info@conservatoire.kz

афиша

Жансейітова Светлана Саттаровна

Т Ү Й І Н Д Е М Е


Джансейтова.jpg     Азаматтығы: Қазақстан


      Байланыс ақпараты:


      bntb@mail.ru


     Skype:


     Тел.: 87017285099;


Академиялық лауазымы: профессор;

 

Ғылыми дәрежесі: филология ғылымдарының докторы;

 

Жоғарғы білім туралы дипломда көрсетілген мамандық атауы және шифрі:

 «Орыс тілі, әдебиет және педагогика оқытушысы, 10.02.01 орыс тілі»;

 

Штаттық            

               

1. БІЛІМІ/БІЛІКТІЛІГІ: (ЖЫЛЫ, ЕЛ, ОҚУ ОРНЫ):   


1. Жоғары, Ресей, Тамбов. Г. Державин атындағы Тамбов мемлекеттік университеті;

2. Аспирантура. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің аспирантурасы. «Орыс филологиясы»;

3. Докторантура. Әл-Фараби атындағы Ұлттық университетінің докторантурасы. «Орыс филологиясы».


2. ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ: (ЖЫЛ, АЙ, МЕКЕМЕ, ЛАУАЗЫМЫ):

1. Құрманғазы атындағы ҚҰК - 37 жыл;

2. Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинеті жанындағы Жоғарғы аттестациялық комиссияның 1993 жылғы 15 желтоқсандағы шешімімен Тіл білімі мамандығы бойынша ДОЦЕНТ ғылыми атағы берілді;

3. ҚҰК профессоры, «11» шілде 2011 жылғы №145L бұйрық;

4. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің шешімімен 2016 жылғы қарашадағы № 1228 бұйрығымен Тіл білімі мамандығы бойынша ПРОФЕССОР ғылыми атағы берілді.


3. БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ: (ТАҒЫЛЫМДАМА, ТРЕНИГТЕР, СЕМИНАРЛАР, КУРСТАР):
 

1.  Mini MBA in Professional Development Leaders of an Entrepreneurial Start p Companу Program;

Making Leadership your Excellence E2 Educational Services, Seattle, USA. Тұран Университеті. 7 наурыз, 2014.

2. «Тиімді оқыту» курсын аяқтағаны туралы сертификат. 2014 жылдың 30 қазаны мен 2014 жылдың 13 қарашасы аралығында «Интуит» ұлттық ашық университеті өткізген 72-сағаттық курс. Мәскеу.

3. Білім беру ғылымдарының Литва Университеті, Сертификат нөмірі: BA14-03. Литва (Балтық) оқулары орталығында академиялық жұмылғыштық пен интернационалдықты дамыту, нөмірі: VP-1.2-SMM-08-V-02-007 2-14. Біліктілік деңгейі, Оқу ұзақтығы: 2014. 03.24- 2014. 04.14.Оқу ауқымы: 120 академиялық сағат.

4. Курсты өткені туралы сертификат. Демирел атындағы университетте ағылшын тілін оқыту бойынша 5 күн және 20 сағаттық жазғы оқытушыларды дайындау семинарына қатыстқаны туралы сертификат.


4. a)  ЖАРИЯЛАНЫМДАР (ШЕТЕЛДЕГІ ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ):


#

                                   Жарияланым атауы

Басылым атауы

ISBN, мекенжайы, жылы

1

2

3

4

Монографиялар:

1.

Қазақстандағы музыкатану ғылымы: Лингвистикалық аспект.   

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі. Құрманғазы атындағы ҚҰК. -  Алматы, 2010. – 209б.

ISBN 978-601-7232-03-0. Алматы: Интер Пресс К, 2010

2.

Дәстүрлі қазақ музыкасының лингвистикалық аспектідегі тұжырымдамалық және мифологиялық әлем көрінісі

Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясы. Алматы. -177б.

ISBN 978-601-7232-67-2. Алматы, 2014.

Оқу құралы, оқулықтар:

1.

Орыс тілі.

Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясы. - Алматы. -225б.

ISBN 978-601-7232-69-6.Алматы, 2013

2.

Орыс тілі (студенттердің өзіндік жұмысы үшін)

Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясы. – Алматы. 2013.-126б.

ISB 978-601-7232-68-9.Алматы, 2013.

3.

Орыс тіліндегі бірліктерді лингвистикалық талдау

Тілдік емес ЖОО-ның ұлттық топтарына арналған оқу құралы.

Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясы. – Алматы. 2013.-102б.

ISBN 978-601-7232-66-5. Алматы, 2013

4.

Орыс тілі. Практикалық курс

Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясы. Алматы, 2014. – 276б.

ISBN 978-601-7232-88-7.Алматы, 2014

5.

Қазақстанның орыс тілді музыкатану ғылымының шағын кәсіби тілі

 

Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясы. Алматы, 2011. – 247б.

ISBN 978-601-7232-32-0.Алматы, 2011

Әдістемелік құрал, материалдар:

1.

Орыс тілі зертханалық жұмыстарын жүргізу бойынша әдістемелік талдамалар мен нұсқаулар

Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясы. - Алматы, 175б.

ISBN 978-601-7232-70-3.Алматы, 2013

2.

Ғылыми музыкатану мәтінін талдау. Стиль. Мәтін. Дискурс

Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясы. - Алматы, 106б.

ISBN 978-601-7232-76-4. Алматы, 2014

Авторлық кітаптар:

1.

Дала атты ғибадатхананы кезіп өту…

Алматы. «Жібек жолы» баспа үйі, 2014.

Алматы, 84 С.

2.

Болмыс үйі. ХIХ ғ. соңы – ХХ ғ. басындағы Батыс Еуропа поэзиясы

Алматы. «Жібек жолы» баспа үйі, 2014

Алматы, 60 С.

Басқа (атап өтіңіз):

1

Орысша-қазақша музыкалық  терминдердің түсіндірме сөздігі

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі. Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясы. - Алматы, 2013. -85б.

ISBN 978-601-7232-65-8.Алматы, 2013

 

b) РЕЦЕНЗИЯЛАНҒАН ЖУРНАЛДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАР:

  

#

Жарияланым атауы

 

 

Басылым атауы, ISBN, мекенжайы, жылы

 

Рецензияланған журналдардағы жарияланымдар

ҚР БҒМ БҒСБК, РФ ЖАК

Scopus

Impact Factor

1

2

3

4

5

6

1.

Musical Terinoid Remarks as a Means for Interpretative Reading of the Text and Determinants of Musi-cal Intonation Characteristics

Journal Citation Reports, Тhomson Reuters. Journal «Asta Histriae» ISSN 1318-0185 (Словения) 2015.- V.23.-Iss.2.-P.265-284

Тhomson Reuters,    

IF = 0.202

2

World Modeling Element in Spiritual Culture Determining the Conceptual Picture of the World of Traditional Kazakh Music

Journal Citation Reports, Тhomson Reuters. Journal «Asta Histriae» (Словения) 2015.- V.23.-Iss.2.-P.245-264

Тhomson Reuters

IF = 0.202

 

 

 

 

3

Шаманистік әдет-ғұрыптың шығармашылық санкретизміндегі музыкалық аспаптардың қасиетті функциялары

Рупката журналы (ISSN 0975-2935), Vol. 10, № 2, 2018 [Интернеттегі Thomson Reuters индексі, Scopus және UGC мақұлдады. DOI. https://dx.doi.org/10.21659/rupkatha.v10n2.04. С. 40-50.Предметная область - музыка және гуманитарлық ғылымдар

Тhomson Reuters

IF =105

4.

Communicative and pragmatic essence of musical terminoid remarks

European Journal of Science and Theology (Румыния) ISSN 1841-0464. December 2014, Vol.10, Iss.6. -P 115-128.

Scopus  

IF = 0,253

5.

Expressive-emotional World of Musical Terminoid Remarks in the Works of Kazakhstani Composers

Middle -East Journal of scientific Research (Пәкістан), 2013.- Vol.14.Iss.3.- P 318-321.

Scopus

IF = 0,120

 

 

 

6

Emotional and Modal Nature of Musical Image

Middle - East Journal of scientific Research. (Пәкістан). - 2013. -Vol.14.Iss.8.- P.1046-1050

Scopus

IF = 0,120

 

7

Conceptual world picture of traditional music

Middle-East Journal of Scientific Research (Пәкістан) 2013.-  Vol.15.Iss.3.- P.434-438

Scopus

IF = 0,120

 

8

Music in the world picture and world pictures in music

World Applied Sciences Journal. (Пәкістан) 2013. – V.23. - Iss.2 .- P.145-150.

Scopus

IF = 0,161

 

9.

