info@conservatoire.kz

афиша

Сахаман Айдын Жомартұлы

Т Ү Й І Н Д Е М Е


САХАМАН.jpg   Азаматтығы: Қазақстан


    Байланысу деректері:


    E-mail: kz_cinema@mail.ru;


    Академиялық лауазымы: аға оқытушы;


    Ғылыми дәрежесі: PhD;


 Жоғары білімі туралы дипломда көрсетілген мамандығының атауы және шартбелгі:

«6В040600 -Режисура»

 

Штаттық                           

 

1. БІЛІМІ/БІЛІКТІЛІГІ: (ЖЫЛЫ,ЕЛ, ОҚУ ОРНЫ):                                                                


1. 2002 - 2006 жж. Т.Жургенов атындағы ҚазақҰлттық Академиясы, театрфакультеті;

2. 2006 – 2008 жж. Т.Жургенов атындағы Қазақ Ұлттық Академиясы, кино және телевидение факультеті, магистратура;

3. 2010 - 2014 жж. Т.Жургенов атындағы Қазақ Ұлттық Академиясы, кино және телевидение факультеті, докторантура;


2. ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:(ЖЫЛЫ, АЙЫ, МЕКЕМЕ, ЛАУАЗЫМЫ):

1. 12009 - 2013 ж.–актёрлық өнер және режиссура кафедрасының оқытушысы;

2. 2014-2017 ж. - –актёрлық өнер және режиссура кафедрасының аға оқытушысы;


3. БІЛІКТІЛІКТІ КӨТЕРУ: (МАШЫҚТАНУЛАР, ТРЕНИГТЕР, СЕМИНАРЛАР, КУРСТАР):

1. Қазан 2010 – мамыр 2011 ж., Герасимов атындағы ВГИК, Халық әртісі В.И. Хотиненко Шеберлік-сыныбы (Мәскеу, Ресей);

2. Ақпан– шілде 2011 ж., режиссура курстары Анджея Вайда мектебі. А.Вайда және В.Марчевский Шеберлік-сыныб;


4. КӘСІБИҚАУЫМДАСТЫҚТАРҒА ҚАТЫСУЫ/МҮШЕЛІГІ:


1. 2017 ж. бері - Қазақстан Республикасының Бірінші Президенті Ел-Басы Қорының–Шығармашылық кеңестің мүшесі;


5. a) ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ(ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ):


#

                    Жарияланымның атауы

Басылымның атауы

ISBN, орны, жылы

1

2

3

4

Ғылыми мақалаларды, монографиялардағы бөлімдерді, тарауларды жариялау:

1.

 

Кшиштоф Зануссиавторлықкинодағыдінитақырыптаржайында.

Заманауиэтаптағы кинематограф және телевидение: продюсирлық, драматургияжәне режиссура мәселелері, - халықаралықғылыми конференция материалы.

Алматы 2013 ж.

2.

Заманауиқазақкиносындағыдіниқұндылық

Мәдениқұндылықтардысақтау: мәселелер мен перспективалар–халықаралықғылыми конференция материалы.

Алматы 2012 ж.

3.

Діни құндылықтарды кинематограф әдістерімен визуализациялау

Europejskanauka 21 powieka -2013 - materialy 9-i miedzynarodowejnaukowi-praktycznejkonferencji.

Przemysl 2013 ж.

4.

Қазақкиносындағыдіниқұндылық

Вестник КазНУ. Серия филол.  № 4 (144).

Алматы, 2013 ж.

5.

Заманауиқазақкиносындағыдәстүрліқұндылықтар

Вестник КазНУ. Серия филол.  № 5 (144).

Алматы 2013 ж.

6.

Заманауиқазақкиносындағыдәстүрліқұндылықтар

 

Вестник КазНУ. Серия филол..  № 6 (146).

Алматы 2013 ж.


b) РЕЦЕНЗИЯЛАНАТЫН ЖУРНАЛДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАР:


#

Жарияланымның атауы

 

 

Басылымның атауы, ISBN, орны, жылы

 

Рецензияланатынжурналдардағы жарияланымдар

ҚР БҒМ БҒСБК, РФЖАК

Scopus

Impact Factor

1

2

3

4

5

6

1.

Visualization of religious values by means of cinema

Sakhamanov A., Khalykov K.

TRADITION AND REFORM. SecondEdition: SOCIAL RECONSTRUCTION OF EUROPE 7-8 November 2013, Bucharest, Romania


6. КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ (2010 - 2016):


#

Конференцияның атауы

Name of the conference

Ұйымның атауыName of the organization

Ел

Country

Күні

Date

1

2

3

4

5

ҚР (жергілікті және жоғары оқу орны ішілік):

ҚР (Республикалық, халықаралық):

1.

Заманауиэтаптағы кинематограф және телевидение: продюсирлық, драматургияжәне режиссура мәселелері, - халықаралықғылыми конференция материалы.

Т.ЖургеноваатындағвҚазҰӨА

Алматы

2013

2.

Мәдениқұндылықтардысақтау: мәселелер мен перспективалар–халықаралықғылымиконференция материалы.

Т.ЖургеноваатындағвҚазҰӨА

Алматы

2012

ТМД елдері:

Алыс шетел:

1.

Europejskanauka 21 powieka -2013 - materialy 9-i miedzynarodowejnaukowi-praktycznejkonferencji.

Przemysl 2013.

Польша

2013 г.

 


7. ҒЫЛЫМИ ЫНТАЛАРЫ (ЗЕРТТЕУ САЛАЛАРЫ):


Ғылымижұмыстың жалпы сипаттамасы –  діни құндылықтар тарапынан кино табиғатын философиялық-мәдениеттанушылық, теоретикалық және талдаулық зерттеу болып табылады.

8. ШЕТ ТІЛДЕРІН МЕҢГЕРУІ: 


Шет тілдерін білемін□                                     Шет тілдерін білмеймін□

Шет тілдерін білетіндер үшін:


Тіл

Деңгейі

Деңгейі белгіленсін (√)

Сертификат болған кездеIELTS/TOEFLбалдарын және т.б. көрсетіңіз

Ағылшын

Бастаушы/beginning

*

 

 

Орта/Pre-Intermediate

 

 

Поляк

Жалғастырушы/Intermediate

 

 

 

Озық/Advanced

 

 

 

Кәсіби/Academic writing