info@conservatoire.kz

афиша

Қалымова Ғалия Дәлелханқызы

Т Ү Й І Н Д Е М Е 


калымова.jpg   Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

    Байланыс мәліметтері:

    E-mail: galiya.kalymova@mail.ru;    

   Академиялық лауазымы: мзыкатану және композиция кафедрасының доценті; 

   Ғылыми дәрежесі: өнертану ғылымдарының магистрі; 

   Жоғары білімі туралы дипломында көрсетілген мамандығының атауы мен нөмірі (шрифты):  «музыкатану - 6М040100»;

 

    Қызыметкер           қоса қызыметкер


 

1. БІЛІМІ /КВАЛИФИКАЦИЯСЫ: (ЖЫЛ, ЕЛ, ОҚУ ОРНЫ): 

1.1995 – Құрманғазы атындағы Алматы  Мемлекеттік консерваториясы;

2. 1998- Құрманғазы атындағы Алматы  Мемлекеттік консерваториясы,  аспирантура;

3. 2015 – Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының магистратурасы, музыкатану  мамандығы;


2. ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:  (ЖЫЛЫ, АЙЫ, МЕКЕМЕ, ЛАУАЗЫМЫ): 

1.  пед. стаж -  21 жыл.

 

3. БІЛІКТІЛІК АРТТЫРУ (ТӘЖІРИБЕЛЕР, ТРЕНИНГТЕР, СЕМИНАРЛАР, КУРСТАР):

    (күні, семинар / тренингтің атауы, ел және құжатты берген ұйымның атауы):

ҚР ЖО Біліктілікті арттыру курстары -  240 с. («Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы, 2014 ж.).

Шетелдік консерваторияларының профессорларының шебер-кластары мен лекцияларына  қатысқан үшін алынған сертификаттар:

1. П.Чайковский атындағы ММК шетел музыка тарихы кафедрасының профессоры, өнертану ғылымдарының докторы  В.Н.Юнусованың  лекциялары  (2011);

2. Ашрафи  атындағы ӨМК профессоры, өнертану ғылымдарының докторы  О.М.Матякубовтың лекциялары (2011);

3.  П.Чайковский атындағы ММК шетел музыка тарихы кафедрасының профессоры, өнертану ғылымдарының докторы  И.А.Кряжеваның лекциялары (2012);

4.  П.Чайковский атындағы ММК ректоры,   өнертану ғылымдарының докторы, профессор   А. С.Соколовтың лекциялары (2012);

5. Й. Гете  Университетінің докторы  Вернер Линденнің лекциялары (2012);

6. Орта Азия Университеті,  семинар «Адамтану» (Абай атындағы Қаз ҰПУ, 2013);

7. М.Глинка атындағы Новосибирск мемлекеттік консерваториясының профессоры, өнертану ғылымдарының  докторы  М.Дубровскаяның лекциялары (2014);

8. ҚР білім беру саласының үздік қызметкері, өнертану ғылымдарының кандидаты  Л. Быкованың шеберлік-класы (2014);

9. Мәскеу Мемлекеттік консерваториясының профессоры, өнертану докторы  Т.А. Курышеваның курсы «Современная музыкальная журналистика и критика: теория и практика» (Мәскеу, Чайковский атындағы  ММК, октябрь-ноябрь, 2017).

             

4. a)  (ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ) БАСЫЛЫМДАР: 

#

                                        Басылым атауы

Баспаның аты

ISBN, орны, жылы

1

2

3

4

Басылымдағы ғылыми мақалалар, бөлімі, басқы монографиясы

1

«Концерт институтының зерттеу  тарихынан»

«Жұлдыз» (Қазақстан жазушылар одағының әдеби-әлуеметтік журналы), №11, қараша, 2011 ж.

2

«Музыкалық сынның теориясы»

«Жұлдыз» (Қазақстан жазушылар одағының әдеби-әлуеметтік журналы), №12, желтоқсан, 2011 ж.

