info@conservatoire.kz

афиша

Малаева Раушан Аманбековна

Т Ү Й І Н Д Е М Е Малаева.jpg   Азаматтығы: Қазақстан


    Байланысу деректері:


    E-mail: Rauka.ru@mail.ru;


   Академиялық лауазымы: доцент;


   Ғылыми дәрежесі: экономика ғылымдарының кандидаты;


   Жоғары білімі туралы дипломда көрсетілген мамандығының атауы және шартбелгі:

    «0713 – Экономика және менеджмент»

 

Штаттық                           

    

1. БІЛІМІ/БІЛІКТІЛІГІ (ЖЫЛЫ,ЕЛ, ОҚУ ОРНЫ):                                                               


1. 2000 - 2004 ж.ж. Қазақстан Республикасы - ҚазҰАУ, экономист-менеджер;

2. 2004 -2006 ж.ж. Қазақстан Республикасы–ҚазҰАУ, магистратура;


2. ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ (ЖЫЛЫ, АЙЫ, МЕКЕМЕ, ЛАУАЗЫМЫ):


1. 2005-ҚазҰАУ, «Қаржы және банк ісі» кафендрасының лаборанты;

2. 2006– ҚазҰАУ, «Қаржы және банк ісі» кафендрасының оқытушысы;

3. 2011– Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚаҰТУ, «Өнекәсіптегі менеджмент және маркетинг» кафедрасының аға оқытушысы;

4. 2017-Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚаҰТЗУ, «Бизнес және менеджмент» кафедрасының лекторы;

5. 2018 ж. қыркүйек айынан бастап Құрманғазы атындағы ҚҰК, «Арт-менеджмент» кафедрасының  доценті;


3. БІЛІКТІЛІКТІ КӨТЕРУ (МАШЫҚТАНУЛАР, ТРЕНИГТЕР, СЕМИНАРЛАР, КУРСТАР): 


1. «Еңбек нарығындағы бәсекегеқабілеттілік мәселелері». ТGD тренинг консалтинг, қаңтар 2018 (72 сағ);

2. «Эмоционалды менеджмент тиімді басқару негізі ретінде»ТGD тренинг консалтинг қазан 2017 (72 сағ);

3. «Дәстүрлі мәселелердің инновациялық шешімі» Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ, сәуір 2018 (6 сағ)

4. «Инновациялық технологияларды пайдалана отырып білім сапасын көтеру тиімділігі» РНР Company (72 сағат);

5. «Triple Helixвебинарына қатысушының атауклы е-сертификаты», наурыз 2017 ж.

6. Тайм-менеджмент-уақытты басқаруТGD тренинг консалтинг қазан 2017 (72 сағ);

7. «Жариялау үшін журналды таңдау: импакт-факторлы журналды қалай табуға және теріс пиғылды басылымдардан қалай қорғануға болады» тақырыбы бойынша Thomson Reuters семинары, Қазақстан Республикасы, Алматы қ..

8. Семинар –тренинг «Оқу үрдісіне инновациялық педагогикалық технологияны енгізу»;


4. a) ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ (шетелдік және жергілікті): 


#

                                       Жарияланымның атауы

Басылымның атауы

ISBN, орны, жылы

1

2

3

4

Ғылыми мақалаларды, монографиялардағы бөлімдерді, тарауларды жариялау:

1.

Телекоммуникациялық компанияны үрдістік тұрғыдан басқару

«Дәстүрлі мәселелердің инновациялық шешімі» Сәтбаев оқулары конференциясының материалдары

Алматы, 2018 ж.

1.

«Экономикалық басқару талдауының факторлары мен басқару есебін талдануындағы байланысы»

ІІІ халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары «Ғылыми қауымдастықты біздің заманымыздың жаһандық қауіп-қатерлеріне интеграциялау»

Жапония, Киото қ-сы, 2018, 26-28 ақпан

2.

Кәсіпорындардатиімдіинновациялықбасқарудыңғылымипринциптері

Сатпаевоқуларыконференциясыныңматериалдары «Ғылымменбілімніңбәсекегеқабілеттілігі»

Алматы, 2016


b) РЕЦЕНЗИЯЛАНАТЫН ЖУРНАЛДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАР:


#

Жарияланымның атауы

 

 

Басылымның атауы, ISBN, орны, жылы

 

Рецензияланатын журналдардағы жарияланымдар

ҚР БҒМ БҒСБК, РФЖАК

Scopus

Impact Factor

1

2

3

4

5

6

1.

Индустриалды-инновациялық саясатты жүзеге асырудың басым бағыттары

 

Журнал ҚазҰУ хабаршысы, 2016

 

□ 

2.

Жобаны басқару инновациялық даму механизмі ретінде

Журнал ҚазҰУ хабаршысы, 2016

 

□ 

3.

Білім беру сапасын арттырудың жаңа басымдықтары: Қазақстанның экономикалық жоғары оқу орындарында білім сапасын дамытудың келешегі мен болашағы

Журнал Вестник КазЭУ, 2014

 

□ 


5. КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ:


#

Конференцияның атауы

Name of the conference

Ұйымның атауыName of the organization

Ел

Country

Күні

Date

1

2

3

4

5

ҚР (жергілікті және жоғары оқу орны ішілік):

1.

Конференция Сатпаев оқулары «Дәстүрлі мәселелерге инновациялық шешімдер»

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚаҰТЗУ

Алматы

2018ж

ҚР (Республикалық, халықаралық):

1.

Сатпаев оқулары конференциясының материалдары «Ғылым мен білімнің бәсекеге қабілеттілігі»

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚаҰТЗУ

Алматы

2016ж


6. ҒЫЛЫМИ ЫНТАЛАРЫ (зерттеу салалары):


Ғылыми қызмет профилі инновациялық менеджмент, жобаларды басқару, сондай-ақ дәстүрлі және заманауи басқару теориясы (жалпы басқару, адам ресурстарын басқару, байланыс теориясы, көшбасшылық және стратегиялық жоспарлау);


7. ШЕТ ТІЛДЕРІН МЕҢГЕРУІ:


Шет тілдерін білемін□                                     Шет тілдерін білмеймін□

Шет тілдерін білетіндер үшін:


Тіл

Деңгейі

Деңгейі белгіленсін (√)

Сертификат болған кездеIELTS/TOEFLбалдарын және т.б. көрсетіңіз

Ағылшын

Бастаушы/beginning

*

 

 

Орта/Pre-Intermediate

 

 

 

Жалғастырушы/Intermediate

 

 

 

Озық/Advanced

 

 

 

Кәсіби/Academic writing