "Традиционная музыкальная культура: прошлое и настоящее". 2015.
108 Актуальные вопросы развития музыкального образования в зарубежных вузах и Казахстане Материалы международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы музыкального образования и формирование новой модели художественного образования в Республике Казахстан».Алматы, апрель, 2016
109 К проблеме управления учебным процессом в творческом вузе
 
Материалы международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы музыкального образования и формирование новой модели художественного образования в Республике Казахстан».Алматы, апрель, 2016
110 Некоторые аспекты изучения и анализа песенного стиля Шамши Калдаякова Материалы международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы музыкального образования и формирование новой модели художественного образования в Республике Казахстан».Алматы, апрель, 2016
111 Актуальные проблемы управления учебным процессом в вузах культуры и искусства Вестник КНК им.КУРМАНГАЗЫ №2(11), Алматы, 2016

 

b) ПІКІР ЖАЗЫЛАТЫН ЖУРНАЛДАРДАҒЫ МАҚАЛАЛАРЫ:

 

Мақала атауы

 

 

Басылым атауы, ISBN, орны, жыл

 

Пікір жазылатын журналдардағы мақалалары

ККСОН ҚР БҒМ, РФ ЖАК

Scopus

Impact Factor

1

2

3

4

5

6

Emotional and modal nature of musical image

Middle East Journal of Scientific Research 14(8).2013

(база Scopus)

 

V

 

Музыкальное образование Казахстана в русле времени и переме

Вестник академии педагогических наук Казахстана № 6 Алматы.2013, ККСОН

 

V

The history of chamber and  vocal performance

Science and world// International scientific journal №1(5) 2014 ISSN 2308-4804

V

Значение русской и западно-европейской музыкальной культуры в развитии фортепианной школы Казахстана: исторический аспект

Вестник академии педагогических наук Казахстана №1, Алматы.2014, ККСОН

 

V

Возможности использования медиаобразования в практике обучения будущих специалистов-музыкантов

Научно-методический журнал КазНПУ им.Абая «Педагогика и психология» №3.Алматы.2014, ККСОН

 

 

V

К проблеме становления и развития фортепианной школы Казахстана

ВЕСТНИК КазНУ

им.Аль-Фараби Серия "Педагогические науки" №2, Алматы, 2014, ККСОН

 

V

Инновационная образовательная среда как фактор развития научно-исследовательской работы и формирования научного мышления

International scientific Journal "The Way of Science" №7.Volgograd.2014,РИНЦ

V

Musical world images of the composer and performer as a subject of linguistic and psychological analysis

ACTA HISTRIAE (Slovenia 2015.-V.23.-Iss.2., Impact Factor _2014:0,202 (Journal Citation Reports, Thomson Reuters) and SJR_2014:0,100 (Scopus)

V

К проблеме управления учебным процессом в творческом вузе на современном этапе

ВЕСТНИК КазНУ

им.Аль-Фараби Серия "Педагогические науки" №2(45) Алматы, 2015, ККСОН

 

V

Воспитательный потенциал песенного творчества Шамши Калдаякова

ВЕСТНИК КазНУ

им.Аль-Фараби Серия "Педагогические науки" №3(46) Алматы, 2015, ККСОН

 

V

Управление учебным процессом в сфере культуры и искусства на этапе реформирования высшего образования в Казахстане

Научно-методический журнал КазНПУ им.Абая «Педагогика и психология» №2 (23).Алматы.2015, ККСОН

 

V

К вопросу управленческих подходов в подготовке будущих кадров в сфере культуры и искусства в концепте реформирования высшей школы РК

Вестник академии педагогических наук Казахстана №5 (67), Алматы.2015 ККСОН

 

V

Формирование творческой личности средствами искусства

Вестник КазНПУ им.Абая Серия "Филологические науки" №4(54), Алматы, 2015 ККСОН

 

V

К вопросу становления песенной культуры казахского народа (на примере творчества Шамши Калдаякова)

Вестник академии педагогических наук Казахстана №1 (69), Алматы.2016 ККСОН

 