3

Әлем музыка тарихынан тестілік сұрақтар

Оқу қуралы. Қурманғазы атындағы ҚҰК, Алматы, 2011 ж.

4

«Музыкалық сынның өзекті мәселелері»

 ХХІ ғасырдағы музыкалық білім // Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары – Алматы, 2012

5

«Музыкалық сынның теориялық негіздері»

Абай атындағы Қаз ҰПУ хабаршысы,  2013 – №3 (36).

6

«Некоторые особенности современного музыкального театра на примере оперы А. Серкебаева «Томирис»

 Мұқан Төлебаев және заманауи музыкалық мәдениет  //  Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары,  Қурманғазы атындағы ҚҰК - Алматы, 2013

7

«Современные тенденции в развитии оперного жанра на примере оперы А.Серкебаева «Томирис»

Мемлекеттің әлеуметтік-мәдени дамуының аясындағы  ұлттық  өнердің ерекшелігі // Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары -  Алматы, 2013

8

«Академиялық концерттердің  жанрлық түрлері»

Дәстүрлі және заманауи музыканың өзекті мәселелері, тәжірибесі және  даму  жолдары// Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары -Алматы, 2014.

9

«Қазақстан мәдениетіндегі концерт институтының тарихы»

Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ хабаршысы,  2015. – №1.

10

«Алматының концерттік өміріндегі П.И.Чайковскийдің музыкасы»

Өткен заман және қазіргі  кезең аясындағы П. Чайковскийдің музыкалық мұрасы //  Халықаралық ғылыми-практикалық конференция мен вебинардың  материалдары -

Алматы, 2015

11

«Алмас Серкебаевтың шығармашылығы»

Өткен заман және қазіргі  кезең аясындағы П. Чайковскийдің музыкалық мұрасы //  Халықаралық ғылыми-практикалық конференция мен вебинардың  материалдары -

Алматы, 2015

12

«Алмас Серкебаевтың «Тілеп және Сарықыз» балеті: музыкалық тілі мен драматургиясының ерекшеліктері»

Жас зерттеушілердің мақалалар жинағы,-  Құрманғазы атындағы ҚҰК жинағы. Алматы, 2015.

13

«А.Серкебаевтың шығармашылығындағы  «Тілеп пен Сарықыз» балеті»

Дәстүрлі музыкалық мәдениет: өткені мен мен бүгіні// ХМФ 70-жылдығына арналған  Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары - А., 2015

 

b) БАСЫЛЫМДАҒЫ ЖУРНАЛДАРДЫ РЕЦЕНЗИЯЛАУ: 

#

Басылым атауы

 

 

Баспаның аты, ISBN, орны, жылы

 

Басылымдағы журналдарды рецензиялау

ККСОН

 ҚР БЖҒМ, ВАК РФ

Scopus

Impact Factor

1

2

3

4

5

6

1

«Музыкалық сынның теориялық негіздері»

Абай атындағы Қаз ҰПУ хабаршысы,  2013 – №3 (36).

□ 

□+

2

«Қазақстан мәдениетіндегі концерт институтының тарихы»

Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ хабаршысы,  2015. – №1.

□ 

□+

3

ETHNOMUSICAL TRADITIONS OF THE KAZAKH PEOPLE: PAST AND PRESENT

Man In India, 96 (11) : 645-658

Скопус, 2017

+

 

 

6. КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЛАРЫ (2010 - 2016): 

#

Конференцияның атауы

Name of the conference

Мекеме атауы

 Name of the organization

Елі

Country

Күні

Date

1

2

3

4

5

ҚР (жергілікті және  жоғары оқу орындарының):

1

«ХХІ ғасырдағы музыкалық білім» -Халықаралық ғылыми-практикалық конференция

Құрманғазы атындағы ҚҰК

Қазақстан

Алматы, 2012

2

«Мұқан Төлебаев және заманауи музыкалық мәдениет»   - Халықаралық ғылыми-практикалық конференция

Құрманғазы атындағы ҚҰК

Қазақстан

Алматы, 2013

3

Дәстүрлі және заманауи музыканың өзекті мәселелері, тәжірибесі және  даму  жолдары// Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары

Құрманғазы атындағы ҚҰК

Қазақстан

Алматы, 2014.

