афиша

Лактионова Светлана Николаевна

Т Ү Й І Н Д Е М ЕЛАКТИОНОВА.jpg   Азаматтығы: Қазақстан Республикасы


    Байланыс мәліметтері:


    E-mail:  <kafedra.ppmo@mail.ru>;   


    Ұялы тел.: 8777395 2191;


Академиялық лауазымы: доцент;


Ғылыми дәрежесі:  педагогика ғылымдарының кандидаты;


Жоғары білімі туралы дипломында көрсетілген мамандығының атауы мен нөмірі (шрифты): 

13.00.01   "Педагогиканың тарихы мен теориясы"


Штаттық  √                        1. БІЛІМІ /КВАЛИФИКАЦИЯСЫ: (ЖЫЛ, ЕЛ, ОҚУ ОРНЫ):      
1. 1988 – 1992 ж.ж. – педагог-зерттеуші, аспирантура, Қазақстан Республикасы, Абай атындағы ҚазҰПУ (АМУ):
2. 1991 ж., Ресей Федерацисы, Москва,  Педгогика ғылымдарының академиясының педагогика  теориясы институты, стажировка.


2. АТАҒЫ, МАПАППАТА, СЫЙЛЫҒЫ (халықтық, халықаралық):


Жылы

Марапаттау, атақ, сыйлау атауы

Мекеме

Ел

1996

Құрмет грамотасы

Ғылым және білім министрлігі

Қазақстан Республикасы

1997

Қазақстан Республикасының білім беру үздігі, төс белгі

Ғылым және білім министрлігі

Қазақстан Республикасы

2006

«Ыбырай  Алтынсарин», төс белгі

Ғылым және білім министрлігі

Қазақстан Республикасы

2001 -2017

Грамоталар, Алғыс хаттар

Құрманғазы ат. ҚҰК

Қазақстан Республикасы


3. ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:  (ЖЫЛЫ, АЙЫ, МЕКЕМЕ, ЛАУАЗЫМЫ):

1. 1986, мамыр – 2011, ақпан Ы.Алтынсарин атындағы Қазақ білім беру академиясы, педагогикалық инноватика бөлімінің меңгерушісі;

2. 1998, қыркүйек – 2011, ақпан Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы, музыкалық білім берудегі педагогика және психология кафедрасының доценті, (қосалқы қызметкер);

3. 2011, ақпан – қазіргі таңға дейін Құрманғызы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы, педагогика және арт-менеджмент кафедрасының доценті (штаттық қызметкер).


4. БІЛІКТІЛІК АРТТЫРУ (ТӘЖІРИБЕЛЕР, ТРЕНИНГТЕР, СЕМИНАРЛАР, КУРСТАР):

(күні, семинар / тренингтің атауы, ел және құжатты берген ұйымның атауы)


1. 2011,20-26.10 Психология докторы Т.Листопад шеберлік-класс, Эстония, Таллин, Әлеуметтік-гуманитарлық институт, Алматы қ.

2. 2012,9-14.04  «Әлеуметтік қызметтің психологиялық-педагогикалық негіздері» атты курс. Жетекшісі – Т.И.Козарезова, медецина ғылымдарының докторы, Белорусь, Медицина академиясы дипломнан кейінгі білім беру – Алматы қ.

3. 2012, 14.05-17.05 «ISO  9001: 2008 стандартқа енгізу» семинары. Жетекші – Н.Алиева, РФ, ООО «МСК Консалт» - Алматы қ.

4. 2012, 2-5.12.12 «Коммуникативтік біліктілігін қалыптастыру» семинары. Жетекші Джулиет Драпер, Кембридж – Алматы қ.   

5. 2013, 15-19.04  C.Herbert «Терапия өнері» шеберлік-класс, Камбоджа корольдігі, Пномьпень қ.  – Алматы қ.

6. 2016, 26.09-30.09  психология ғылымдарының докторы Д.К.Кирнарскаяның дәрістік курсы, Гнесин атындағы Ресей музыка академиясының проректоры, «Жоғары білім берудегі музыкалық-педагогикалық инновациялар», РФ, Мәскеу, - Алматы қ.;

7. 25-30 қаңтар 2016 «Новый дизайн образовательных программ в контексте компетентностного подхода» атты семинар-тренинг,Қазақстан Республикасы, Құрманғазы атындағы ҚҰК;

8. 18-23 қаңтар 2016ж., «Развитие управленческих компетенций в сфере образования» атты семинар-тренинг, дәріскер; Қазақстан Республикасы, Құрманғазы атындағы ҚҰК.

9.Педагогикалық инноватика бойынша курстардың дәріскері, ҚР педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру институты;

      2016,01. – 05.11 педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру курсы «Қосымша білім беру жағдайында оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту. Концертмейстердің шығармашылық және педагогикалық іс-әрекеті (психологиялық-педагогикалық модуль)»

      2018,03-07 қаңтар,  педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру курсы «Қосымша білім беру жағдайында  оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту. Музыкалық аспаптарда ойнауға үйретудің заманауи әдістері (психологиялық-педагогикалық модуль)»


5. КӘСІБИ БІРЛЕСТІКТЕРДІҢ ҚАТЫСУ / МҮШЕЛІК:


Ұлттық: Эксперт  ҰМҒТЭО - «Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық экспертиза орталығы» Астана қ., 2011 жылдан


6. a)  БАСЫЛЫМДАР (ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ):