V

    Актуальные проблемы изучения и анализа песенного творчества Шамши Калдаякова   

Вестник ПГУ им.С.Торайгырова Серия "Гуманитарная" №1(2016) , Павлодар, 2016 ККСОН

 

V

Личность и формирование творческого стиля композитора Шамши Калдаякова

ВЕСТНИК КазНУ

им.Аль-Фараби Серия "Педагогические науки" №1(47) Алматы, 2016 ККСОН

 

V

К проблеме подготовки профессиональных музыкантов в зарубежных вузах

Вестник академии педагогических наук Казахстана №3 (71), Алматы.2016 ККСОН

 

V

Международный опыт изучения проблем подготовки кадров сферы культуры и искусства

ВЕСТНИК КазНУ

им.Аль-Фараби Серия "Педагогические науки" №2(48)  Алматы, 2016 ККСОН

 

V

К проблеме развития способности слухового контроля в фортепианном обучении учащихся: психологический аспект

Наука и жизнь Казахстана//Международный научно-популярный журнал №5 (40), Астана, 2016 ККСОН

 

V

 

6. КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ (2010 - 2016):

 

Конференция атауы

Name of the conference

Ұйым атауы

Name of the organization

Мемлекет

Country

Дата

Date

1

2

3

4

5

ҚР (ЖОО ішілік және жергілікті):

 

Университетішілік семинар-тренинг

Құрманғазы ат. ҚҰК

Қазақстан

2010

 

Научно-практический круглый стол «Пути интеграции казахстанской культуры

в мировое пространство»

декабрь

Институт культурной политики и искусствознания

 

Казахстан

2011

 

Сборник статей, посвященных 65-летию КНК им.Курмангазы под общей редакцией Аубакировой Ж.Я., Калиакбаровой Л.Т..Алматы -2012

КНК им.Курмангазы

Казахстан

2012

 

 

Кредитная технология обучения: пути реализации// Материалы внутривузовского семинара КНК им.Курмангазы.

КНК им.Курмангазы

Казахстан

2011

ҚР (Республикалық, халықаралық):

 

Проблемы учебно-методического, методологического и информационно-технологического обеспечения подготовки специалистов в системе высшего педагогического образования//Материалы РУМС КазГосЖенПУ

КазГосЖенПУ

      Казахстан

2010

 

Международный обучающий семинар «Международная аккредитация: проблемы и перспективы»

ЖГУ им.Жансугурова

      Казахстан

2011

 

«Музыкальное образование ХХ1 века: реалии и перспективы// Международная научно-практическая конференция  

КНК им.Курмангазы

      Казахстан

2011

 

Международный форум «Развитие педагогического профессионализма в современном образовании: международный опыт, задачи и перспективы»

Таразский госуниверситет

      Казахстан

2011

 

Научно-практический круглый стол «Пути интеграции казахстанской культуры

в мировое пространство»

Институт культурной политики и искусствознания

 

      Казахстан

2011

 

Повышение статуса и уровня профессиональной компетентности педагога-стратегический ресурс образования//Материалы РУМС КазГосЖенПУ

КазГосЖенПУ

      Казахстан

2012

 

«Современное музыкальное образование: традиции, новаторство, модернизация, перспективы»// Материалы Международной научно-практической конференции

Алматинский музыкальный колледж им.Чайковского

      Казахстан

2012

 

«Куляш Байсеитова: личность художника и пути развития современной национальной культуры»// Материалы Международной научно-практической конференции

РССМШДОД

Казахстан

2012

 

Традиции и развитие// Материалы Международной научно-практической конференции Алматы, 2013

КНК им.Курмангазы

Казахстан

2013

 

Актуальные проблемы, опыт и перспективы развития традиционной и современной музыки//Материалы международной научной конференции, посвященной 70-летнему юбилею КНК им.Курмангазы

КНК им.Курмангазы

Казахстан

2014

 

Инновационные процессы: традиции и современное состояние культуры и искусства//Материалы республиканской научно-практической конференции

КНК им.Курмангазы

Казахстан

2015

 

Профессиональная подготовка педагогов творческих специальностей: поиск, тенденции и перспективы// Материалы республиканской научно-практической интернет- конференции.