Музыкалық-интонациялық форма коммуникативтік қатынас бірлігі ретінде

Теория және практика мәселелері. Ғылыми-теориялық журнал. «Филологиялық ғылымдар». «Грамота» баспасы. - №4 (22). 2 бөлім. Тамбов, Ресей, 2013. 54-57 б.

РФ ЖАК

IF = 0.035.

РИНЦ

 

10.

Түркі далаларының ежелгі сарындары

Science and world. International scientific journal № 1 (5) 2014. Волгоград. Журнал «Ulrich's Periodicals Directory» басылымдарының халықаралық каталогына енгізілген, АҚШ. 201-202 б.

РФ ЖАК

FI– 0.325.

 

11.

Кәсіби шағын тілдің лингвистикалық статусы

Science and world. International seintific journal № 1 (5) 2014. Волгоград. Журнал «Ulrich's Periodicals Directory» басылымдарының халықаралық каталогына енгізілген, АҚШ, - 199-200 б.

РФ ЖАК

FI– 0.325

 

12.

Музыка мәдениет феномены ретінде

 

Science and world. International seintific journal № 2 (6) 2014. Волгоград. Журнал «Ulrich's Periodicals Directory» басылымдарының халықаралық каталогына енгізілген, АҚШ. 228-230 б.

РФ ЖАК

FI– 0.325.

 

13.

Дәстүрлі қазақ музыкасындағы әлем көрінісі

Хабаршы, «Филологиялық ғылымдар» сериясы. Әл-Фараби атындағы ҚҰУ. -№1 (147), Алматы, 2014.-79-83 б.

ҚР БҒМ

 

14.

Тіл жеке тұлғаның кәсіби ерекшеліктерінің көрінісі ретінде

Еуразиялық гуманитарлық институт хабаршысы. № 4, 2015, Астана. - 161-164 б.

ҚР БҒМ

 

 

15.

Тұжырымдамалық әлем көрінісі

Абай атындағы ҚҰПУ хабаршысы, №2 (52) «Филологиялық ғылымдар» сериясы, 2015.28-32 б.

ҚР БҒМ

 

 

16.

Қазақ аспаптық музыкасының дәстүрлі жанрлары

Абай атындағы ҚҰПУ хабаршысы, №2 (52) «Филологиялық ғылымдар» сериясы, 2015.143-146 б.

ҚР БҒМ

 

17.

Тілде сөйлеуші адамның әлемі, әлем көрінісі

Абай атындағы ҚҰПУ хабаршысы, №3 (53) «Филологиялық ғылымдар» сериясы, 2015.  - с.43-46

ҚР БҒМ

 

 

 

18.

Қазақ ертегiлерiнiң психолингвистикалык сипаты

 

Әл-Фараби атындағы ҚҰУ хабаршысы. №3 (155) «Филологиялық ғылымдар» сериясы, 2015.- 36-40 б.

ҚР БҒМ

 

19.

Біріктірілген лингвистикалық парадигмадағы музыкатану ғылымының кәсіби шағын тілі

Гумилев атындағы Еуразиялық Ұлттық Университет хабаршысы. «Филологиялық ғылымдар» сериясы.-№1, 2016. 59-62 б.

ҚР БҒМ

 

 

20.

Музыканың кәсіби шағын тілінің өзіндік ерекшеліктері

Торайғыров атындағы ПМУ хабаршысы, «Филологиялық ғылымдар» сериясы. -  №1, наурыз 2016 Павлодар. 73-78 б.

ҚР БҒМ

 

 

21.

Музыкалық қабылдау үрдісіндегі белгі мен таңба рөлі

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы, «Филологиялық ғылымдар» сериясы - №5 (157), 2015. 226-231 б.

ҚР БҒМ

 

 

22.

Музыкалық интонациялаудың мәнерлі сөйлеу құралдары

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы, «Филологиялық ғылымдар» сериясы - №5 (157), 2015.-36-41 б.

ҚР БҒМ

 

 

23.

Суггестивті мәтіндер: игілік тілеу, дуалау

Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы. №1 (55) «Филологиялық ғылымдар» сериясы, 2016. 44-47 б.