#

Басылым атауы

Баспаның аты

ISBN, орны, жылы

1

2

3

4

Басылымдағы ғылыми мақалалар, бөлімі, басқы монографиясы:

1

Имидж музыканта: Учебный курс и практика его освоения

«ХХІ ғасырдың музыкалық білім беруі: бүгінгісі және келешегі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Алматы 2011 ж., Құрманғазы атындағы ҚҰК

Психодидактика; точка зрения теории и ожидания практики

Музыкалық білім берудің мәселелері мен болашағы және Қазақстан Республикасында көркемдік білім берудің жаңа моделін қалыптастыру» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Алматы 2014 ж., Құрманғазы атындағы ҚҰК (авторлықта)

«Мәңгілік ел» бағдарлама аясында оқытуды   үш тілде жүргіздің тәжірибесі

Қазақстандағы психология ғылымының қазіргі жағдайы «Мәңгілік ел» бағдарламасының аясында: халықаралық конференция материалдары 23 ақпан 2016 ж.

Алматы: Әль-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2016  (авторлықта)

Музыкалық   жоғары оқу орындарында педагогикалық  пәндерді   оқыту  үдерісінде екі тілді жүргізу

«Әлемдегі заманауи музыкалық білім беру», ағаайындылар Абдуллинтердің 100-жылдық мерейтойларына арналған республикалық конференция  материалдары

Өскемен,2016 (авторлықта)

Оқу құралдар, оқулықтар:

Педагогика пәні бойынша Жолсілтеме

Оқу құралы

Алматы, 2012 (авторлықта)

Педагогикалық практика

Типтік оқу бағдарлама,

6М042300 -Арт-менеджмент

Астана -Алматы, 2013 ж.                  (авторлықта)

Басқару психологиясы

Типтік оқу бағдарлама,   5В042300 – Арт-менеджмент

Астана- Алматы, 201ж.

( авторлықта)

Әдістемелік құралдар, материалдар:

Организация деятельности ученика инновационной школы Казахстана:

Әдістемелік құрал

Астана,  2010. - 65 б. (авторлықта)


7. КОНФЕРЕНЦИЯҒА ҚАТЫСУЛАРЫ (2010 - 2016):


#

Конференцияның атауы

Name of the conference

Мекеме атауы

 Name of the organization

Елі

Country

Күні

Date

1

2

3

4

5

ҚР (жергілікті және  жоғары оқу орындарының):

Психология және педагогика контекстіндегі музыка:  жоғары оқу орынының конференциясы

Құрманғазы атындағы ҚҰК

Қазақстан Республикасы

2011

ҚР (Республикалық, халықаралық):

«ХХІ ғасырдың музыкалық білім беруі: бүгінгісі және келешегі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция

Құрманғазы атындағы ҚҰК

Қазақстан Республикасы

     21.10. 2011

  «Дәстүрлі және заманауи музыканың болашағы мен тәжірибесінің дамуының өзекті мәселелері»: халықаралық  конференция

Құрманғазы атындағы ҚҰК

Қазақстан Республикасы

 19 қараша 2014 ж .

Қазақстандағы психология ғылымының қазіргі жағдайы «Мәңгілік ел» бағдарламасының аясында: халықаралық конференция

Әль-Фараби атындағы ҚазҰУ

Қазақстан Республикасы

2016

«Әлемдегі заманауи музыкалық білім беру», ағаайындылар Абдуллинтердің 100-жылдық мерейтойларына арналған республикалық ғылыми-практикалық конференция

Музыкалық колледж, Өскемен қ.

Қазақстан Республикасы

2016


8. ҒЫЛЫМИ ІЗДЕНІМІ  (іздену аймағы):


Педагогикалық инновациялар; имиджелогия;  музыканттың ойлауы; коучинг,  музыкалық  психодидактика

Зерттеу:

Жылы

Зерттеу жұмысының тақырыбы

ЖОО/мекеме

Грант болған жағдайда (ҚР БҒМ, Erasmus Mundus  және т.б.) бағасы мен шығуын көрсету

Нәтижесі

1

2

3

                       4

                                          5

1986-2011

Инновациялық оқытудың теориялық негіздері

 Ы.Алтынсарин атындағы ҰБА

ҚР БжҒМ

гранттары

ҚР білім беру жүйесіне енгізілген (ұсыныстар, әдістемелік нұсқаулар, типтік білім беру бағдарламалары, құзыреттілікке оқыту мәселеелрі бойынша монографиялардың тараулары)

2012014-2017

   «Музыкалық білім берудегі педагог-психологтардың қазақ этномузыкалық терапевтің құзіреттілігін қалыптастыру, «Музыкалық психодидактика» бөлімі

ЮНЕСКО кафедрасы «Өмір бойына білім беру және музыкалық өнер» Мәскеу мемлекеттік педагогикалық университеті, РФ  / Құрманғазы атындағы ҚҰК ҚР

Педагогика және арт-менеджмент кафедрасының ғылыми-шығармашылық лабораториясының жұмысы, музыкалық педагогика секторы


9. ШЕТ ТІЛДЕР МЕҢГЕРУІ: 


Шет тілдерін білемін □                                       шет тілдерін білмеймін □

Шет тілдер білетіндерге:


Тіл

Деңгейі

Деңгейін белгілеу (√)

Сертификат болған жағдайда IELTS/TOEFL және т.б. балдарын көрсету

Бастауыш /beginning

Орташа /Pre-Intermediate

Жалғастырушы /Intermediate

Озат /Advanced

Кәсіби /Academic writing