info@conservatoire.kz

афиша

Расулбек Куаныш Есімқызы

Т Ү Й І Н Д Е М Е


Расулбек.jpg   Азаматтығы: Қазақстан


    Байланыс мәліметтері:


    E-mail: kuanysh_3110@mail.ru ;


    Skype:


    Тел. моб.: 87714870871;


Академиялық лауазымы: аға оқытушы, педагогика ғылымдарының  магистрі;


Дипломда көрсетілген жоғары білімі туралы мамандық атауы мен шифрі:

«Шет тілі: екі шет тілі - 5В011900 ».

 

Штаттық +                                   Қоса атқарушылық □

 

1. ЖОҒАРЫ БІЛІМІ /МАМАНДЫҒЫ: (ЖЫЛ, ЕЛ, БІЛІМ ОРДАСЫ):


1. 1989-1994, Қазақ Мемлекеттік Әлем Тілдері Университеті, Алматы, Қазақстан;

2. 2011-2013, Алматы, Қазақстан, Абай атындағы ҚазҰПУ Магистратура және PhD докторантура институтында  магистрантура бөлімі;                                      


2. ЖҰМЫС ТӘЖІРБЕСІ: (ЖЫЛЫ, АЙЫ, БІЛІМ МЕКЕМЕСІ, ҚЫЗМЕТІ): 


1. 2001 жылдың 1-ші қыркүйегінен бастап Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында Қазақ және шетел тілдері кафедрасында Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасында Шетел тілдерінің аға оқытушысы;

2. 1994-2001  Тынышпаев атындағы Қазақ Көлік және Коммуникация академиясы;

     Шетел тілдері кафедрасы, шетел тілдерінің аға оқытушысы.


3. БІЛІКТІЛІГІН ЖОҒАРЫЛАТУ: (ТАҒЫЛЫМДАМАЛАР, ТРЕНИНГТЕР, СЕМИНАРЛАР, КУРСТАР):       


1. Магистратурада академиялық ұтқырлыққа  байланысты тағылымдама, 2013 жыл 27-ші ақпаннан 07-ші наурызға дейін « Қосымша білім берудің білім беру бағдарламасы», Белорус Республикасы, А.А. Кулешов атындағы Могилев мемлекеттік университеті 36 с. көлемінде (датасы, семинар/тренинг атауы,ел және құжат берген мекеме атауы);  

2. 2012 жыл 30 наурызCertificate for attending Republican Scientific and Practical Conference “English Language Policy Accordance with International Standarts and its

 Contribution to the Successful Intriduction of Language Early Learning from the1st Gradein Kazakhstan30 March 2012, Almaty,  Study  INN;

3. 21.11. 2014 «Elsevier BV» at “Kurmangazy Kazakh National Conservatory”, GamzeKeskin, Customer Development Manager Turkey, Iran, Middle East and CIS. Сertificate;

4. 25-нен  30-шы қаңтар аралығында 2016 ж. «Білім берудің бағдарламаларының  жаңа жобасы арнайы біліктілік тәсілі мәтініні негізінде»  Құрманғазы атындағы ҚҰК  72 с. көлемінде, сертификат;

5. 3 наурыз 2018 жыл, «Орыс тілі және латын тілі курсымен кәсіби орыс тілі» кафедрасы, С Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина университеті. СЕРТИФИКАТ № 2195  72 сағат көлемінде республикалық семинар тренинг «Инновационные технологии языкового обучения в системе среднего и высшего образования»;

6. 22-23 мамыр 2018 жыл,  The foreign languages and Assembly of people of Kazakhstan department of the T.G. Zhurgenov Kazakh National Accademy of Arts Acknowledges CERTIFICATE the completion of the 72 hours Seminar-workshop for teachers of foreign language in Art higher education institutions “TEACHING FOREIGN LANGUAGE ON THE CONTEXT OF MODERNIZATION OF KAZAKHSTAN’S IDENTITY”.


4. КӘСІБИ АССОЦИАЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУ/ МҮШЕЛІК  ЕТУ:


Ұлттық: (толық және қысқартылған атауы ,мекен-жайы ,қатысқан күні);

Шет елдік: (толық және қысқартылған атауы, мекен-жайы, қатысқан күні). Герман шәкіртақысын алғандардың мүшелігінде,  желтоқсан 1993 жыл, халықаралық мәдениет алмасу бағдарламасы бойынша тілдік тағылымдама Гамбург қаласында, ГФР БіЛіМ министрлігі аясында.


