info@conservatoire.kz

афиша

Абсатарова Гүлсара Бектұрғанқызы

Т Ү Й І Н Д Е М Е 


Абсаттарова.jpg    АзаматтығыКазахстан Республикасы


     Байл:ныс мәліметтері:


     E-mail: sarah070@mail.ru;


    Тел. моб.: 8707 830 92 03;


   Академиялық лауазымыаға оқытушы;


Ғылыми дәрежесі: педагогика ғылымдарының магистрі;


Жоғары білім туралы дипломда көрсетілген мамандық атауы мен шифры:

«ағылшын және неміс тілдері мұғалімі ФВ № 663660»;


Штаттық  □


1. (БІЛІМІ/БІЛІКТІЛІГІ: (ЖЫЛЫ,ЕЛІ, ОҚУ ОРНЫ):


1. 1987-1992 жж.    

жоғарғы

Алматы шет тілдер  педагогикалық  институты, ағылшын тілі факультеті, Алматы;

2. 2012-2014 жж.

магистратура

Абай атындағы Казақ ұлттық  педагогикалық университеті, шет тілі: екі шет тілі мамандығы, Алматы;   


2. (ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:(ЖЫЛЫ, АЙЫ , МЕКЕМЕ, ЛАУАЗЫМЫ):


1. 1993-1996 жж.       

ағылшын тілі мұғалімі -  Беріктас орта мектебі, Алматы оласы;   

2. 1996-2000  жж.      

ағылшын тілі мұғалімі – № 12 орта мектебі.  Алматы қаласы;

3. 2000-2002  жж.    

№ 36 лингвистикалық гимназиясы-  директордың оқу- ісі жөніндегі орынбасары;   

4. 2002-2007 жж.    

ағылшын тілі оқытушысы – Алматы құрылыс менеджмент колледжі;       

5. 2007 ж.            

ағылшын тілі аға оқытушысы Құрманғазы атындағы ұлттық консерваториясы;3. (БІЛІКТІЛІГІН ЖОҒАРЫЛАТУ: (ТАҒЫЛЫМДАМАЛАР, ТРЕНИНГТЕР, СЕМИНАРЛАР, КУРСТАР):

25.04.2001 ж.                          

«Ағылшын тілін оқытудағы инновацилық тенденциялар»

Білім жүйесіндегі педагогикалық кадрларды қайта даярлау және

біліктілігін көтеру институты

27.04.2001 ж.                         

«Ағылшын тілін оқытудағы инновацилық тенденциялар»

Білім жүйесіндегі педагогикалық кадрларды қайта даярлау және

біліктілігін көтеру институты

23.01.2001-13.03.2001  ж.     

«Оқытушылармен жүргізілетін педагогикалық жұмыстың негігі

бағыттары».

Білім жүйесіндегі педагогикалық кадрларды қайта даярлау және

біліктілігін көтеру институты

30.05.2005-03.06.2005

Білім жүйесіндегі басқарушы және ғылыми – педагогикалық  кадрлар-

дың біліктілігін көтеру  Республикалық институты

17-28.01.2011              

«Мультимедиялық техниканы оқу процессінде қолдану»

Құрманғазы атындағы ұлттық консерваториясы

27.10.2011

Халықаралық семинар «Blended Learning innovation in English Language

Teaching» Кембридж Дункан кристолев

30.03.2012                    

Халықаралық оқыту орталығы  «Study INN»

10.06.2012-16.06.2012  

Ағылшын тілін жоғарғы оқу орындарында оқыту

Сулеймен Димерел университеті  Каскелен қ, Қазақстан

21.10.2013-31.10.2013

Адам Мицкевич атындағы Университет, Қазіргі заманауи тілдер және Әдебиет факультеті, Азияны оқу кафедрасы, академиялық мобильділік бойынша тәжірибе. Польша, Познань қаласы

27.05.2015                      

Құрманғазы атындағы ұлттық консерваториясы

Семинар -SpringerlinkUserTraining—   сертификат  Springer  — халықаралық  баспа компаниясы

09.06.2015                       

Семинар – ThomsonReuters

Импакт- факторы бар журналдарда мақалаларды басып шығару

Жолдары

23.11.2016-

27.11.2016                      

«Профессор Ә. Құрышжанұлы және түркі дүниесі: тіл,тарих, руханият»

атты ғылыми – теориялық конференция аясында өткен

«Әлемдік кеңістіктегі білім беру жүйесі: өзекті мәселелері мен басым

дықтары» атты 72 сағаттан тұратын семинар – тренинг -- сертификат

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті

Халықаралық түріктану орталығы

25-30 қаңтар, 2016

«Құзіреттілік тәсіл аясындағы білім беру бағдарламасының жаңа

дизайны» атты 72 сағат көлемінде өткен біліктілікті арттыру

семинар – тренинг

Құрманғазы атындағы ұлттық консерваториясы

14.10. - 29.10.2016          Білім және Ғылым Министрлігі ҚР  «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ  «Заманауи педагогикалық технологиялар»                                                   ЖОО педагогикалық  мамандықтар оқытушыларының біліктілігін арттыру  курстарының білім беру бағдарламасы (72 сағат);                                                                                                                                                                                    

01.10.2016-24.12.201      Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдер университеті   «English teacher professional development                                                     course programmer» Almaty 2016, Сертификат – С1 деңгейі;                                                                                

                                             

20.05.2017 ж.                Дөңгелек үстел«Teaching English through Other Subjects»;

                                       T.Жургенов атындағы Қазаұ Ұлттық Өнер Академиясы,  Семинар  72 сағат;                                   


23-24.05.2018 ж.          «Teaching Foreign Languages in the Content of Modernization of Kazakhstan’s Idendity»

