info@conservatoire.kz

афиша

Баймахамбетова Гүлнар Ибрагимқызы

Т Ү Й І Н Д Е М Е Баймахамбетова.jpg    Азаматтығы: Қазақстан Республикасы;


    Байланысу деректері:


    e-mail: gasmin-59@mail.ru;


   Академиялық лауазымы: профессор;


   Ғылыми дәрежесі: экономика ғылымдарының докторы;


  Жоғары білімі туралы дипломда көрсетілген мамандығының атауы және шартбелгі:

  «Экономика және әлеуметтік жоспарлау»;


Штаттық


1.БІЛІМ/БІЛІКТІЛІГІ  (ЖЫЛ, ЕЛ, ОҚУ ОРНЫ, МЕМЛЕКЕТ):


1. 1989-1994  біліктілігі – экономист, Қазэу;

2. 1994-1998   КазЭУ, аспирантурасы;

3. 1999 жылы 080005 - "Экономика және халық шаруашылығын басқару" мамандығы бойынша кандидаттық  диссертация қорғады;

4. 2009 жылы 080005 - "Экономика және халық шаруашылығын басқару (салалар және қызмет сфералары бойынша)" мамандығы бойынша докторлық диссертация қорғады,  тақырыбы "Дағдарысқа қарсы басқарудың Ұлттық үлгісі: негізгі мәселелері және оларды шешу жолдары";


2. АТАҚТАРЫ, МАРАПАТТАРЫ, СЫЙЛЫҚТАРЫ (ұлттық, халықаралық):


Год

Наименование звания, награды, премии

Организация

Страна

2005

«Еуразия» халықаралық академиясының корреспондент-мүшесі

«Еуразия» халықаралық академиясы

Елдерді біріктіру

2009 .

«Басқарушылық ойдың дамытуға сіңірген еңбегі Үшін»  берiлген Ф. Тейлор медаль

  "Аймақтық менеджмент академиясы" АМА

Қоғамдастық елдер:Ресей,Польша,

Қырғызстан,Қазақстан,

Чехословакия


3 ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ (ЖЫЛЫ, АЙЫ, МЕКЕМЕ, ЛАУАЗЫМЫ):


1. 1983 – 1988 Фрунзе қ. Құрылыс министрлігінін инженері;

2. 1989 –   АХШИ - Менеджмент кафедрасының  КҒҚ;

3. 1994 – Қазэу  күндізгі оқу бөлімінің аспиранты;

4. 1998 -  Қазэу Менеджмент кафедрасының  оқытушысы;   

5. 2000  -  Қазэу Менеджмент кафедрасының аға оқытушысы;   

6. 2002 -  әл-Фараби атындағы Қазұу   Менеджмент және бизнес каф. доценті;   

7. 2007- Халықаралық бизнес Университетінің (UIB), "Экономика және бизнес" кафедра меңгерушісі;

8. 2010– К. И. Сатпаев атындағы  Қазұту,  "Өнеркәсіптегі менеджмент және маркетинг" кафедра меңгерушісі;

9. 2013- "Құрылыс технологиялары, инфрақұрылым және менеджмент" факультетінің профессоры, Қазбсқа,  Әдістемелік Кеңес төрағасы;

10. 2017- Құрманғазы атындағы ұлттық консерваториясының "Арт-менеджмент"  кафедрасының меңгерушісі;


4. БІЛІКТІЛІКТІ КӨТЕРУ  (МАШЫҚТАНУЛАР, ТРЕНИГТЕР, СЕМИНАРЛАР, КУРСТАР):


1. «Қазақстан Республикасында заманауи банк және қаржы құралдарын инновациялық басқару». ҚазҰТУ 10.02-24.03 2011г.;

2. «Қазіргі таңдағы оқыту әдістіріне Қөзкарастар» КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, 16-20 марта 2011 г.;

3. ҚазҰМУ жобаларды басқарудың халықаралық стандарттарына негізделген жобаларды басқару. С.Д.Асфендиярова, 26-30 наурыз 2012 ж.;

4. ҚР БҒМ «Қашықтықтан білім беру технологиялары» 30.05.2011 - 10.06.2011 жж. (72 сағат);

5. «Орталық Азиядағы жобаларды басқару. Инновациялық дамудың технологиялары». ҚР Жоба менеджерлері одағы, Алматы, 4 мамыр 2012 ж. (9 сағат);

6. «Әлеуметтік қатынастарды басқарудағы мамандандырылған білімнің дамуындағы инновациялық мінез-құлықты дамыту». SunrayTraining қаңтар, 2013г.  (72 сағат);

7. «Теледидар. Жарнама және қоғаммен байланыс »SUNRAY Training қаңтар 2013г.;

8. «Инновациялық басқару» және жаһандану дәуіріндегі технология ». Bogmallo Beach Resort, Гоа Үндістан 17 қаңтар 2014.

9. Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығы. «Білім беру бағдарламаларын қалыптастырудағы оқу нәтижелерін жоспарлау, жетістік және бағалау» 11 қазан 2014г.

10.«Leading and Managing Change in Universities» 24-hour course. Workshop Leader  Raymond J. Chatwin, PhD   (Birmingham, UK) January 21-23, 2015.

11.Кәсіби қызметте «ПКМ қолдану технологиясы және практикасы». Чехия. 16.02.2015 Ресурстық бюджет бағдарламасы бойынша «Кәсіби бағалаулар» тренингі. «Soyuz Profi KZ» МКК, 22 мамыр 2015 ж. 

12.«2015 жылғы нұсқасының LIRA-CAD бағдарламалық жасақтамасын қолдану арқылы құрылыс конструкцияларын жобалау» Семинар (6 сағат) Алматы, ҚазБСҚА, 22 қазан 2015 ж.

13.«Инновациялық даму жағдайындағы экономикалық пәндерді оқыту әдістемесі» (72 сағат) «K-Әлемнің даму орталығы» маусым 2015 ж. Алматы. «Университеттің сыртқы бағалау (аудит) тәртібі және өзін-өзі бағалау туралы есептерді сараптау» НКАО-ның ұлттық сертификаттау сарапшысы 3 жыл. 12.01.2016г г. Алматы.

14. Құрманғазы атындағы ҚҮК-на Fulbright Specialist (АҚШ) бағдарламасы аясында шақырылған эксперт Дэвид Рэй мырзаның көшбасшылық, білім және музыкалық бизнес менеджменті бойынша өткізген дәрістер курсы мен тренингтер, / Құрманғазы атындағы ҚҮК,  3-30 қараша 2017 Алматы;

15. 2018 жылы Қысқы экономика мектебінің пәндері бойынша: - Бизнес-құрылымдарды коммерциализациялау, - Қызмет көрсету менеджменті / Алматы экономика және статистика академиясы, 2018 ж, көлемі - 72 сағат.

16. «Білім берудің жаңартылған мазмұны аясында жоғары оқу орындарында қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар» / Қазақстан Республикасы Білім беру жүйесінің жетекші және ғылыми-педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыру республикалық институты «Өрлеу» ҰКП АҚ филиалы, 2018 ж. (240 сағат);


5. a)  ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ (ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ):


#

                           Жарияланымның атауы

Басылымның атауы

ISBN, орны, жылы

1

2

3

4

Ғылыми мақалаларды, монографиялардағы бөлімдерді, тарауларды жариялау:

1.

Менеджмент (практикалық сабақтарға арналған нұсқаулық),13,6 б.п.

оқу құралы

KazAТИCO, 2014 ж. - Операциялық баспа орталығы (ЦОП)  

2

Problem systematic in anti-recessionary management. , 0.5 б.п.

Хабарландыру (экономикалық серия)

ҚазҰУ. Әл-Фараби, 2012 - №1(89)

3

Қазақстанда шағын және орта бизнестің басымдықтары, 0,5 б.п.

Книга «Отчет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства».

ДАМУ ҚОРЫ, 2012, стр.282-288

4

Қазақстанның ұлттық компанияларындағы тәуекелдерді басқару жүйесін экономикалық дамыту мәселелері, 0.5 б.п.

КИСИ. Журнал,

Спектр-Казахстан  №1-2013г   стр.66-75

5

Environmental Management Problems, 0.5 п.л

Халықаралық экономика және құқық институтының бюллетені.

Ғылыми-аналитикалық журналы. Москва,  №2 (11), 2013г

6

Мемлекеттік дағдарысқа қарсы басқару стратегиясының алғышарттары,0,6 б.п.

Транзиттік экономика журналы.

Алматы,  №4- 2013г  стр.4-15,

7

Қазақстан Республикасының ұлттық экономикасын дамытуда дағдарысқа қарсы мемлекеттік басқарудың құзыреттілік рөлі

Қырғыз мемлекеттік университетінің № 22 бюллетені. И.Арабаева. Экономика және менеджмент институты «Экономика, менеджмент, ғылым және білім: мәселелері, ғылыми гипотезасы».

КР Бишкек, 2014

8

Қазақстан Республикасында білім беруді жаңғыртудың қазіргі заманғы жүйесі

Вестник   КазАТиСО,

Алматы, 2014

9

Жүйелік дағдарыстың микро деңгейдегі дағдарыс процестерімен өзара қатынасы, 0,5 б.п.

Алматы технологиялық университетінің бюллетені - шығарылым 4(117),

Алматы, 2017

 

6. КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ:


#

Конференцияның атауы

Name of the conference

Ұйымның атауы

Name of the organization

Ел

Country

Күні

Date

1

2

3

4

5

ҚР (жергілікті және жоғары оқу орны ішілік):

1.