5. a) ШЫҒАРЫЛЫМДАР (ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ТҰРҒЫЛЫҚТЫ ):


#

                                    Мақала атауы

Баспа аты

ISBN, орны, жылы

1

2

3

4

1

Жоғарғы оқу орнындағы тілді шетел тілі ретінде оқытатын сабақтарда мәселелі диалогты қолдану

Жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференциясы «Қазақстан халықаралық білім беру кеңістігінде»

ISSN978-5-94321-234-5 Абай атындағы ҚазҰПУ., Алматы 2012ж. бб. 177-184.

2

Болашақ пән мұғалімдерін тілге мәселелі диалогтық тәсілмен оқыту.

«Тіл экологиясы» атты 5-ші халықаралық конференция материалдары

ISSN 9965-14-913-5 Ресей, Пенза, 2012ж. бб. 268-274

3

Педагогикалық ЖОО-да жалпыға міндетті пәннен сабақ беруде мәселелі-диалогтық технологияның лингводидактикалық мүмкіндіктері

Ғылыми-танымал журнал «Қазақстанның жоғарғы мектебі»

ISSNҚазақстан, Алматы № 1, 2013

4

Philological sciences: The term system of professional sublanguage of music.

Science and world.International scientific journal.Ғылым және әлем. Халықаралық ғылыми журнал

ISSN 2308-4804. № 1(5) 2014. № 1(5) 2014.

5

Неміс және Қазақ тілдеріндегі диалекттік ерекшеліктер

Халықаралық ғылыми-практикалық коференция материалдары «Дәстүрлі және қазіргі заманғы музыканың дамуының келелі мәселелері, тәжірбе және мүмкіндіктер.

ISSN978-601-7232-83-2 Құрманғазы атындағы ҚҰК. Алматы, 2014 ж. бб. 211-214.

6

«Әлемнің концептуалды бейнесі арқылы ауыз екі сөйлеу шығармашылығының мәнін түсінуге тәуелділік»

Еуразия гуманитарлық институтының ғылыми журналы «Хабаршы», № 4 2015 жыл.

УДК 94(574). 02.08 Астана, № 4 2015 жыл.

7

Консерватория студенттерін үш тұғырлы тілмен оқытудың артықшылықтары мен мүмкіндіктері

Халықаралық ғылыми-тәжірбелік конференция материалдары «Музыкалық білім беру мәселелері мен болашағы және Қазпқстан Республикасында көркем білім берудің жаңа моделін қалыптастыру.»

ISSN 978-601-7848-04-0 Құрманғазы атындағы ҚҰК.  Алматы,  16 апреля 2016 ж.

8

Феномен множественного синтеза искусств, передающих палитру музыкальных, поэтических изобразительных образов

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция: «Культурология, искусствоведение и филология: современные взгляды и научные иссследования». Интерғылым № 2(7)

Мәскеу, ақпан 2018 ж., 0, 3 б.т.

9

Орындаушылық өнерде қолданылатын музыкалық терминдердің жалпы тілдік ерекшеліктері

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция: «Проблемы профессионально-ориентированного иноязычного образования». Опубликована на Университет «Туран»,

Алматы, 22 желтоқсан 2017 ж., 0,4 б.т.

Басқалар (көрсетіңіз):

 «ЖОО-да жалпыға міндетті тіл курсында мәселелі-диалогтық технологияны қолдану» атты тақырыпта магмстрлік диссертацияның қорғалуылуы

Абай атындағыҚазҰПУ, Магистратура және PhDДокторантураИнституты.

УДК 378.016:811.161.1 Қазақстан, Алматы, 10 шілде 2013ж.


b) РЕЦЕНЗИЯЛАНҒАН ЖУРНАЛДАҒЫ МАҚАЛАЛАР:


#

Шығарылым атауы

Баспа атауы, ISBN, орны, жылы

Рецензияланған журналдағы мақалалар

ҚР БжҒМБжҒСБК, РФ ЖАК

Scopus

Impact Factor

1

2

3

4

5

6

  1. Ғылыми-танымал журнал «Қазақстан жлғарғы мектебі» Қазақстан, Алматы № 1, 2013
  1. Science and world. International scientific journal. Ғылым және әлем. Халықаралық ғылымижурнал, № 1(5) 2014. ISSN 2308-4804. № 1(5) 2014.