4

«Дәстүрлі музыкалық мәдениет: өткені мен мен бүгіні»  - ХМФ 70-жылдығына арналған  Халықаралық ғылыми-практикалық конференция

Құрманғазы атындағы ҚҰК

Қазақстан

Алматы, 2015

5

«Өткен заман және қазіргі  кезең аясындағы П. Чайковскийдің музыкалық мұрасы»  -  Халықаралық ғылыми-практикалық конференция мен вебинар

П. Чайковский атындағы музыкалық колледж

Қазақстан

Алматы, 2013

 

7. ҒЫЛЫМИ ІЗДЕНІМІ  (іздену аймағы):

Еркін нысанда қысқаша баяндап беріңіз: Музыкалық сын мен журналистика  саласы бойынша автор 40-жуық  мақала жариялады. Олар баспасөз басылымдарының беттерінде, атап өткенде, «Алматы ақшамы», «Вечерний Алматы», «Казахстанская правда» және т.б. қазақ және орыс тілдерінде жарық көрген. Автор «Новая музыкальная газета» басылымының редколлегиясына кіреді.  Сонымен қатар, Құрманғазы атындағы ҚҰК орындаушылық факультеттерінің студенттеріне арнайы «Музыкалық сын мен журналистиканың негіздері»  деп аталатын элективтік пәнінен сабақ беріп, жақсы  нәтижелерге жетті.

 

8. АТАҒЫ, МАРАППАТА, СЫЙЛЫҒЫ (халықтық, халықаралық): 

Жылы

Марапаттау, атақ, сыйлау атауы

Мекеме


2011

Арнайы  диплом «Біздің мақтанышымыз»

Құрманғазы атындағы ҚҰК

 

2011

Музыкатану мамандығы бойынша  республикалық байқауында  жюри мүшесі ретінде белсенді жұмыс атқарған үшін  диплом ( П.И. Чайковский атындағы АМК)

П.И. Чайковский атындағы АМК

 

2012

Заманауи музыканың өзекті проблемаларына арналған семинарды дайындаған үшін диплом (П.И. Чайковский атындағы АМК)

П.И. Чайковский атындағы АМК

 

2013

Музыкатану мамандығы бойынша Республикалық студенттер Олимпиадасының лауреатын дайындаған үшін Алғыс хат  (ҚазҰӨУ,  Астана қ.)

ҚазҰӨУ,  Астана қ.

 

2015

Музыкатану мамандығы бойынша Республикалық студенттер Олимпиадасының лауреатын дайындаған үшін Алғыс хат (ҚазҰӨУ,  Астана қ.)

ҚазҰӨУ,  Астана қ.

 

2015

А. Жұбанов атындағы РҚМММИ -ның 50-жылдық мерейтойына  арналған конференцияға белсене қатысқаны үшін  Алғыс хат

А. Жұбанов атындағы РҚМММИ

 

2015

Құрманғазы атындағы ҚҰК 70-жылдық мерейтойының қарсаңында Алғыс хат.

 

Құрманғазы атындағы ҚҰК

 

2015

Құрманғазы атындағы ҚҰК атынан «Түріктілді әлем музыкасы» Халықаралық дәстүрлі музыка кеңесінің Бесінші Халықаралық симпозиумына белсенді түрде қатысқаны үшін Алғыс хат.

Құрманғазы атындағы ҚҰК

 

 

9. ШЕТ ТІЛДЕР МЕҢГЕРУІ:

Шет тілдерін білемін                                      шет тілдерін білмеймін √

Шет тілдер білетіндерге: 

Тіл

Деңгейі

Деңгейін белгілеу (√)

Сертификат болған жағдайда IELTS/TOEFL және т.б. балдарын көрсету

Ағылшын тілі

Бастауыш /beginning

 

Неміс тілі

Орташа /Pre-Intermediate