                                      T.Жургенов атындағы Қазаұ Ұлттық Өнер Академиясы;

   

4. a) ШЫҒАРЫЛЫМДАР (ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ТҰРҒЫЛЫҚТЫ):


#

                                       Мақала атауы

Баспа аты

ISBN, орны, жылы

1

2

3

4

Ғылыми мақалалар шығарылымы, монографиядағы бөлімдер мен тараулар:

Оқу құралдары, оқулықтар:

Кәсіби ағылшын тілі

«Елтаным» баспасы

Наурыз, 2015

Басқалар (көрсетіңіз):

Типтік оқу бағдарламасы KBShT 2202 «Кәсіби бағытталған шет тілі» пәні

(6 мамандық) бойынша құрастырылды 

Құрманғазы атындағы ҚҰК баспаханасы,

 Алматы қ, Абылайхан даңғылы, 86

Республикалық оқу-әдістемеләк кеңесімен № 2, 30.06.2016ж. БЕКІТІЛДІ және ЕНГІЗІЛДІ. b) РЕЦЕНЗИЯЛАНҒАН ЖУРНАЛДАҒЫ МАҚАЛАЛАР:


Шығарылым атауы

 

 

Баспа атауы, ISBN, орны, жылы

 

Рецензияланған журналдағы мақалалар

ҚР БжҒМБжҒСБК, РФ ЖАК

Scopus

Impact Factor

1

2

3

4

5

6

Кәсіби тілдің лингвистикалық  статусы.

Ғылым және Әлем. Халықаралық ғылыми журнал, Волгоград,  №1(5), 2014 г. ISSN 2308-4804

□ 

Мәдениет құндылықтың тұтастай бір  жүйесі

Ғылым жолы. Халықаралық  екітілді ғылыми журнал  (№ 8 (8), қараша-2014, Москва

-

-

-

Концептуалды әлемдік көрініспен тілдік мағынаны түсінудің маңыздылығы мира

 Еуразиялық  гуманитарлық институтының  хабаршысы.

Ғылыми  журнал №4, 2015

ISSN 1999-4214

 

-

-

-

Шет тіліндегі кәсіби бағытталған мәтінмен жұмыс

Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Халықаралық ғылыми - журнал.

ККСОН   ҒБМ  Астана 2018

 

 

 
 5. КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУ(2010 - 2016):#

Конференция атауы

Ұйым атауы

Елі

Уақыты

1

2

3

4

5

ҚР(тұрғылықты және ЖООішілік):

ҚР (Республикалық , халықаралық):

 

«Ағылшын сөздерінің қысқартылу ерекшеліктері»

Көптілдік білім беру: Инновациялық технологиялар және жетілдіру жолдары. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.

С.Ж.Асфендияров ат. Қазақ ұлттық медицина университеті

Алматы «Елтаным» баспасы.

Казахстан, Алматы

28 қазан, 2010

 

«Музыкалық жоғары оқу орындарында ағылшын тілін оқытудың кейбір ерекшеліктері» 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20-жылдығына арналған «XXI-ші ғасырдағы музыкалық : заманауи кезеңі және болашағы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция.

Құрманғазы атындағы ұлттық консерваториясы

Қазақстан, Алматы

21 қазан,2011

 

Ағылшын тілін оқытудың қазіргі замандық әдістемесі

«Қазақстан халықаралық білім беру кеңістігінде» жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференциясы.

Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университеті

Қазақстан, Алматы

06.04.2012ж

 

 «Оқу үрдісіндегі оқыту технологисы «

«Заманауи филологиялық ғылымдар» халықаралық ғылыми-теориялық конференциясы.

Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университеті.

Қазақстан, Алматы

28.05.2013ж

 

«Ағылшын тіліндегі әндердегі кейбір грамматикалық нормалардың бұзылуы»Дәстүрлі және заманауи музыка дамуының өзекті мәселелері, тәжірибесі және келешегі

Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы.

Құрманғазы атындағы ұлттық консерваториясы

Қазақстан, Алматы

19 қазан, 2014

 

«Кәсіби музыканттың қалыптасуындағы шет тілінің рөлі»

 «Музыкалық білім беру мәселелері мен болашағы және Қазақстан Республикасында көркем білім берудің жаңа моделін қалыптастыру» атты Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция

Құрманғазы атындағы ұлттық консерваториясы

Қазақстан, Алматы

19 қараша, 2014

Алыс шетел:

 

«Бата және тілек сөздерінің прагматикасы»

Заманауи ғылым: Перспективалар мен мәселелер

Халықаралық конференция

Лас Вегас, NV

15 Сәуір, 2013.

 

Қарым – қатынастағы мәдениет: Азия тілдері және мәдениеті

Адам Мицкевич атындағы Университет, Қазіргі заманауи тілдер және Әдебиет факультеті, Азияны оқу кафедрасы.

Польша, Познань

Қараша,

28-29,

2013

 

«Тіл мен кәсіби қарым-қатынастың әлеуметтік саралануы»

«Ғылым және қоғам»

атты 6-шы халықаралық ғылыми-практикалық конференция жиынтығы

SCIEURO  Лондон

Лондон

23-24 Наурыз, 20146. Шет тілін меңгеру:


Шет тілін білемін□                                  Шет тілін білмеймін□

Шет тілін меңгергендерге арналған:

 

Тіл

Деңгейі

Деңгейін белгілеу (√)

IELTS/TOEFL және т.б. бар сертификаттардың балын көрсетіңіз

 

Бастауышй/beginning

 

Неміс тілі

Орта/Pre-Intermediate

 

 

 

Жалғастырушы/Intermediate

 

 

 

Озат/Advanced

 

 

Ағылшын тілі

Кәсіби /Academic writing