  1. Еуразия гуманитарлық институтының ғылыми журналы «Хабаршы», № 4 2015 жыл.


6. КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУ(2010 - 2016):


#

Конференция атауы

Ұйым атауы

Елі

Уақыты

1

2

3

4

5

ҚР(тұрғылықты және ЖОО ішілік):

1

Жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференциясы «Қазақстан халықаралық білім беру кеңістігінде»

Абай атындағы ҚазҰПУ

Қазақстан, Алматы

28 қазан 2012ж.

2

Жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференциясы «Қазақстан халықаралық білім беру кеңістігінде»

Абай атындағы ҚазҰПУ.,

Қазақстан, Алматы

6 сәуір 2012ж.

3

Халықаралық ғылыми-практикалық коференция материалдары «Дәстүрлі және қазіргі заманғы музыканың дамуының келелі мәселелері, тәжірбе және мүмкіндіктер.

Құрманғазы атындағы ҚҰК.

Қазақстан, Алматы

19 қараша 2014 ж.

4

Халықаралық ғылыми-тәжірбелік конференция материалдары «Музыкалық білім беру мәселелері мен болашағы және Қазпқстан Республикасында көркем білім берудің жаңа моделін қалыптастыру.»

Құрманғазы атындағы ҚҰК.

Қазақстан. Алматы

16 апреля 2016 ж.

ҚР (Республикалық , халықаралық):

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция: «Проблемы профессионально-ориентированного иноязычного образования».

«Туран» Университеті

Алматы, Қазақстан

22 желтоқсан 2017 ж., 0,4 б.т.

ТМД елдері:

5

«Тіл экологиясы» атты 5-ші халықаралық конференция материалдары

А.Г. Белинский атындағы Пенза мемлекеттік университеті

Ресей, Пенза,

26 сәуір 2012ж.

Алыс шетел:

VIII Халықаралық ғылыми-практикалық конференция: «Культурология, искусствоведение и филология: современные взгляды и научные иссследования».,

Интерғылым № 2(7)

Мәскеу, Ресей

Ақпан 2018 ж., 0, 3 б.т.


7. ЗЕРТТЕУЛЕР:


Жылы

Зерттеу атауы

Қай ЖОО-нан/ұйымнан

Грант болған жағдайда (ҚР БжҒМ, ErasmusMundusжәне пр.) дереккөзі мен сомасын көрсету

Нәтижесі

1

2

3

4    

10 шілде 2013ж.

 «ЖОО-да жалпыға міндетті тіл курсында мәселелі-диалогтық технологияны қолдану»

Абай атындағыҚазҰПУ, Магистратура және PhDДокторантураИнституты.

Грант ҚР БҒМ

Магистрлік диссертацияның қорғалуылуы


8. ҒЫЛЫМИ ЖАҢАЛЫҒЫ(ЗЕРТТЕУ АЙМАҒЫ):

Тілден тыс өнер ЖОО-да жалпыға міндетті «Ағылшын тілі» курсында мәселелі-диалогтық технологияны қолдану.


Қысқаша және еркін түрде баяндаңыз:Ағылшын тілі сабақтарында проблемаға-бағытталған оқыту технологияларын пайдалану олардың өздерінің интеллектуалдық мәселелерін шешу үшін белсенді және қарқынды ойлауға мәжбүр етеді, ол дәстүрлі тәсілден өзгнше, өз бетімен тәуелсіз зерттеу нәтижесінде студент өз жұмысының жемісін көруге тиіс.

 
9. Дәрежелер, марапаттаулар, сыйақылар (ұлттық, халықаралық):

Жылы

Дәреже, марапаттау,  сыйақы атауы

Ұйым

Ел

 

Алғыс хат

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін дамытуға қосқан жеке үлесі үшін

Ғылым және Білім Министрі

2017 жыл 15 желтоқсан Министр Е.Сағадиев

Астана қаласы, Қазақстан


10. Шет тілін меңгеру:


Шет тілін білемін□+                    Шет тілін білмеймін□

Шет тілін меңгергендерге арналған:


Тіл

Деңгейі

Деңгейін белгілеу (√)

IELTS/TOEFL және т.б. бар сертификаттардың балын көрсетіңіз

 

Бастауышй/beginning

 

 

 

Орта/Pre-Intermediate

 

 

 

Жалғастырушы/Intermediate

 

 

 

Озат/Advanced

 

 

Кәсіби /Academic writing