МКТУ имени Ходжи Ахмеда Ясави,

Казахстан

2015

 

2-ая международная научно-практическая конференция "Традиционная музыкальная культура: прошлое и настоящее"

КНК им.Курмангазы

Казахстан

2015

 

Материалы международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы музыкального образования и формирование новой модели художественного образования в Республике Казахстан».

КНК им.Курмангазы

Казахстан

2016

ТМД елдері:

 

Материалы научно-практического семинара «Актуальные проблемы музыкальной педагогики»

Консерватория

Саратов

Россия

2007

 

V-ая Межд. научно-практ. конференция на тему: «Художественно-педагогические чтения»

Университет

Харьков

Украина

2007

 

Новая индустриализация: философские, экономические социальные, экологические, политические аспекты// Международная научная заочная конференции

Университет

Санкт-Петербург

Россия

2013

Алыс шетелдік:

 

Kazakhstan^s Reformation & Globalization Process. Conference Materials – November 2012. International Center for Education and Technology. Bozeman. - MT USA. 2012,

International Center for Education and Technology. Bozeman

 

USA

2012

 

Modern Science Problems and Perspectives. Conference Materials – April 2013. International Center for Education and Technology. Las Vegas. -  USA. 2013

International Center for Education and Technology. Las Vegas.

USA

2013

 

European applied sciences №3-1 2013// Europaische Fachhochschule. Stuttgart. – Germany. 2013

Europaische Fachhochschule. Stuttgart

Germany

2013

 

Information culture as a condition for forming innovative activities of future professional musicians

2nd the International Conference on the Transformation of Education.London//The collection includes 2nd the International Conference on the Transformation of Education. Held by SCIEURO in London 24-25April2014

Conference on the Transformation of Education. Held by SCIEURO

London

2014


7. ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ:

 

Жыл

Зерттеу жұмысының тақырыбы

ЖОО/

мекеме

Грант болған жағдайда (ҚР БҒМ, Erasmus Mundus және т.б.) бағасы мен шығуын көрсету

Нәтижесі

1

2

3

 4

 5

2007

Мемлекеттік грант аясындағы "ЖОО Үздік оқытушысы - 2006"

Құрманғазы ат.ҚҰК-нан

ҚР БҒМ

жарияланымдар, шетелдік тағылымдама, конференциялар,

ХПБҒА корреспондент мүшесі және т.б.

2013

Мемлекеттік грант аясындағы "ЖОО Үздік оқытушысы - 2012"

Құрманғазы ат.ҚҰК-нан

ҚР БҒМ

кітап/оқулық, жарияланымдар, шетелдік тағылымдама, конференциялар,

ХПБҒА академигі, ЖОО озық қызметтері үшін Еуроодақтық Алтын медаль және еуропалық сапа дипломы, МВА дәрежесі және т.б.


8. ҒЫЛЫМИ ІЗДЕНІМІ (ІЗДЕНУ АЙМАҒЫ):


Музыкалық білім, фортепианолық өнер, музыкалық өнер, музыкалық білім менеджменті, музыкалық білім педагогикасы мен психологиясы.

 

 9БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ: (оқыту, тренинг, семинарлар, курстар):


1. Чайковский атындағы Мәскеу мемлекеттік консерваториясы (2007,2013 жж.);

2. Мәскеу мемлекеттік педагогикалық университеті (2007, 2013 жж.);

3. Алматы менеджмент университеті, мемлекеттік және қоғамдық саясат мектебі, іскерлік әкімшілік магистрі дәрежесі (МВА) 2015 ж.;

4. Чайковский ат. ММК-ның профессоры, педагогикалық ғылымдар докторы М.С.Старчеустың «Музыканттың кәсіби қалыптасуының психолого-педагогикалық мәселелері» авторлық курстарына; Мәскеу мемлекеттік педагогикалық университетінің п.ғ.д., профессор, музыкалық білім беру әдістері мен әдіснамасы кафедрасының меңгерушісі Э.Б.Абдуллиннің педагог-музыканттың кәсіби құзыреттілігі проблемаларына арналған сабақтарға, жеке кеңестеріне қатысу;