ҚР БҒМ

 

 

 

5. КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУ (2010 - 2016): 


#

Конференция атауы

Title of the conference

Ұйым атауы

Name of the organization

Ел

Country

Күні

Date

1

2

3

4

5

ҚР (жергілікті және ЖОО-ішілік):

1

Мәтін және дискурс: ұғымдар ара қатынасы

 

«Қазақстанның дүниежүзілік қауымдастыққа кіруі: жаппай жаһандану және жаңарту жағдайында келешектегі даму жолдарын іздеу». Халықар. ғылыми-прак. конференция материалы, Алматы гуманитарлық-техникалық университеті.- Алматы, 2012

Қазақстан, Алматы

2012

2.

Ұлттық музыка теориясы және мифологиялық әлем көрінісі

 

«II Боранбай оқулары: көркемөнер білімін беру жүйесіндегі оқушылардың этномәдени креатосферасын құру мәселесіне». Қазақ ұлттық өнер университетінің 15-жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.- Астана, 2013.-301-307 б.

Қазақстан, Астана

2013

3

Заманауи мәдени-ұлттық сана-сезім және оны белгімен ұсыну ауқымындағы музыка мен мәдениет шағын тілінің ара қатынасы

 «Қазақ мәдениетінің ділдік рухани тұтастығы» атты  ғылыми-теориялық конференциясының материалдар жинағы, Қ.Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ, Алматы, 2013, 110-113б.

Қазақстан, Алматы

2013

ҚР (Республикалық, халықаралық):

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

Музыкатану ғылымының кәсіби шағын тіліндегі әлем көрінісі

 

 

 

 

 

Музыкалық түсініктер- мәдениетішілік және мәдениетаралық   байланыс синтезі

 

 

 

 

Ұлттық музыка теориясы және мифологиялық әлем көрінісі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концептосфера–ғылымның ұлттық негізі». М.М. Копыленконы еске алуға арналған халықаралық дөңгелек үстел. Тіл білімі институты. - Алматы, 2010. 207-215б.

 

 

«Түркі-славян мәдениеттерінің әрекеттестігі: қазіргі заман көзқарасы». Халықаралық ғылыми симпозиум, Жүргенов атындағы өнер академиясы,- Алматы, 2011. 179-185 б.

 

«II Боранбай оқулары: көркемөнер білімін беру жүйесіндегі оқушылардың этномәдени креатосферасын құру мәселесіне». Қазақ ұлттық өнер университетінің 15-жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. - Астана, 2013.

 

Қазақстан, Алматы

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан, Алматы

 

 

 

 

 

Астана

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

ТМД елдері:

1.

Кәсіби тіл – ғылым концептосферасының негізі.

 

Заманауи ғылымның теориясы мен практикасы».  VII халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Мәскеу, 23-28 б.,

Ресей, Мәскеу

2012.

2

Дәстүрлі қазақ мәдениетінің әлемі

ХХI ғасырдағы ғылым мен білім. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары бойынша ғылыми еңбектер жинағы. – 3 бөлім. -Тамбов, Ресей.2013. Ресей ғылыми дәйексөз индексі. –37-41 б.

Ресей, Тамбов

2013

3.

Креативтілік бәсекелесуге қабілетті шығармашыл тұлғаның өзекті ерекшелігі ретінде

 

ХХУШ халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары бойынша мақалалар жинағы. «Ғылыми дискуссия: заманауи әлем инновациялары». - №8 (28) Мәскеу, 2014. РИНЦ. -98-101б.

 

Ресей, Мәскеу

2014

4.

Инновациялық білім беру ортасы студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысын дамыту және ғылыми ойлау типін қалыптастыру факторы ретінде

 

The Waу of Science International scientific journal №7 (7), 2014.  Волгоград. - 76-77б.

 

 

Ресей, Волгоград

2014

5.

Терминдер жүйесі кәсіби шағын тілдің өзегі ретінде

 

 «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук» атты ғылыми басылымдар журналы. №04 (63) сәуір 2014. 1 бөлім. Журнал «Ulrichs Periodicals Directorу» мерзімді жарияланымдардың халықаралық каталогына енгізілген. «Bowker» баспасы, АҚШ.-345-346 б.

 

Ресей, Мәскеу

сәуір 2014

6.

Музыкатану ғылымының кәсіби шағын тілін қалыптастырудың тарихи-этнографиялық негізі

 

«Еуразиялық ғалымдар одағы. V халықаралық ғылыми-практикалық конференция: "Ғылыми зерттеулердің заманауи тұжырымдамалары" Ресей, Мәскеу, 29-30 тамыз 2014 ж. 4 бөлім. Филологиялық ғылымдар. 29-30 б.