«Халық шаруашылығының тұрақты дамуы: жаңғырту және бизнес-техниканың императивтері» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, 0,4 б.п

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ - Алматы

Казахстан

Алматы

2012

2

Халықаралық интеграциялық үрдістер контексіндегі БЭК елдерінің ұлттық экономикаларын дамыту келешегі »атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция. «Өндірістік кәсіпорындардың экологиялық дамуын дағдарысқа қарсы басқару». 0,4 б.п.

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті - Қарағанды

Казахстан

Караганда

2012.

3

«Әлемдік қаржы тұрақсыздығы жағдайында Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жаңғыру» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы - «Қазақстандағы ұлттық экономиканың дағдарысты басқару», 0,8 б.п

ҚазЭУ-де. Т.Рысқұлов-Алматы

Казахстан

Алматы

2012

4

«Еуразиялық кеңістікте ғылым мен білім беру интеграциясының мәселелері мен перспективалары» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, 0,5 б.п

Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті - Талдықорған қаласы

Казахстан

Талдыкурган

2012

5

MNPK «Ресей және әлемдік қоғамдастық экономикалық және құқықтық жүйелердің тұрақсыздығына байланысты»

Халықаралық экономика және құқық институты - Мәскеу қаласы

Россия

Москва

 2012.

6

Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар Академиясының 20 жылдығына арналған «Қазақстан Республикасының ұлттық экономикасын дамытуда мемлекеттік дағдарысқа қарсы басқарудың құзыреттілік рөлі» тақырыбына арналған «Орталық Азия мен ТМД елдерінің әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуының теориялық және қолданбалы аспектілері», 0,9 б.п

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Алматы, 2-том

Казахстан

Алматы

 2014

7

Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар академиясының 20 жылдық мерейтойына арналған «Орталық Азия және ТМД елдерінің әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуының теориялық және қолданбалы аспектілері», 0.9б.п

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Алматы, 2-том

Казахстан

Алматы

 2014

8

 «Мемлекеттік қызметтің қазақстандық үлгісі және қызметтік этика ережелері» // 7-8 қараша,

Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары

Казахстан

Талдыкурган

Талдыкорган, 2017

9

Өнер бизнесі құрылымында шығармашылық басқаруды дамытудың басымдықтары

«Ізденіс» журналы 2018 жылғы №3 (1)

Казахстан

Алматы

2018


7. ҒЫЛЫМИ ЫНТАЛАРЫ (ЗЕРТТЕУ САЛАЛАРЫ):   

1. NCSPE ғылыми-зерттеу тақырыбы «Отандық өнерді басқарудың даму мәселелері, келешегі және басымдықтары», 2018 ж.;

2. «Art Management» мамандығы бойынша магистратураны ашуға құжаттарды дайындау, 2018 ж.;

3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Қазақстан Республикасының құрылыс секторын дағдарысқа қарсы басқарудың құзыреттілік моделі» гранттық қаржыландыру, 2014 ж.;

4. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Қазақстан Республикасының ұлттық экономикасының дағдарысты басқару моделін қалыптастыру» атты «Елдің зияткерлік әлеуеті» бағыты бойынша гранттық қаржыландыру бөлімі - экономикалық, әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулер 2012 ж.;

5. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК »АҚ ұсынған ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық қызметтерді сатып алу бойынша тендерге қатысу Лот №7 - Инновациялық мектепті ұйымдастыру және дөңгелек үстел 2012 ж.;

6. «Менеджмент», «Дағдарысқа қарсы менеджмент» (бакалавриат, магистратура, PhD) мамандығы бойынша білім беру стандарттарының әзірлеушісі;

7. Магистратура мен PhD (Innovative Management, Project Management, MBA), Ашу үшін құжаттаманы дайындау 2013 ж.

8. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі ұйымдастырған конкурстың ғылыми-зерттеу тақырыптарының сарапшысы;

9. G-GLOBAL сарапшысы Дүниежүзілік дағдарысқа қарсы жоспар;

10. НКАО сарапшысы (Тәуелсіз қазақстандық білім беру сапасын қамтамасыз ету агенттігі);

 

8. ШЕТ ТІЛДЕРІН МЕҢГЕРУІ:

Шет тілдерін білемін□                             Шет тілдерін білмеймін□

Шет тілдерін білетіндер үшін:

 

Тіл

Деңгейі

Деңгейі белгіленсін (√)

Сертификат болған кездеIELTS/TOEFL балдарын және т.б. көрсетіңіз

Ағылшын

Бастаушы/beginning

ü  

 

 

Орта/Pre-Intermediate

 

 

 

Жалғастырушы/Intermediate

 

 

 

Озық/Advanced

 

 

 

Кәсіби/Academic writing