5. В.И.Ленин ат.Ресей мемлекеттік кітапханасының қорларымен жұмыс;

6. «Жоғары оқу орындарындағы білім беру сапасы бойынша Еуразиялық симпозиум. Интеграция болашағы: мемлекет-университет-индустрия» Қазақ-Британ университеті, Алматы қаласы;

7. «Жоғары оқу орындарының аккредиттеу арқылы жоғары білім сапасын қамтамасыз ету: Еуропалық көзқарас» Әл-Фараби ат.Қазақ ұлттық университеті;

8. Гнесиндер ат.Ресей музыка академиясының проректоры, психол.ғ.д., проф., «ХХI ғасыр Өнері» қорының президенті Д.К.Кирнарскаяның қатысуымен «Өнердегі менеджмент»;

9. Лондон университеті профессоры Кит Свонвиктің қатысуымен «Мектептегі музыкалық білім: қазіргі заманғы тәсілдері мен әдістер» (Ұлыбритания);

10. «Оқу мен жазу ассоциациясы» интерактивті білім беру технологиялары курстарының жаттықтырушысы И.Ю.Опланчуктің қатысуымен «Халықаралық технологиялар. Сыни ойлауды дамыту» семинар-практикумы.

11. 2007-2012 жылдарға ҚР «Музыкалық білім беруді дамыту стратегиясы» аясында Консерваториясының ПОҚ арналған психологиялық тренинг;

12. Консерваторияның Тәжірибелік өнер мектеп-студиясы педагог – новаторларының авторлық бағдарламаларының семинар-тұсаукесері;

13. Жоғары оқу орындарындағы кредиттік жүйе мәселелері бойынша халықаралық оқыту семинар-тренингі, Алматы;

14. «ECTS түрі бойынша кредиттерді қайта енгізу және жалпы еуропалық білім беру кеңістігін қалыптастыру мәселелері» халықаралық семинары;

15. «Болон процесі контекстіндегі академиялық ұтқырлық» атты халықаралық семинар;

16. Халықаралық ғылыми конгресс «Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы мен дамуындағы президенттік институттың рөлі»;

17. «Жаһандық академиялық рейтингтер контекстінде Қазақстан университеттері» халықаралық форумы;

18. «Жаhандану әлеміндегі жоғары оқу орындарының компьютерлендіру» халықаралық форумы;

19. «Түркі-славян мәдениетінің өзара іс-әрекеті: қазіргі көзқарас» халықаралық ғылыми симпозиумы;

20. «Халықаралық университеттерінің рейтингі және Қазақстан жоғары оқу орындарын интернационализациялау» халықаралық семинары;

21. «Қазіргі білім беру саласындағы педагогикалық кәсіби біліктілігінің дамуы: халықаралық тәжірибе, міндеттері және келешегі» халықаралық форумы;

22. «Қазақстан аккредиттелген білім беру бағдарламалары арқылы еуропалық сапа стандарттарын қалыптастыру жолында» халықаралық ғылыми-практикалық семинары;

23. «Халықаралық аккредиттеу: мәселелері мен келешегі» халықаралық семинары;

24. «Жоғары білім берудегі білім және аккредиттеу сапасы: ХХІ ғасырдың талаптары» сапа жөнінде халықаралық симпозиумы;

25. «Білім беруді интернационализациялау: Европалық Біліктілік аясына негізделген білім беру бағдарламалары» халықаралық семинары;

26. Академиялық ұтқырлық (мобильділік) бойынша халықаралық семинар;

27. «Зерттеу университеттері және инновациялар, Қазақстанда Британ тәжірибесін пайдалану мүмкіндігі» халықаралық семинары;

28. Шеберлік сыныптары: Гнесиндер ат.РМА проф. М.Имханицкий (Ресей); Чайковский ат.ММК проф. М Воскресенский (Ресей); Чайковский ат.ММК проф Е.Сорокина (Ресей); Чайковский ат.ММК ректоры, профессор А.С.Соколов (Ресей).