Ресей, Мәскеу,

29-30 тамыз 2014 жыл

Алыс шетел:

1.

THE RELATEDNESS OF MUSICAL, COLOR AND POETIC HARMONIES

Лондонда Scieuro баспа үйі ұйымдастырған «Innovations in science, technologу and the integration of knowledge» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. Хирш индексі бар. 167-173 б.

Лондон, Ұлыбритания

27-28 ақпан 2014 жыл.

2.

Expressive speech means musical intonation

 

Лондонда Scieuro баспа үйі ұйымдастырған «Science and Society» атты 6-шы халықаралық ғылыми-практикалық конференция.  Лондон. Ұлыбритания. Хирш индексі бар.

Лондон, Ұлыбритания

23-24 наурыз 2014 жыл.

3.

SOUND AND ACOUSTIC FEATURES OF DOMBRA

 

«Austrian Journal of Humanities and Social Sciences» журналы, № 3,- 12-13 б.

 

Вена, Австрия

2014 мамыр-маусым

4.

Халықтың әлемді пайымдау мәнмәтініндегі дәстүрлі музыкалық терминдер

Оныншы халықаралық симпозиум: «Дәстүрлі және корпустық лингвистикадағы орыс тілінің шетел тілі ретіндегі теориялық және әдістемелік мәселелері» Әулие Кирилл және Мефодий атындағы Велико-тырново университеті. Велико-Тырново, Болгария,

Велико-Тырново, Болгария.

МАПРЯЛ -2010

5.

Professional sublanguage of musicologу – compiler of cultural information

Ғылым жаңашылдары. Еуропа ғылымы мен технологиясы. III халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. II том. 118-121 б.

Мюнхен, Германия.

30-31 қазан 2012 жыл

6.

Musical remarks as means of interpretive reading of text and determinants of musical intoning signs.

ORT Publishing. «European Applied Sciences: modern approaches in scientific re searches» атты 1-ші халықаралық ғылыми конференция. 2 том. РИНЦ. - 29-32 б.

Штутгарт, Германия.

17-19 желтоқсан 2012 жыл

7

Integration of the means of expressiveness in the art

ORT Publishing. European Applied Scinces. Europaische Fachhochschule # 1/2 – 15-17 б. РИНЦ.

Штутгарт, Германия

2013.

8.

Communicative and Pragmatic Aspeet of

«Modern Science: Problems and Perspectiven» музыкологиялық мәтіні. 4 том. Халықаралық білім және технология орталығы, 389-392 б.

Лас-Вегас, АҚШ

2013.

9.

National images of the world

Modern Challenges and Decisions of Globalization. 4 том. Халықаралық білім және технология орталығы, АҚШ,  Нью-Йорк, 2013

Нью-Йорк, АҚШ

2013


6. ҒЫЛЫМИ МҮДДЕЛЕР (ЗЕРТТЕУ САЛАСЫ):

Өнертану және Филология


7. АТАҚТАР, МАРАПАТТАР, ПРЕМИЯЛАР (ұлттық, халықаралық):

 

Жыл

Атақ, марапат, премия атауы

Ұйым

Ел

2013

 «2013 жылғы үздік ЖОО оқытушысы» атағының иегері

ҚР БҒМ

Қазақстан

2014

ҚР ғылымы саласындағы жеткен жетістіктері үшін «ҚР ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін» белгісі.

ҚР БҒМ

Қазақстан

2016

Белсенді ынтымақтастық және әржақты ғылыми зерттеулері үшін Ресейдегі ғылым күнінің құрметіне Құрмет грамотасымен марапатталған.

 

Ресей

2016

«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» мерекелік медалі.

 

 


8. ШЕТ ТІЛДЕРІН БІЛУІ:


Шет тілдерді білемін □                                    Шет тілдерді білмеймін □

Шет тілдерді білетіндер үшін:

 

Тіл

Деңгейі

Деңгейін белгілеу (√)

Сертификат берілген жағдайда IELTS/TOEFL және басқа сынақ бойынша балл санын көрсетіңіз

ағылшын тілі

Бастаушы/beginning

Орташа/Pre-Intermediate

 

Неміс тілі

Орташа /Pre-Intermediate

Орташа/Pre-Intermediate

 

 

Жалғастырушы/Intermediate

 

 

 

Тәжірибелі/Advanced

 

 

 

Кәсіпқой/Academic writing