29. «Қазақстан Республикасындағы ақпараттық теңсіздікті төмендету» бағдарламасы бойынша оқу курстары;

30. «Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттарды сараптау тәртібін жүзеге асыру» оқыту семинары;

31. «Қазіргі кезеңдегі педагогикалық білім сапасын қамтамасыз ету проблемалары» мамандықтарының ҚР БҒМ РОӘК мүшесі;

32. Болон үдерісі қағидаларын жүзеге асыру бойынша ҚР БҒМ Республикалық конференциясының мүшесі;

33. «Бакалавриат мамандықтары бойынша жоғары оқу орындарын рейтингілеу» Республикалық семинары;

34. Инновациялық Конвент Республикалық форумы;

35. «Жоғары педагогикалық білім беру жүйесінде мамандарды даярлаудағы оқу-әдістемелік, әдіснамалық және ақпараттық-технологиялық қамтамасыз ету мәселелері» педагогикалық мамандықтар бойынша ҚР БҒМ РОӘК кеңейтілген отырысы;

36. Қазақстанның ПҒА Кеңейтілген сессиясы;

37. «Қазақстан мәденитін жаһандық кеңістікке интеграциялау жолдары» Республикалық ғылыми-практикалық дөңгелек үстелі;

38. Жоғары білім стандарттарын әзірлеу бойынша әдістемелік семинар

39. Академиялық ұтқырлықты жылжыту бойынша республикалық семинар;

40. «Халықаралық контексте университеттерді рейтингілеу жүйесі. Бағалау және саралау әдіснамасы. Қазақстандық университеттердің ұлттық рейтингте қатысуы» семинары;

41. «Консерватория жағдайында қызмет көрсету және клиенттерге қызмет көрсету» БКА оқыту семинары;

42. «Зерттеу университеттері - қазақстандық жол», «Назарбаев Университеті Қамқоршылық кеңесінің қызметін ұйымдастыру» Республикалық семинары;

43. «Педагогтың кәсіби құзыреттілігі деңгейі мен мәртебесін жетілдіру - білім беру стратегиялық ресурсы» ҚР БҒМ РОӘК кеңейтілген отырысы;

44. «Ұлттық біліктілік шеңбері: әзірлеу және іске асыру мәселелері» семинар – тренингі;

45. «Білім берудегі менеджмент» МАБ семинар-тренингі;

46. «Өрлеу» БКҰО» АҚ филиалының негізінде 240 сағат көлемінде семинарлар;

47. Рахманинов ат.Ростов мемлекеттік консерваториясының (Ресей) профессоры, өнертану докторы Г.Р.Тараеваның «Қазіргі заманғы дидактикалық оқыту технологиялары, оларды музыкалық білім беруде пайдалану», «Музыкалық жоғары оқу орындарында білім беру үрдісінің электронды жабдықталуы» тақырыбындағы дәрістері;

48. ХПБҒА (Мәскеу, Ресей) вице-президенті, п.ғ.д., проф. Е.Б.Абдуллиннің «Өнер және музыкалық білім беру магистрлерін даярлаудағы ғылыми-педагогикалық негіздері» тақырыбында 72 сағат көлемінде дәрістері;

49. Халықаралық байқаулардың лауреаты Лида Чен-Аргерихтің (Швейцария) шеберлік-сыныптары;

50. «Ғылыми журналдарда жариялану тәсілдері» тақырыбында Elsevier оқыту семинары;

51. ҚР БҒМ БПО мен АМ сапасын қамтамасыз ету бойынша «Қазақстан Республикасының жоғары білім сапасын қамтамасыз ету жүйесі: Болон үдерісіне жаңа ой тастау» тақырыбындағы халықаралық конференция;

52. «Қазақстан Республикасының білім және ғылым саласы қызметкерлерінің IV-ші съезі» делегаты және т.б.


10. ШЕТ ТІЛДЕРІН МЕҢГЕРУІ:

 

Тіл

Деңгейі

Деңгейін белгілеу (√)

Сертификат болған жағдайда IELTS/TOEFL және т.б. балдарын көрсету

Бастауыш /beginning

 

 

Орташа /Pre-Intermediate

V

 

 

Жалғастырушы /Intermediate

 

 

 

Озат /Advanced

 

 

 

Кәсіби /Academic writing